Nyelvtan tankönyv 5. osztály

Sokszínű magyar nyelv 5. tk. Gyerekbarát 5. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2362U
MS-2362U
5. évfolyam, 11. kiadás (2023. 01. 24.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 184 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A népszerű tankönyvcsalád 5. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2705UMS-2705U590 Ft
Sokszínű magyar nyelv 5. mf. - 5. osztályos magyar nyelv munkafüzet a tankönyv ismereteinek sokoldalú feldolgozásához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2363UMS-2363U1 480 Ft
Nyelvtan gyakorló feladatgyűjtemény 5. osztály - A feladatgyűjtemény fejezetei a kerettanterv témakörei alapján épülnek fel, és bőséges gyakorlóanyagot tartalmaznak az összes területhez MS-2581UMS-2581U2 280 Ft
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381UMS-2381U1 780 Ft
Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575UMS-2575U1 680 Ft
Sokszínű irodalom 5. tk. - Jól áttekinthető 5. osztályos irodalomtankönyv, alkalmas önálló tanulásra is. A NAT2020-hoz is ajánlott az MS-2945U kiegészítő anyaggal együtt MS-2345UMS-2345U2 180 Ft
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655UMS-2655U2 480 Ft
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Kommunikáció19
3. A jelek világa20
4. A kommunikáció fogalma, tényezői24
5. A kommunikáció nem nyelvi jelei29
6. A kommunikációs kapcsolat35
7. A beszélgetés41
8. Összefoglalás46
Hangok és betűk47
9. Az ábécé48
10. A betűrend52
11. Az elválasztás56
12. A hangképzés61
13. A magánhangzók csoportosítása65
Magánhangzótörvények71
14. A szavak hangrendje71
15. Az illeszkedés74
Mássalhangzótörvények77
16. A részleges hasonulás77
17. Az írásban jelöletlen teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés80
18. Az írásban jelölt teljes hasonulás84
19. Összefoglalás86
Helyesírási alapelvek87
20. Helyesírásunk rendszere88
21. A kiejtés elve91
22. A szóelemzés elve95
23. A hagyomány elve98
24. Az egyszerűsítés elve102
25. Összefoglalás104
Szövegszerkesztés105
26. A leírás106
27. Az elbeszélés111
28. A párbeszéd116
29. A levél119
30. Összefoglalás124
A szavak szerkezete125
31. Az egyszerű és az összetett szavak126
32. A szótő és a toldalékok129
33. A képző, a jel és a rag132
34. Összefoglalás136
Állandósult szókapcsolatok137
35. Szólások138
36. Szóláshasonlatok141
37. Közmondások143
38. Összefoglalás146
Hangalak és jelentés147
39. Egyjelentésű szavak148
40. Többjelentésű szavak152
41. Azonos alakú szavak154
42. Rokon értelmű szavak156
43. Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak159
44. Hangutánzó és hangulatfestő szavak161
45. A beszélt nyelvi metaforák164
46. Összefoglalás166
47. Könyv- és könyvtárhasználat168
48. Év végi összefoglalás174
Kislexikon180
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád első kötetét tartjátok a kezetekben. Segítségével elmélyíthetitek és bővíthetitek tudásotokat az anyanyelvetekről. Sokat megtudtok arról, hogyan teremtsetek kapcsolatot másokkal. Megfigyelhetitek, hogyan képezzük a magyar nyelv hangjait. Megvizsgálhatjátok a szavak felépítését és azt is, hogyan kapcsolódik hozzájuk a jelentés. Lehetőségetek nyílik további tapasztalatokat szerezni a szövegalkotás terén. Megismerkedtek számos szólással, közmondással. Emellett gyarapodnak helyesírási ismereteitek is. A tankönyvnek fontos célja az is, hogy a nyelvvel való ismerkedés érdekes, izgalmas legyen a számotokra. Számos feladat játékosan, a humor segítségével mutatja meg nektek a magyar nyelv szépségét. A feladatokban szereplő szövegrészleteket úgy válogattuk össze, hogy kedvet ébresszenek bennetek egy-egy mű elolvasására, vagy éppen további nyomozásra ösztönözzenek titeket valamely témával kapcsolatban. A páros és csoportos feladatok ezenkívül arra is alkalmat adnak, hogy megtanuljatok társaitokkal együttműködni, jobban megismerjétek egymást és önmagatokat is. A könyv fejezetei a következő módon épülnek fel: - A nyitóoldal bemutatja a fejezet témáját. - A leckék tartalmazzák az új ismereteket. - A fejezetek végén összefoglalás segíti a tanultak rendszerezését. Az egyes leckék felépítése: - A felvezető, ráhangoló feladatok segítségével feleleveníthetitek a témával kapcsolatos ismereteiteket, saját tapasztalataitokat. - Az elsajátítandó ismereteket vastag betűvel és színes háttérrel emeltük ki: sárgával jelöltük a legfontosabb tudnivalókat, fehérrel a többit. - A gyakorló feladatok a tananyag elmélyítése mellett az önkifejezés fejlesztését is segítik. - A kis és a nagy buborékokban a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, hasznos információkat olvashattok. Ezeket nem kell megtanulnotok.