Sokszínű matematika 10.
MS-2322

Feladatgyűjtemény - megoldásokkal

10. évfolyam, 7. kiadás (2017. 08. 09.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2322
ára: 1 990 Ft
méret: B5, 292 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 • A 10. osztályos feladatgyűjtemény (több mint 800 feladat) a feladatok megoldását is tartalmazza, ezért a mindennapi felkészülés mellett ideális az érettségire való felkészüléshez is.
 • A feladatgyűjtemény másik változata: a 9-10. osztályos összevont kötet, csak feladatokat tartalmaz (több mint 1600 feladat), a megoldások CD-mellékleten találhatók.
 • Tartalomjegyzék
  Bevezető5
  A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések8
  10.1. Gondolkodási módszerek (2001-2091)10
  Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel10
  Skatulyaelv12
  Sorba rendezés I. (különböző elemek)13
  Sorba rendezés II. (több típusba tartozó azonos elemek)13
  Kiválasztás és sorba rendezés I. (különböző elemek)16
  Kiválasztás és sorba rendezés II. (lehetnek azonos elemek is)16
  Vegyes feladatok18
  10.2. A gyökvonás (2092-2148)20
  Racionális számok, irracionális számok20
  A négyzetgyökvonás azonosságai, alkalmazásaik21
  Számok n-edik gyöke, a gyökvonás azonosságai25
  Vegyes feladatok27
  10.3. A másodfokú egyenlet (2149-2248)29
  A másodfokú egyenlet és függvény29
  A másodfokú egyenlet megoldóképlete30
  A gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés32
  Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek33
  Másodfokú egyenlőtlenségek34
  Paraméteres másodfokú egyenletek35
  Négyzetgyökös egyenletek és egyenlőtlenségek36
  A számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok37
  Másodfokú egyenletre vezető problémák38
  Vegyes feladatok39
  10.4. Geometria (2249-2632)41
  Körrel kapcsolatos ismeretek41
  Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel44
  Hasonlósági transzformációk, alakzatok hasonlósága46
  Arányossági tételek a derékszögű háromszögben és a körben50
  A hasonlóság néhány alkalmazása a terület- és térfogatszámításban52
  Vegyes feladatok I.54
  Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével, hegyesszögek szögfüggvényei56
  Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei58
  Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével60
  Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével62
  Vegyes feladatok II.64
  Vektorok (emlékeztető), vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre66
  Vektorok alkalmazása a síkban és a térben69
  Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal71
  Vegyes feladatok III.72
  10.5. Szögfüggvények (2633-2730)75
  A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai75
  A szinuszfüggvény grafikonja75
  A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek77
  A tangens- és kotangensfüggvény80
  Összetett feladatok és alkalmazások81
  Geometriai alkalmazások82
  Vegyes feladatok83
  10.6. Valószínűség-számítás (2731-2814)86
  Események86
  Műveletek eseményekkel87
  Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség90
  A valószínűség klasszikus modellje90
  Vegyes feladatok96
  10.1. Megoldások - Gondolkodási módszerek (2001-2091)100
  Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel100
  Skatulyaelv102
  Sorba rendezés I. (különböző elemek)104
  Sorba rendezés II. (több típusba tartozó azonos elemek)105
  Kiválasztás és sorba rendezés I. (különböző elemek)109
  Kiválasztás és sorba rendezés II. (lehetnek azonos elemek is)109
  Vegyes feladatok112
  10.2. Megoldások - A gyökvonás (2092-2148)114
  Racionális számok, irracionális számok114
  A négyzetgyökvonás azonosságai, alkalmazásaik115
  Számok n-edik gyöke, a gyökvonás azonosságai122
  Vegyes feladatok124
  10.3. Megoldások - A másodfokú egyenlet (2149-2248)127
  A másodfokú egyenlet és függvény127
  A másodfokú egyenlet megoldóképlete129
  A gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés132
  Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek134
  Másodfokú egyenlőtlenségek136
  Paraméteres másodfokú egyenletek142
  Négyzetgyökös egyenletek és egyenlőtlenségek144
  A számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok150
  Másodfokú egyenletre vezető problémák152
  Vegyes feladatok155
  10.4. Megoldások - Geometria (2249-2632)158
  Körrel kapcsolatos ismeretek158
  Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel169
  Hasonlósági transzformációk, alakzatok hasonlósága174
  Arányossági tételek a derékszögű háromszögben és a körben183
  A hasonlóság néhány alkalmazása a terület- és térfogatszámításban189
  Vegyes feladatok I.194
  Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével, hegyesszögek szögfüggvényei200
  Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei204
  Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével207
  Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével211
  Vegyes feladatok II.219
  Vektorok (emlékeztető), vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre225
  Vektorok alkalmazása a síkban és a térben229
  Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal236
  Vegyes feladatok III.239
  10.5. Megoldások - Szögfüggvények (2633-2730)244
  A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerő tulajdonságai244
  A szinuszfüggvény grafikonja244
  A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek252
  A tangens- és kotangensfüggvény261
  Összetett feladatok és alkalmazások264
  Geometriai alkalmazások268
  Vegyes feladatok271
  10.6. Megoldások - Valószínűség-számítás (2731-2814)279
  Események279
  Műveletek eseményekkel280
  Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség281
  A valószínűség klasszikus modellje281
  Vegyes feladatok291

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018