Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3.
MS-2507

Munkafüzet

3. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2507
ára: 1 080 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 864 Ft (15 db felett)
méret: A4, 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A több éve sikeres munkafüzet kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata kedves illusztrációinak, valamint a változatos feladattípusoknak köszönhetően a tanulók játékosan sajátíthatják el a 3. osztályos anyanyelv tananyagot. A gyakorlókönyv anyaga épít a korábban tanultakra, illetve biztosítja az új anyag minél jobb bevésését. A feladatok között találhatunk például szójátékot, betűrejtvényt, illetve társasjátékot. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint differenciált foglalkoztatásra is többféle lehetőséget biztosít.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Helyesírás versben (Szalai Borbála)4
Ismétlés5
Mit tanultunk a nyelvről, a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatokról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Hogyan szótagoljuk, hogyan választjuk el a szavakat?10
Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?11
Miért van szükség betűrendre (ábécérendre)?12
A szöveg13
Szövegalkotás szóban és írásban13
A mondat16
A mondatfajták16
A kijelentő mondat16
A kérdő mondat17
Gyakoroljunk!18
A felkiáltó mondat19
Az óhajtó mondat20
A felszólító mondat21
Gyakoroljunk!22
Gyakoroljuk a mondatok helyesírását!25
Tagolatlan írás szavakra, mondatokra tagolása27
Szövegvár28
A szavak29
Mit jelentenek a szavak?29
Játék a szavakkal32
A szófajok33
A főnév33
A köznév és a tulajdonnév33
Az egyes és többes számú főnév36
A toldalékos főnév37
A -t ragos főnév38
A -ba, -be és a -ban, -ben ragos főnév41
A -ból, -ből; -tól, -től és a -ról, -ről ragos főnév43
Az -ó, -ő, az -u, -ú és az -ü, -ű a főnevek végén45
A j és az ly a főnevekben46
Az összetett főnév47
Gyakoroljunk!48
Játsszunk!50
Gyakoroljuk a főnevek helyesírását!52
Az ige56
Cselekvés, történés56
Az ige létezést is jelent58
Hogyan lesz a szóból -ul, -ül és -ít toldalékos ige?59
A j és az ly az igékben61
Az ige ragozása62
Az ige ideje63
Igeragozás az igeidőkben67
Az igekötős igék és helyesírásuk68
Gyakoroljunk!71
Játék az igékkel75
Gyakoroljuk az igék helyesírását!76
A melléknév78
Melléknév a szövegben78
Írd és használd helyesen a mellékneveket!80
Gyakoroljunk!81
Gyakoroljuk a melléknevek helyesírását!84
Rendszerezzünk!85
Mit tanultunk a szófajokról?85
A helyesírás gyakorlása91

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil