Nyelvtan tankönyv 4. osztály

Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2603
MS-2603

Tankönyv

4. évfolyam, 8. kiadás (2016. 08. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x284 mm
terjedelem: 88 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A népszerű tankönyv kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata vidám, színes illusztrációi nem csak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. Az egyes anyagrészek végén található feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, illetve az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatáshoz is lehetőséget biztosítanak. A negyedik osztályos munkafüzetben további feladatok széles tárháza található a tananyag alaposabb begyakorlásának elősegítésére.
Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. - Negyedikes gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2508MS-25081 640 Ft
Magyar nyelv 4. A. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2739AMS-2739A520 Ft
Magyar nyelv 4. B. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2739BMS-2739B520 Ft
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523MS-15231 560 Ft
Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1510MS-15101 080 Ft
Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1511MS-15111 080 Ft
Kitárulkozó világ - Olvasókönyv negyedik osztályosoknak, az a NAT2012-höz is ajánlott MS-1400KMS-1400K1 980 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Anyanyelv (Kiss Dénes)4
Mit tudsz az anyanyelvedről?5
Ismétlés8
Mit tanultunk harmadik osztályban a szövegről?8
Mit tanultunk a mondatról?10
Mit tanultunk a szavakról?11
Milyen szavakat ismerünk?12
Mire bonthatók a szavak?14
Mit tanultunk eddig a hangokról és a betűkről?16
A szófajok17
Hogyan csoportosíthatók a szavak?17
A főnév18
Az összetett főnév19
Az egyes és többes számú főnevek20
A ragos főnevek21
A -val, -vel ragos főnév23
A névutós főnév25
A névelős főnév27
A j és az ly a főnevekben29
A tulajdonnév fajtái: a földrajzi nevek30
Minek lehet még saját neve?32
Foglaljuk össze, mit tanultunk a főnévről!34
A melléknév35
A melléknév fokozása37
A melléknevek használata és helyesírása40
Foglaljuk össze, mit tanultunk a melléknévről!42
A számnév43
A számnevek csoportosítása44
Több - kevesebb (A számnév fokozása)46
A számnevek helyesírása47
Foglaljuk össze, mit tanultunk a számnévről!49
Az ige50
Mit fejez ki az ige?50
A személyes névmás és az igeragozás52
Az igék helyesírása és az igekötős igék54
Az igemódok55
Az ige kijelentő módja55
Az ige feltételes módja56
A feltételes módú ige ideje58
Igeragozás feltételes módban58
A feltételes módú igék használata59
Az ige felszólító módja60
Az igekötős igék felszólító módja és az igeragozás62
A felszólító módú igék helyesírása63
Igék a szövegben és a mondatokban65
Igeragozás igemódokban66
Foglaljuk össze, mit tanultunk az igéről!67
A szóalkotás és a szavak toldalékai68
Foglaljuk össze, mit tanultunk a szófajokról!70
Rendszerezzünk!72
Emlékeztető72
A helyesírás gyakorlása76
A szófajok helyesírása78
Kislexikon85
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Mit nyújt számotokra ez a könyv? Valószínűleg ez a kérdés vetődik fel bennetek, amikor a kezetekbe veszitek. Sok érdekes tudnivalót tartalmaz a magyar nyelvről, olyanokat, melyekre a negyedik osztályban és azon túl is szükségetek lesz. Megismertet benneteket fontos helyesírási törvényszerűségekkel is. A szépirodalmi idézetek között sok szép verset olvashattok. Ha kedvetek van, ezeket meg is tanulhatjátok. A többi irodalmi példa is nagyszerű könyvek elolvasását kínálja. Keressétek meg ezeket a könyvtárban! Egy-egy anyagrész után feladatokat is találtok. Ezeket megoldhatjátok önállóan, párban vagy csoportokban. A Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak című munkafüzet kiegészíti a tankönyvet. A nyelvtan tanulásához a fontosabb szavak, kifejezések magyarázatát a tankönyv végén a kislexikonban találjátok. Búvárkodhattok azokban a szótárakban, lexikonokban, melyeket a könyv elején mutatunk be. Kérjétek tanítótok vagy a könyvtáros segítségét! A szerepjátékok, valamint a páros vagy csoportos feladatok végzésekor figyeljetek egymásra, hallgassátok meg társaitok véleményét!