Biológia munkafüzet 8. osztály

Biológia 8. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat biológia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2814
MS-2814

Az ember szervezete és egészsége

8. évfolyam, 19. kiadás (2022. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 76 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A NAT2020 szerinti oktatáshoz az átdolgozott MS-2814U Biológia 8. mf. kiadványt javasoljuk.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Biológia 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos biológia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2984U kiegészítő füzettel) MS-2614MS-26142 140 Ft
Biológia 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes biológia tankönyve. (NAT2012) MS-2610MS-26102 140 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves gyerekek!3
Amit már tudunk testi és lelki egészségünkről4
Az emberi test felépítése6
Az egységes egész6
Testünk "építőkövei"7
A külső és belső testfelszíneken8
A test mélyebb rétegeiben9
A mozgás "szolgálatában"10
Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata (megfigyelések, vizsgálódások)11
A bőr és a mozgásszervrendszer13
A szervezet és a környezet határán13
Bőrelváltozások, bőrsérülések és a tennivalók14
Mozgásszervrendszerünk15
A csont és a vázizom16
Mozgás, pihenés, egészség17
Összefoglalás18
A szervezet anyagforgalma21
Táplálékok, tápanyagok21
A helyes táplálkozás22
A szájnyílástól a belekig24
A belek "alagútjain"25
A légzőrendszer26
A légzés és az egészség27
A vér28
Keringési rendszer29
A védekezés30
A vérzések ellátása31
Elsősegélynyújtási gyakorlatok32
Vigyázz a szívedre!33
A kiválasztás34
Az anyagcsere35
Összefoglalás36
Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés40
Az idegsejtek felépítése és működése40
Az idegrendszer felépítése és működése41
A vegetatív idegrendszer42
A velünk született reflexek43
A tanult reflexek44
Mondj nemet a drogokra!45
Kamaszok, kapcsolatok és kockázatok46
A hallás48
A szem és a látás49
A nyelv, az orr és a bőr mint érzékszervek50
Az érzékelés (megfigyelések, vizsgálódások)51
A hormonrendszer53
Összefoglalás54
A szaporodás és az egyedfejlődés57
A férfi57
A nő58
A szexualitás59
Nemi úton terjedő betegségek60
A megtermékenyítéstől a születésig61
A születéstől a halálig62
Összefoglalás63
Év végi ismétlés66
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

8. osztályban a biológia tanórákon megismeritek, hogy miként szerveződnek a sejtek, a szövetek, a szervek és a szervrendszerek, és ezek hogyan hozzák létre az emberi testet. Feltárulnak előttetek a szervezetek működésének csodái, és megismerkedhettek azokkal a szerkezeti és működési változásokkal, amelyek végigkísérik az életeteket. Azt is megtudhatjátok, miként kell életviteleteket alakítani ahhoz, hogy a betegségek megelőzhetők legyenek. A tankönyvben levő ismeretanyag eredményes elsajátításához szükséges: - a rendszeres tanulás; - az ismeretek folyamatos rögzítése, gyakorlása; - a hiányosságok pótlása. Ebben segít a biológia munkafüzet is, mert: - ráirányítja a figyelmet a tananyag leglényegesebb részeire, így tudatosulnak a hiányok; - segíti a megértést, a logikai összefüggések elmélyítését; - lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek felismerését, az ismeretek rendszerezését; - gyakoroltatja az ábraelemzést, az ábrák felismerését; - jártasságot alakít ki a feladatok megoldásában. A munkafüzet felépítése követi a tankönyv tananyagelrendezését. Egy-egy leckéhez átlagosan 4-6 feladat készült, melyek jól hasznosíthatók az önálló ismeretfeldolgozás során is. Az összefoglalások, év végi ismétlések jóval több feladatot tartalmaznak. Így az egyes leckék, témák közötti kapcsolatok megismertetésével hozzájárulnak a rendezett tudás megszerzéséhez. A feladatok különböző tudásszinten, változatos formában mérik a teljesítményeteket, így jelentős mértékben fejlesztik - a gondolkodásotokat; - valamint a feladatmegértő és feladatmegoldó képességeteket. A munkafüzet segítségével - sikeresebben teljesíthetitek a tantárgyi követelményeket; - és eredményesebben birkózhattok meg az írásbeli feleletekkel és témazárókkal.