Magyar nyelv kisiskolásoknak 4.
MS-2603

Tankönyv

4. évfolyam, 8. kiadás (2016. 08. 10.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2603
ára: 1 070 Ft
méret: A4, 88 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5019-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A népszerű tankönyv kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata vidám, színes illusztrációi nem csak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. Az egyes anyagrészek végén található feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, illetve az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatáshoz is lehetőséget biztosítanak. A negyedik osztályos munkafüzetben további feladatok széles tárháza található a tananyag alaposabb begyakorlásának elősegítésére.
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Anyanyelv (Kiss Dénes)4
Mit tudsz az anyanyelvedről?5
Ismétlés8
Mit tanultunk harmadik osztályban a szövegről?8
Mit tanultunk a mondatról?10
Mit tanultunk a szavakról?11
Milyen szavakat ismerünk?12
Mire bonthatók a szavak?14
Mit tanultunk eddig a hangokról és a betűkről?16
A szófajok17
Hogyan csoportosíthatók a szavak?17
A főnév18
Az összetett főnév19
Az egyes és többes számú főnevek20
A ragos főnevek21
A -val, -vel ragos főnév23
A névutós főnév25
A névelős főnév27
A j és az ly a főnevekben29
A tulajdonnév fajtái: a földrajzi nevek30
Minek lehet még saját neve?32
Foglaljuk össze, mit tanultunk a főnévről!34
A melléknév35
A melléknév fokozása37
A melléknevek használata és helyesírása40
Foglaljuk össze, mit tanultunk a melléknévről!42
A számnév43
A számnevek csoportosítása44
Több - kevesebb (A számnév fokozása)46
A számnevek helyesírása47
Foglaljuk össze, mit tanultunk a számnévről!49
Az ige50
Mit fejez ki az ige?50
A személyes névmás és az igeragozás52
Az igék helyesírása és az igekötős igék54
Az igemódok55
Az ige kijelentő módja55
Az ige feltételes módja56
A feltételes módú ige ideje58
Igeragozás feltételes módban58
A feltételes módú igék használata59
Az ige felszólító módja60
Az igekötős igék felszólító módja és az igeragozás62
A felszólító módú igék helyesírása63
Igék a szövegben és a mondatokban65
Igeragozás igemódokban66
Foglaljuk össze, mit tanultunk az igéről!67
A szóalkotás és a szavak toldalékai68
Foglaljuk össze, mit tanultunk a szófajokról!70
Rendszerezzünk!72
Emlékeztető72
A helyesírás gyakorlása76
A szófajok helyesírása78
Kislexikon85

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018