Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4.
MS-1523

Munkafüzet

4. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 29.)
 
szerző:
 
kód: MS-1523
ára: 995 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 796 Ft (15 db felett)
méret: A4, 100 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A munkafüzet bőséges feladatot kínál az alapvető helyesírási ismeretek gyakorlásához, valamint az íráskészség fejlesztéséhez a tanult szófajok körében.
Az ismeretek felelevenítéséhez igényesen válogatott irodalmi szövegrészletek adnak mintát. A kisdiákok ezek olvasásakor a teljes művek megismeréséhez is kedvet kaphatnak.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Ismétlés4
A szófajok9
A főnév10
A köznév és a tulajdonnév10
A tulajdonnév fajtái11
A személynevek11
Az állatnevek15
A földrajzi nevek18
Intézmények neve, alkotások címe, márkanevek21
Milyen toldalékot kap a főnév?24
A -val, -vel ragos főnév26
A főnevek helyesírása30
A hosszú magánhangzók a köznevekben30
A mássalhangzók a köznevekben32
A tulajdonnevek helyesírása35
A névelő37
A névutó38
A melléknév40
A melléknév fokozása42
Tulajdonnévből képzett melléknév44
A számnév46
Hogyan írjuk a számneveket?49
Második félév53
Az ige53
Mit fejeznek ki az igék?53
Az ige helyesírása54
A magánhangzók az igékben54
A mássalhangzók az igékben55
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék59
Az ige ragozása60
Az ige ideje63
A jelen idejű ige63
A múlt idejű ige64
A jövő idejű ige67
Az igekötős ige70
Az igemódok72
A kijelentő mód73
A feltételes mód74
A felszólító mód79
Gyakorlás84
A szavak ábécérendben84
A szavak85
Az egyszerű szavak86
Az összetett szavak87
A szótő és a toldalék88
A szavak helyesírása90
A mondatok94
Helyesírási szójegyzék97
A találós kérdések megfejtése98

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil