Kémia 10.
MS-2620

Szerves kémiai ismeretek

10. évfolyam, 14. kiadás (2017. 06. 09.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2620
ára: 1 690 Ft
méret: B5, 216 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

Tartalomjegyzék
Bevezetés8
Bevezetés a szerves kémiába9
A szerves kémia kialakulása, tárgya10
A szénatom különleges tulajdonságai, a szénvegyületek nagy száma12
A szénvegyületek csoportosítása14
A szénvegyületek kémiai analízise16
Összefoglalás18
A szénhidrogének19
A szénhidrogének összetétele és csoportosítása20
Telített szénhidrogének21
A metán21
Egyéb telített szénhidrogének25
Az izoméria29
A telített szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai31
A földgáz és a kőolaj34
Telítetlen szénhidrogének40
Az etén (etilén)40
Egyéb alkének (olefinek)44
Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének47
A butadién és az izoprén47
A kaucsuk és a gumi50
Az alkinek (acetilén- szénhidrogének)53
Az etin (acetilén)53
Aromás szénhidrogének57
A benzol57
Egyéb aromás szénhidrogének61
Összefoglalás63
Egy funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek65
Halogéntartalmú szénvegyületek66
A halogéntartalmú szénvegyületek reakciói69
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének71
Oxigéntartalmú szénvegyületek74
Egy oxigénatomos funkciós csoportok74
Az alkoholok76
Az etanol (etil-alkohol)77
Egyéb fontos alkoholok81
A fenolok84
Az éterek87
A dietil-éter ("éter")90
Az aldehidek93
Fontosabb aldehidek96
A ketonok100
Összetett funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek104
A karbonsavak104
Fontosabb alkánsavak107
Egyéb fontosabb karbonsavak112
Az észterek117
Kis és nagy szénatomszámú észterek120
Gliceridek (zsírok és olajok)123
Mosószerek127
Rendszerezés131
Az oxigéntartalmú szénvegyületek fizikai tulajdonságainak összehasonlítása131
Az oxigéntartalmú szénvegyületek kémiai tulajdonságainak összehasonlítása134
Nitrogéntartalmú szénvegyületek136
Az aminok136
Nitrogéntartalmú heterociklusok140
Az amidok149
Összefoglalás (Nitrogéntartalmú szénvegyületek)153
A legfontosabb természetes szénvegyületek155
Több funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek156
A szénhidrátok156
A szőlőcukor160
Fontosabb monoszacharidok165
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)167
A poliszacharidok172
Az aminosavak177
A fehérjék konstitúciója182
A nukleinsavak187
Összefoglalás191
A műanyagok193
Természetes alapanyagú műanyagok195
Mesterséges alapanyagú műanyagok198
Az új szakszavak jegyzéke205
Összefoglaló táblázatok208
Az atomok periódusos rendszere214

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018