Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4.
MS-1523

Munkafüzet

4. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 29.)
 
 
kód: MS-1523
ára: 995 Ft
méret: A4, 100 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5021-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Az anyanyelvi oktatás fontos területe a helyesírási készségek kialakítása és fejlesztése. A gyakorlókönyvek bőséges feladatot kínálnak ezen a téren. Az állatokról szóló vidám mesék, versek, ismeretterjesztő szövegek, találós kérdések olvasásra serkentik a kisdiákokat. Az íráskészséget fejleszti a helyesírási gyakorlatok mellett a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás. A sok rajzos feladat megmozgatja a gyerekek fantáziáját, és kis "pihenőt" nyújt a nyelvtani gyakorlatok között.
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Ismétlés4
A szófajok9
A főnév10
A köznév és a tulajdonnév10
A tulajdonnév fajtái11
A személynevek11
Az állatnevek15
A földrajzi nevek18
Intézmények neve, alkotások címe, márkanevek21
Milyen toldalékot kap a főnév?24
A -val, -vel ragos főnév26
A főnevek helyesírása30
A hosszú magánhangzók a köznevekben30
A mássalhangzók a köznevekben32
A tulajdonnevek helyesírása35
A névelő37
A névutó38
A melléknév40
A melléknév fokozása42
Tulajdonnévből képzett melléknév44
A számnév46
Hogyan írjuk a számneveket?49
Második félév53
Az ige53
Mit fejeznek ki az igék?53
Az ige helyesírása54
A magánhangzók az igékben54
A mássalhangzók az igékben55
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék59
Az ige ragozása60
Az ige ideje63
A jelen idejű ige63
A múlt idejű ige64
A jövő idejű ige67
Az igekötős ige70
Az igemódok72
A kijelentő mód73
A feltételes mód74
A felszólító mód79
Gyakorlás84
A szavak ábécérendben84
A szavak85
Az egyszerű szavak86
Az összetett szavak87
A szótő és a toldalék88
A szavak helyesírása90
A mondatok94
Helyesírási szójegyzék97
A találós kérdések megfejtése98

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018