Szakiskolai társadalomismeret

Társadalomismeret a szakiskolák számára 10. Társadalomismeret tankönyv a társadalmi- és állampolgári ismeretek elsajátításához MS-3045
MS-3045

Tankönyv

10. évfolyam, 4. kiadás (2015. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
szerző:
terjedelem: 104 oldal
1 680 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyv a legfontosabb társadalmi-állampolgári ismeretek feldolgozásához nyújt segítséget. Ehhez komplex feladatrendszereket, vitatémákat, elemzendő adatsorokat, diagramokat, dokumentum- illetve szociofotókat biztosít.

Az egyszerű mondatszerkezetekkel, könnyen áttekinthető oldalképpel, jól tagolt szövegblokokkal alkalmas minden olvasási, illetve szövegértési problémával küzdő tanuló számára.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A család6
A család: életünk alapvető közössége6
A házasság7
A család mai problémái8
Születés és halálozás9
Népesedési helyzetünk9
A születés10
A halandóság10
A helyi társadalom12
Társadalmi csoportok közvetlen környezetünkben12
A helyi társadalom közös érdekei14
A társadalom nyugalmát veszélyeztető csoportosulások14
Társadalmi rétegződés hazánkban15
Foglalkozási csoportok15
Vagyoni csoportok15
Életkor szerinti csoportok16
A nemzeti és etnikai kisebbségek19
Nemzet - nemzetiség19
A cigányság Magyarországon20
A nemzetiségek jogai21
Magyarok kisebbségben22
Egyházak és vallások - a civil közösségek23
Egyházak, vallási közösségek23
Állam és egyház24
A civil társadalom24
Társadalmi válságjelenségek I.26
A bűnözés26
Az alkoholizmus28
Társadalmi válságjelenségek II.30
A kábítószer-fogyasztás30
Az öngyilkosság32
Az idegengyűlölet33
A diszkrimináció34
A pártok és az érdekvédelmi szervezetek36
A pártok36
Érdekvédelmi szervezetek38
Az önkormányzatok41
Az önkormányzatok feladatai41
Az önkormányzatok szervezete43
A polgármesteri hivatal45
A nemzetiségi önkormányzatok45
Hogyan intézzük hivatalos ügyeinket? (olvasmány)46
Az állampolgárság. A választási rendszer48
Az állampolgárság48
A választójog49
A parlamenti választások49
Az önkormányzati választások50
Az állampolgári jogok és kötelességek52
I. A szabadságjogok52
Személyi szabadságjogok53
Kollektív szabadságjogok53
II. Az állam tevékenységében való részvételt biztosító jogok54
III. Gazdasági, szociális és kulturális jogok54
IV. Az állampolgárok egyenjogúsága55
Az állampolgári kötelezettségek55
Emberi jogok a magyar jogban55
Az országgyűlés. A köztársasági elnök56
Eltérő kormányformák56
Az Országgyűlés57
A köztársasági elnök59
A kormány60
A kormány feladatai60
A miniszterelnök61
A minisztériumok61
Az igazságszolgáltatás62
A bíróságok62
A polgári peres és a büntetőeljárás63
Az ügyészségek64
A belső rend védelme. A honvédelem66
A közrend védelme66
A hon védelme: a Magyar Honvédség67
A rendészeti szervek68
A művelődés hazánkban69
A műveltség társadalmi szerepe69
A tankötelezettség69
A közoktatás70
Átalakuló szakképzés70
A felsőoktatás71
A művelődés72
Az iskolai diákönkormányzatok73
A diákok jogai73
A diákönkormányzatok74
A diákönkormányzatok érdek-képviseleti tevékenysége74
A diákok kötelezettségei76
Társadalmi egyenlőtlenség, szociálpolitika77
A munkanélküliség77
A társadalmi egyenlőtlenség78
A szociálpolitika78
A társadalombiztosítás. Az egészségügy80
A társadalombiztosítás80
Egészségügyi ellátás81
A munka világa83
Az otthon végzett munka83
A munkaviszony84
A vállalkozások formái84
Szövetkezetek86
Intézmények87
Munkavállalás (olvasmány)88
Hazánk és Európa90
Az Európai Unió90
Az Európai Unió szervezete91
Az Európai Unió eddigi eredményei92
Hazánk és az Európai Unió93
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)94
Hazánk külpolitikája és külkapcsolatai95
Külpolitika - Diplomáciai kapcsolatok95
Magyarország külpolitikája95
A határainkon túl élő magyarság96
Magyar állampolgárok külföldön96
Az ENSZ és szervezetei (olvasmány)98

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil