Magyar nyelv kisiskolásoknak 2. o. Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2. o. Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. o. Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. o. Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. o. Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. o.


A Magyar nyelv kisiskolásoknak és az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak köteteit a tanítók kérésének és a NAT követelményeinek megfelelően átdolgozta a Mozaik Kiadó. A könyvsorozat megújult formában, sok új gyakorlattal, vidám, színes rajzokkal kiegészülve igazodott a diákok és a tanítók igényeihez. Erről nyújt részletes ismertetést az alábbiakban a tankönyvcsalád szerzője, Dr. Galgóczi Lászlóné.

A könyvekről

A tankönyvcsalád kötetei gyakorlati tapasztalatból születtek, feladatsoraik a tanítási órákon kipróbáltak. Tartalmi és didaktikai szempontból igényes könyvből tanulhat a tanuló. Mindezt kiegészítik a külső megjelenés és a kisgyermek érzelmi világához közel álló illusztrációk.
Anyagára a kiegyensúlyozottság jellemző - egyensúly van a hagyományos és az új ismeretek, az elmélet és a gyakorlat, a komoly tanulás és a játék, a magyarázat követése és a felfedezés között. Az anyag elrendezésekor egy logikus felépítés követhető nyomon a tankönyvekben: ismétlés - új anyag - összefoglalás - rendszerezés. Minden anyagrész után található házi feladat, melyet a füzetben kell elkészíteni.
Szemléletesen úgy magyaráz, mint egy tanító. Gondolatmenetét követheti otthon a tanuló, gyermekét segítő szülő, a hiányzást pótolni kívánó gyermek. Egy-egy fejezet olyan, mint egy jól felépített óra: érdekes, többnyire a gyermekköltészetből és leírásokból vett indukciós anyaggal kezdődik. Ezt követi a példák szemléletes csoportosítása, majd magyarázat - sokszor kérdésekkel megszakítva, mint a valódi tanítási órán. A gyermek természetes nyelvére alapoz, így az általánosítás világos, a szabályok következnek az indukcióból - a tanuló a tapasztalatok alapján maga jön rá. Sok nyelvtankönyvvel szemben az a legnagyobb előnye, hogy a kisgyermek szemével látja a világot, ezzel gondolkodik.
Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

Részlet a Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-2. o. tankönyvből

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil