Történelem munkafüzet 8. osztály

Történelem 8. Feladatok a tananyag gyakorlásához. (NAT2007) MS-2858
MS-2858

Munkafüzet - A huszadik század története

8. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 10.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 72 oldal
920 Ft
736 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.

FONTOS!! A kötet új kerettanterv szerinti változata az MS-2858U kiadói kód alatt érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Év eleji ismétlés3
Földünk a két világháború között5
Európa az első világháború után5
A Párizs környéki békék6
A békekötések után7
A sztálini Szovjetunió8
A nagy gazdasági válság9
A Harmadik Birodalom10
Úton az újabb háború felé11
Összefoglalás12
Hazánk a két világháború között15
Az őszirózsás forradalom15
A Tanácsköztársaság16
Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása17
A trianoni béke18
A rendszer megszilárdulása19
Válság és kiútkeresés20
A Harmadik Birodalom árnyékában21
Társadalom és kultúra22
A hétköznapi élet23
Összefoglalás24
A második világháború27
A villámháborúk időszaka27
Fordulat a háború menetében28
A semlegességtől a doni katasztrófáig29
Az antifasiszta koalíció győzelme30
Az európai zsidóság tragédiája32
Hazánk német megszállása és a nyilas uralom34
Összefoglalás35
A kétpólusú világ38
A kétpólusú világ kialakulása38
A hidegháború kibontakozása39
Az Európán kívüli világ40
Enyhülés és szembenállás41
A hidegháború vége42
Az európai egységfolyamat44
Világgazdasági változások45
Társadalmi változások46
Napjaink kihívásai47
Összefoglalás48
Magyarország a szovjet táborban51
Újrakezdés a háború után51
Magyarország szovjetizálása52
A Rákosi-diktatúra53
Az „új szakasz” és kudarca54
Az 1956-os forradalom55
Megtorlás és konszolidáció57
Kádár reformjai és rendszerének válsága58
Társadalom és kultúra. A mindennapi élet59
A magyar rendszerváltás60
Összefoglalás61
Állampolgári ismeretek64
Az állam és az alkotmány64
A politikai rendszer65
A magyar államszervezet66
Választási rendszerünk67
Az önkormányzatok68
Emberi és állampolgári jogok69
Összefoglalás70

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil