Sokszínű matematika 10.
MS-2310

Tankönyv

10. évfolyam, 15. kiadás (2018. 06. 14.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2310
ára: 1 900 Ft
méret: B5, 248 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/3879-3/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Tartalomjegyzék
Gondolkodási módszerek9
1. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel10
2. A skatulyaelv19
3. Sorba rendezési problémák27
4. Kiválasztási problémák30
A gyökvonás33
1. Racionális számok, irracionális számok34
2. A négyzetgyökvonás azonosságai38
3. A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása42
4. Számok n-edik gyöke48
5. Az n-edik gyökvonás azonosságai51
A másodfokú egyenlet57
1. A másodfokú egyenlet és függvény58
2. A másodfokú egyenlet megoldóképlete62
3. A gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés67
4. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek72
5. Másodfokú egyenlőtlenségek78
6. Paraméteres másodfokú egyenletek (emelt szintű tananyag)82
7. Négyzetgyökös egyenletek88
8. A számtani és mértani közép94
9. Szélsőérték-feladatok (emelt szintű tananyag)99
10. Másodfokú egyenletre vezető problémák103
Geometria107
A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése108
1. Emlékeztető108
2. A középponti és kerületi szögek tétele109
3. A kerületi szögek tétele; látószögkörív113
4. A húrnégyszögek tétele117
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai121
1. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok121
2. A szögfelezőtétel127
3. A középpontos hasonlósági transzformáció129
4. A hasonlósági transzformáció133
5. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei135
6. A hasonlóság néhány alkalmazása139
7. Hasonló síkidomok területének aránya146
8. Hasonló testek térfogatának aránya150
Hegyesszögek szögfüggvényei153
1. Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével153
2. Hegyesszögek szögfüggvényei156
3. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között160
4. Nevezetes szögek szögfüggvényei164
5. Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével167
6. Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével172
Vektorok176
1. A vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal (emlékeztető)176
2. Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre180
3. Vektorok alkalmazása a síkban és a térben186
4. Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal191
Szögfüggvények195
1. A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai196
2. A szinuszfüggvény grafikonja201
3. A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek206
4. A tangens- és kotangensfüggvény213
5. Összetett feladatok és alkalmazások220
6. Geometriai alkalmazások224
Valószínűség-számítás229
1. Események230
2. Műveletek eseményekkel235
3. Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség240
4. A valószínűség klasszikus modellje243

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018