Történelem a szakiskolák számára 10.
MS-3043

Tankönyv

10. évfolyam, 3. kiadás (2015. 07. 09.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3043
ára: 1 680 Ft
méret: B5, 224 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
doc Történelem 10. o. (szakiskolás)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
I. Az első világháború és következményei8
1. Az első világháború eseményei és a háborút lezáró békeszerződés10
1. Az első világháború kitörése: 191410
2. A háború első szakasza (1914-1915)16
3. Az első világháború második szakasza (1916-18)20
4. Forradalom és diktatúra Oroszországban24
5. Az első világháborút lezáró békerendszer28
6. A béke következményei. Az új rend Kelet-Közép-Európában31
2. Magyarország az első világháborúban. A trianoni békeszerződés34
7. Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom34
8. A kommunista hatalomátvétel és a Tanácsköztársaság időszaka40
9. A Horthy-korszak kezdete és a trianoni békeszerződés46
Összefoglaló feladatok50
II. A két világháború között52
3. A világ a két világháború közti korszakban. A világgazdasági válság következményei54
10. Az Amerikai Egyesült Államok és a világgazdasági válság54
Az európai demokráciák a két világháború között (Kiegészítő anyag)60
11. Szélsőbaloldali diktatúra a két világháború között. A Szovjetunió62
Spanyolország a két világháború között (Kiegészítő anyag)66
12. Németország a két világháború között68
13. A német terjeszkedési politika az 1930-as években72
14. A második világháború előzményei76
4. Magyarország a két világháború között. Trianon és a világgazdasági válság hatásai80
15. A trianoni békeszerződés következményei80
16. A Bethlen-konszolidáció. Magyarország a két világháború között84
17. Gazdaság és társadalom a két világháború közötti Magyarországon89
Tudomány, kultúra és művészet (Kiegészítő anyag)94
Összefoglaló feladatok96
III. A második világháború és Magyarország98
5. A második világháború eseményei. Harcban Európa és a nagyvilág100
18. A második világháború kirobbanása100
19. Új hadszínterek Nyugaton, Északon és Délen. A villámháború104
20. A keleti front megnyitása108
21. Fordulat a háború menetében. A szövetségesek győzelme112
6. Magyarország a második világháború sodrában120
22. Magyarország belépése a második világháborúba120
23. Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen. A doni katasztrófa125
24. Magyarország a háborús fordulat éveiben128
25. Magyarország a német megszállás és a nyilas rémuralom korszakában131
Raoul Wallenberg, az emberszabadító (Kiegészítő anyag)138
Összefoglaló feladatok140
IV. A háború utáni világ142
7. A világ sorsfordító eseményei és problémái 1945-től az ezredfordulóig144
26. A háború utáni világ144
27. A kétpólusú világ konfliktusai148
28. A világ problémái az ezredfordulón154
Összefoglaló feladatok160
V. Magyarország 1945-1991 között162
8. Magyarország története 1945-1956 között. A kommunista diktatúra kialakulása164
29. Magyarország újjáépítése. A demokratikus átalakulás164
30. A Magyar Kommunista Párt előretörése. A béke megkötése169
31. A kommunista egyeduralom174
Az életmód, mindennapok (Kiegészítő anyag)178
32. A Rákosi-rendszer teljes kiépülése180
33. A Rákosi-rendszer válsága186
9. Magyarország 1956-1991 között. A forradalom és a Kádár-korszak190
34. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdete190
35. A forradalom és szabadságharc bukása195
36. Az 1956 utáni megtorlás és a Kádár-korszak kezdete202
37. A kádári konszolidáció és a 70-es évek205
38. A rendszerváltás előzményei (1985-1988)209
39. A rendszerváltás (1989-1991)212
Összefoglaló feladatok216

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018