Fizika tankönyv 7. osztály

Fizika 7. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika tankönyve (NAT2007, NAT2012) MS-2667
MS-2667

Mechanika, hőtan

7. évfolyam, 20. kiadás (2023. 05. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 160 oldal
1 980 Ft
1 584 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A hosszú éveken át méltán legnépszerűbb általános iskolai fizikakönyv a NAT2007 alapján készült, de a NAT20012-es tantervhez is használható.

A tananyag feldolgozásmódjának külön értéke, hogy a természettudományos gondolkodást fejleszti, az ismeretek alkalmazásával pedig visszakapcsolódást biztosít a gyakorlati élethez.

Ezek a szempontok különösen erős hangsúllyal jelennek meg a Keresd a megoldást! c. részekben. Ezek a tanulók életéből vett fizikai problémákat tűznek ki, amelyek megoldása korszerű megközelítést, kreativitást, ötleteket, nyitottságot igényel.

Kapcsolódó kiadványok
Fizika 7. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika munkafüzete (NAT2007, NAT2012) MS-2867MS-28671 280 Ft
Jól felkészültem-e? 7. - Fizika feladatsorozatok 7. osztályosoknak. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2497MS-24971 580 Ft
Fizika 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2745MS-2745590 Ft
Fizika és természetismeret kézikönyv - A könyv első része 170 kísérletet ismertet megfelelő módszertani útmutatásokkal együtt. A második rész olyan érdekességeket, játékos kompetenciafejlesztő módszereket és olvasmányokat tartalmaz, amelyekkel a fizikaórák élményszerűsége növelhető MS-2669MS-26693 480 Ft
Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek - Közel 800 fizika feladat megoldásokkal MS-2201MS-22012 780 Ft
Trükkös fizika - Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS-3180MS-31804 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások9
1. Az anyag belső szerkezete10
2. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei (Kiegészítő anyag)14
3. Termikus és mechanikai kölcsönhatások17
4. A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatás20
Keresd a megoldást!24
Összefoglalás26
II. A testek mozgása27
1. A hely és a mozgás viszonylagos (Kiegészítő anyag)28
2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás30
3. A változó mozgás35
4. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma37
Keresd a megoldást!40
Összefoglalás42
III. A dinamika alapjai43
1. A tehetetlenség törvénye. A tömeg44
2. A sűrűség47
3. Az erő fogalma51
4. A legismertebb erőfajták54
5. Az erőmérés. Erő-ellenerő58
6. Több erőhatás együttes eredménye61
7. A súrlódási és a közegellenállási erő63
8. A forgatónyomaték67
Keresd a megoldást!70
Összefoglalás72
IV. A nyomás73
1. A nyomás fogalma74
2. A folyadékok nyomása78
3. A gázok nyomása81
4. Közlekedőedények, hajszálcsövek85
5. A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye87
6. A testek úszása, lebegése és elmerülése89
Keresd a megoldást!92
Összefoglalás94
V. Energia, energiaváltozások95
1. Az energia fogalma96
2. A munkavégzés és a munka99
3. Az egyszerű gépek102
4. A testek belső energiája. A fajhő107
5. Az égés (Kiegészítő anyag)110
6. A teljesítmény113
7. A hatásfok116
Keresd a megoldást!118
Összefoglalás122
VI. Hőjelenségek123
1. A hőterjedés124
2. A hőtágulás126
3. Halmazállapot-változások130
4. Az oldódás nem olvadás! (Kiegészítő anyag)138
5. Hőerőgépek (Kiegészítő anyag)140
Keresd a megoldást!150
Összefoglalás152
Táblázatok154
Időtérkép156
Az új szakszavak jegyzéke158
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

Az emberek évezredek óta figyelik a körülöttük levő természetet. Az emberiség fejlődése, tudása szorosan kapcsolódik ehhez a tevékenységhez. Sok-sok évi tapasztalat eredménye, hogy egyre többet tudunk a természetben lejátszódó változásokról, jelenségekről. A természetet sokféle módszerrel, sokféle szempontból, minél több oldalról igyekszünk megismerni. 2000 évvel ezelőtt ezt még egy ember is megtehette, hiszen akkor a maihoz hasonlítva nagyon keveset tudott az emberiség. Azóta kialakultak a természetet különböző szempontból vizsgáló természettudományok. Ma már összehangolt munkamegosztás szükséges a biológia, a fizika, a kémia és a többi természettudomány között, hogy minél alaposabban megismerjük a világot. A fizika érdekes, hasznos tudomány. A természeti jelenségek megismeréséhez, megértéséhez nélkülözhetetlen. Kit ne érdekelne, hogyan keletkezik a villám és a szivárvány, miért repeszti szét a sziklákat a jég, miért merül el a vízben a vasdarab, és miért úszik a vasból készült hajó, hogyan működik a fényképezőgép és a rakéta, a vadászrepülőgép és az atomerőmű? Nektek is szükségetek lesz azokra az ismeretekre, amelyeknek alapjait az általános iskolai fizikaórákon tanuljátok meg. Ez azonban nem elegendő. A megszerzett ismeretek csak akkor hasznosak, ha alkalmazni is tudjátok azokat. Az ismeretek alkalmazása során újabb és újabb felismerésre juthattok, bővítve ezáltal is tudásotokat. Ezért magatok is végezzetek megfigyeléseket, kísérleteket, oldjatok meg problémákat!