Pethőné Nagy Csilla és tsai: Irodalom 12. érettségire készülőknek

Irodalom 12. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3342U
MS-3342U
12. évfolyam, (új kiadvány, várható megjelenés 2024. augusztus)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 440 oldal
tanterv: NAT 2020
4 380 Ft
3 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kötet az Irodalom 11. – Emelt szintű érettségire készülőknek című kiadvány folytatása, azok számára készült, akik fakultációs tárgyként a magyart választják, és ebből a tárgyból szeretnének emelt szintű érettségit tenni a 2024-es részletes követelmények szerint. A tanulási segédlet mind műfajában, mind felépítésében illeszkedik az első kötethez: könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye; felépítése nem elsősorban kronologikus, fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba.

A könyv a 11. osztályosoknak szóló kötettel együtt hatékonyan segíthet az irodalomról megszerzett tudás újrarendezésében: új nézőpontok, gondolkodási utak bevonásával egy átjárhatóbb, felhasználhatóbb, hálózatosabb tudás kialakításával támogathatja a diákok eredményesebb tanulását, felkészülését.

Szerzőinek – Bálint Andrea, Oroszlán Anikó, Pethőné Nagy Csilla és Szakács Emília – több évtizedes irodalomtanításban és tananyagfejlesztésben szerzett tapasztalata, valamint emelt szintű érettségire való felkészítésben (és javításban) való jártassága egyfajta garancia is az érettségi vizsga eredményes letételéhez.

Kapcsolódó kiadványok
Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341UMS-3341U4 380 Ft
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, közép- és emelt szint, írásbeli (2024-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2024-től érvényes közép- és emelt szintű írásbeli követelményekhez. MS-3325UMS-3325U3 780 Ft
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom - Szóbeli, középszint (2024-től érv. köv.) -  MS-3326UMS-3326U3 780 Ft
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára MS-2373MS-23732 780 Ft
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152CR-01522 480 Ft
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324UMS-3324U3 980 Ft
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328UMS-3328U4 280 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321UMS-3321U4 380 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Tartalomjegyzék
1. Művelődéstörténeti korszakok 
1.1 A romantika és a történeti realizmus (a hagyománytörténésben). A regény 
1.2 A modernség szakaszai és irányzatai (klasszikus modernség, avantgárd modernség, késői- és utómodernség) 
1.3 Az intertextualitás és alakzatai 
2. A műnemek alakulástörténetéből 
2.1 Költészetirányok a 20. század 2. felének magyar irodalmában 
Vallomásos és élményköltészet 
Közösségi érdekeltségű költészet 
Esztétizáló tárgyiasság 
Alakváltó költészet 
2.2 Szépprózairányok a 20. század 2. felének magyar irodalmában 
Korszerűsített valószerűség 
Önéletrajziság 
Parabolaszerűség 
Az elbeszélésmódot és szövegszerűséget hangsúlyozó próza 
2.3 Drámaformák a 19-20. századi magyar irodalomban 
3. Életművek 
3.1 Vörösmarty Mihály 
3.2 Petőfi Sándor 
3.3 Arany János 
3.4 Jókai Mór 
3.5 Mikszáth Kálmán 
3.6 Ady Endre 
3.7 Babits Mihály 
3.8 Kosztolányi Dezső 
3.9 József Attila 
3.10 Herczeg Ferenc 
4. Témák és kódok 
4.1 A Biblia mint a művészetek nagy kódja 
4.2 Állatok és növények az irodalomban 
4.3 Út-utazás, vándor - vándorlás 
4.4 Történet és karakterarchetípusok (pokoljárás, bűn - bűnhődés - bűnbocsánat, tékozló fiú, apa - fiú - lány és anya - fiú - lány karakterek és viszonyok) 
4.5 Ars poetica 
4.6 Létösszegzés és létértelmezés 
4.7 Nevelődés, nemzedékek, család, iskola 
4.8 Történelmi traumák 
5. Határok és határátlépések 
5.1 Szemelvények a kortárs, a határon túli és a regionális irodalomból 
5.2 Irodalomközvetítés 
5.3 Az irodalom határterületei