Ének tankönyv 10. osztály

Ének-zene 10. Tizedig osztályos ének-zene tankönyv  gazdag kép- és zeneanyaggal MS-2464U
MS-2464U

Tankönyv

10. évfolyam, 6. kiadás (2022. 08. 04.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 176 oldal
tanterv: NAT 2012
2 480 Ft
1 984 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A könyv két fő fejezetét, a magyar népzenét és a zenetörténetet mindig dalgyűjtemény keretezi: a könyv elején ünnepeinkre, a végén pedig egyéb különleges alkalmakra válogathatnak belőle.

A szemelvényválogatás, az ábrák, illusztrációk, idézetek összeállítása jelentős többletinformációt ad a tanulóknak. Az impozáns belső tartalom képes az adott korszak tágabb kultúrtörténeti megközelítésére, ami hiánypótlóvá teszi a kiadványokat. Egyidejűleg alkalmas arra is, hogy az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli követelményeinek, feladatmegközelítéseinek eleget téve korszerű, felkészítő segédletül szolgáljon.

Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 10. mf. - Feladatok a tananyag gyakorlásához MS-2465UMS-2465U1 280 Ft
Pianoforte IV. - Zongorakíséretek 9–12. -  MS-2474MS-24744 180 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. Ünnepek, ünnepélyek6
Boldogasszony anyánk - népének7
Elindult már Kossuth is - Bárdos L.10
Este jött a parancsolat - katonadal8
Kívánjatok békét Jeruzsálemnek - Szőnyi E.5
Millenniumi himnusz - Varga L. feld.6
Mind hősök voltak ők - Gárdonyi Z.9
Nemzeti fény - Bárdos L. - Kölcsey F.12
Ütik a rézdobot - katonadal8
II. A magyar népzene14
Adjon az Úristen ennek a házigazdának34
A dudari utcán foly a víz19
A gyulai kert alatt - Bartók B. feld.46
Akkor szép az erdő, mikor zöld42
A leány se löhet mindig viola49
A Nád Jancsi csárdába? van37
Apám Isten Kakukkja39
A pünkösdnek jeles napján31
A Savanyú híres ember37
Báta vize ziheg-zuhog a gáton21
Bödögei dödölle19
Dicsőség, szent áldás, tisztesség30
Doberdónál van egy szomorú fűzfa51
Duna parton van egy malom41
Ecce neki, dáridom29
Egy gyenge kismadár hozzám kezde járni38
Elmegyek, elmegyek.17
Elvégeztük, elvégeztük az aratást32
Erdő, erdő, kerek erdő47
Ezerkilencszázhatvannyolcat írunk27
Újévi köszöntő27
Ezernyolcszázhetvenhatba?41
Él a magyar, áll Buda még50
Én Istenem, add megérnem23
Fel nagy örömre, ma született33
Folyik a víz, áll a part - mari-cseremisz nd.15
Ha azt tudnád, amit én20
Ha kiindulsz Erdély felől40
Három éjjel három nap28
Három szent királyok, idejöttünk27
Hol jártál az éjjel24
Igyál, betyár, múlik a nyár36
János, Isten megtartson26
Kalapom a Tiszán úszkál16
Keljetek fel álmotokból33
Kicsi madár, jaj, de fenn szállsz38
Kis gerice madárka23
Lement a nap, nincs már meleg31
Leszedik a szőlőt október után52
Megkötöm lovamat25
Megkötötték nékem a koszorút48
Mikor gulyáslegény voltam41
Nem anyától szül?tem42
Nem messze van ide Kismargita36
Őszi szél fúj a hegyekről17
Ragyog az égen egy csillag34
Repülj, madár, repülj39
Rózsa Sándort hat zsandár kíséri36
Széles a Piova vize51
Szőlővessző, venyige19
Talalaj, talalaj, Tót Lőrinc!29
Tanakajdi, tanakajdi templom tetejére44
Tollfosztóba?; voltam az este69
Vettem marujánnát43
Végigmentem a tárkányi45
Víg örömmel, nagy örömmel - Kodály Z.35
Zavaros a Tisza37
III. A XVIII. század magyar zenéje54
Adjon Isten jó éjszakát60
A két ikszet, tudom, régen meghaladtam56
Arany ideim folyása59
A reményhez - Kossovits J.63
A tihanyi echóhoz - Csokonai63
Buga Jakab éneke54
Dal a csikóbőrös kulacshoz - Csokonai62
Egyik utcán végigmentem58
Erdőkön, mezőkön járó56
E világ miolta fennáll57
Ha te engem szeretsz59
Ínség bilincsejét kerölő magyarság55
Jaj, gyöngyvirágom59
Mars a törökre - Pálóczi H. Á.62
Nagymajtényi síkon eltörött a zászló61
Rákóczi-nóta61
Vessél nekem ágyat falevélből58
Zöld erdőben, sík mezőben58
IV. A romantika kora és zenéje64
II. Magyar rapszódia - Liszt F.98
VIII. h-moll "Befejezetlen" sz. - F. Schubert113
A dalnak lenge szárnyán - F. Mendelssohn120
Adja Isten, hogy a magyar - Kisfaludy S.69
A két gránátos - R.Schumann116
a-moll mazurka - F. Chopin119
A nürnbergi mesterdalnokok - Wagner105
Árpád vagy te is, vitéz - Erkel F.92
Ave Maria - Liszt F.95
Az intézett veszedelem - Csermák A.80
Báthori Mária (részlet) - Erkel F.83
Brankovics György (részlet)91
Csak egy szép lány van - Szentirmay E.69
Cserebogár, sárga cserebogár - Lavotta J.79
E-dúr etűd - F. Chopin119
Egy hangos csermelyt - F. Schubert111
Egy kiállítás képei - M.P. Muszorgszkij123
Első magyar társastánc - Rózsavölgyi M.81
Eltörött a hegedűm - Dankó P.72
e-moll hegedűverseny, op. 64. - F. Mendelssohn121
Eolhárfák újra zengjék - Liszt F.99
Ereszkedik le a felhő - Egressy B.73
Esz-dúr zongoraverseny - Liszt. F.97
Ez az én szeretőm - Dankó P.72
Éljen hazánk, magyar nemzetünk! - Erkel F.93
Felleg borult az erdőre - Mosonyi M.101
Forradalmi kórus - M. P. Muszorgszkij124
Friss magyar - Bihari J.76
Fürdik a holdvilág - Petőfi-Egressy B.69
Ha férfi lelkedet - Erkel F.87
Hirhedett zenésze e világnak - Kodály Z. - Vörösmarty M.95
Hol van, hol, szép homlokod - Erkel F.87
Huszárosra vágatom a hajamat 74
Húzd rá, cigány - Dankó P.72
Ide bátyám, ez a házunk - Erkel F.92
Isten porának adj örök nyugalmat - Erkel F.90
Jaj, de nagyon régen volt - Bihari J.76
Kossuth Lajos azt izente75
Körbe, körbe, víg sereg - Ch.F. Gounod67
Lacrymosa - Verdi107
Les Préludes - Liszt F.96
Magyar nemzeti ének - Schreiber70
Magyar táncok - J. Brahms122
Majd alszom én - Verdi108
Menyegzői tánc-polka - B. Smetana126
Mint a fecske, repülj messze - Verdi109
Mint száműzött, ki vándorol - Erkel F.86
Mint tolvaj szarka - Erkel F.89
Moldva téma - B. Smetana126
Német Requiem - J. Brahms122
Nincsen már több óhajtása - Erkel F.91
Nyári csend, te szép - Schumann115
Ó, esti csillag, tünde fény - Wagner106
Ölj meg engemet, Bánk - Erkel F.89
Rémkirály (részletek) - F. Schubert112
Szentivánéji álom nyitány - F. Mendelssohn121
Szép Istennő! - F. Schubert110
Szép örömkönny ragyogása - Erkel F.90
Tanítóm az éhség - Erkel F.88
Tannhäuser (részletek) - Wagner103
Trisztán és Izolda (részlet) - Wagner105
Túri vásár sátor nélkül - Blaha L.73
Újvilág-szimfónia - A. Dvořák127
Úristen, ki nékünk lelket adtál - Verdi108
Űzd el a rémet - Erkel F.91
Verbunkos nóta - Lavotta J.78
A századforduló zenéje128
A tenger - C. Debussy131
Bolero - M. Ravel133
Pillangókisasszony (részletek) - G. Puccini129
V. A XX. század zenéje134
A kékszakállú herceg vára - Bartók B.148
Áldást, békességet - Bartók B.144
Állok künn a tenger partján - Kodály Z.158
Bútól szenvedőt, ha látsz - A. Schönberg135
Cantata profana (részletek) - Bartók B.147
Concerto (részletek) - Bartók B.154
Forr a világ - Kodály Z.157
Galántai táncok (részletek) - Kodály Z.161
Gyere be, gyere be - Bartók B.152
Hajnali leveleken harmat csillog - Kodály Z.158
I like to be in America - L. Bernstein169
Jeanne d?Arc a máglyán - A. Honegger139
Meghalok Csurgóért - Bartók B.151
Mikoron Dávid - Kodály Z.159
Ó, én édes jó Istenem - Bartók B.150
Ragtime - Scott Joplin167
Swanee - G. Gershwin168
Tempus est iucundum - C.Orff140
Tölgyes bucka tövibe - Bartók B.145
Zúgj, hullám - spirituale167
Zsoltárszimfónia - I. Sztravinszkij137
A kiadvány bevezetője
Tizedik osztályosként jó úton jársz, amikor e tankönyv lapjait forgatod a kezedben. Minden mű rejt valamilyen üzenetet, amelynek megértéséhez kellő mértékű zenei intelligencia szükséges. Ha ennek megszerzése számodra valós igény, akkor ismerned kell egy-egy kor művészetének, hangzásvilágának gyökereit. Keresd a miérteket, hallgasd a múlt és jelen zenéjét, hogy életed szerves részeként formálják tudatodat, lelked kiteljesedését, mentalitásodat. A zene misszióját felismerve, a társművészetekkel való szoros kapcsolatát fenntartva válhatunk olyan kiegyensúlyozott emberekké, akik a világ dolgaiban eligazodnak. Az idén a 9. osztály anyagát folytatjuk a romantika korával, majd a XX. század muzsikájával, míg eljutunk napjaink zenéjéhez a legkiválóbb zeneszerzők dallamaival s a legavatottabb előadóművészek megismerésével. A tudás megszerzése, az esztétikai élmény befogadása zeneértővé varázsol minden nyitott embert, akinek az általános műveltség a sajátja.