Olvasókönyv 4. osztály

Kitárulkozó világ Olvasókönyv negyedik osztályosoknak, az a NAT2012-höz is ajánlott MS-1400K
MS-1400K

Olvasmánygyűjtemény 4. osztály

4. évfolyam, 10. kiadás (2013. 06. 26.)
Mozaik Kiadó
méret: 238x168 mm
terjedelem: 272 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 280 Ft
1 824 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A tudatos és körültekintő szövegválogatásnak köszönhetően az ABC-ház tankönyvcsalád aktualizált tartalmú olvasmánygyűjteményei többet nyújtanak egy hagyományos olvasókönyvnél. A magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásaiból választott versek, mesék, elbeszélések, valamint az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása során szórakoztató, lebilincselő módon erősítik a kulcskompetenciákat. Hasznos és érdekes tudnivalókat közvetítenek a természetről, a tudomány világáról, az értékek tiszteletére és védelmére nevelnek. A történeti tárgyú olvasmányok erősítik az állampolgári kompetenciát, az ismeretnyújtáson túl a nemzethez való érzelmi kötődés erősödését is elősegítve. A népköltészet alkotásain, a klasszikus és kortárs szerzők művein keresztül a diákok betekintést nyerhetnek az irodalom világába. A dramatizált népi játékok teret engednek a kreativitásnak, a szólások és közmondások bővítik a szókincset, és színesítik a kifejezőkészséget, a találós kérdések önálló gondolkodásra késztetnek. A könyvet Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész színes illusztrációi díszítik.
Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. - Negyedikes gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2508MS-25081 880 Ft
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523MS-15231 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
*Csillagnézés. Jékely Zoltán3
Gyermekkorom tükörcserepei5
Nyári emlék. Fekete István Tüskevár c. ifjúsági regényéből6
Fészekrablás. Fekete István elbeszéléséből8
Mezítláb az első padban.10
Sinka István Fekete bojtár vallomásai c. könyvéből10
Az első csalódás10
Apám12
*Dióverés. Nagy László13
Hogyan lettem olvasó? Rónaszegi Miklós14
*Könyvek otthon. Szabó Lőrinc verséből15
Kellemes és hasznos tudományok. Móra Ferenc Kincskereső kisködmön c. könyvéből16
*Jó két ló szolgája. Kányádi Sándor19
Apámmal szántottunk. Tamási Áron Bölcső és bagoly c. regénye nyomán20
*Vihar előtt a réten. Utassy József22
"Megsóztam" a tinókat. Tamási Áron Bölcső és bagoly c. regénye nyomán22
*Odanézzetek! Petőfi Sándor verséből26
Virgonc. Móra Ferenc26
Egy karrier története. Karinthy Ferenc30
Adagolás. Karinthy Ferenc32
Szereted a sajtot? Fehér Klára33
A vizsgák. Edmondo de Amicis Szív c. diáknaplójából. Székely Éva fordítása35
*Vakáció előtt. Szabó Lőrinc37
Apáról fiúra39
Ott voltam a mesevilágban. Horváth István Magyarózdi toronyalja c. könyvéből. Varga Domokos földolgozása40
A két egyforma királyfi. Magyar népmese. Hernádi Sándor földolgozása41
*Hej, páva, hej, páva! Magyar népdal. A Magyar népköltési gyűjteményéből. Szerkesztette Erdélyi János44
Közmondások44
A mostohalány meg az édeslány. Magyar népmese. Ágh István földolgozása45
*Lányom, lányom. Magyar népdal. A Magyar népköltési gyűjteményéből. Szerkesztette Erdélyi János47
*Két szál pünkösdrózsa. A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre48
A csillagszemű juhász. Magyar népmese. Benedek Elek földolgozása48
A furfangos cigány. Cigány népmese. Hernádi Sándor földolgozása53
*Szél fúj. Cigány népköltés. Szegő László fordítása55
A cigány és a farkasverem. Ungi cigány népmese. Hernádi Sándor földolgozása55
A hiéna és a hold. Afrikai népmese. Jékely Endre fordítása nyomán56
A leopárd, a majom és az elefánt. Afrikai népmese. Jékely Endre fordítása nyomán56
*Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár! A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre57
A róka és a nyúl a kútnál. Amerikai néger népmese. Jékely Endre fordítása nyomán58
Találós kérdések58
A kisnyúl. Magyar népmese Kolozsvári Grandpierre Emil földolgozása60
Találós kérdések61
*Molnárlegény voltam én. Tréfás magyar népköltés Kriza János Vadrózsák c. gyűjteményéből61
A sovány ember kövér malaca. Magyar népmese. Kolozsvári Grandpierre Emil földolgozása nyomán62
Közmondások63
A rátóti csikótojás. Magyar népmese. Illyés Gyula földolgozása63
A kőleves. Magyar népmese65
Ügyvédbojtár. Magyar népmese. Ifj. Berze Nagy János földolgozása67
Mátyás és Rozgonyi. Komáromi János, Zolnay Vilmos Anekdotakincs c. könyvéből68
Az ékes kaftán. Perzsa anekdota. Peseschkian feldolgozása. Adamik Lajos fordítása68
Időjóslás. Kolozsvári Grandpierre Emil anekdotaföldolgozása69
*Mondóka. Magyar népköltés69
*A gunaras lány. A Magyar népballadák c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Kriza Ildikó70
*Ejhaj, gyöngyvirág! A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre.70
Szent Anna tava. Legenda. Benedek Elek földolgozása nyomán71
*Betegnek való virág. A Magyar népköltési gyűjteményéből. Szerkesztette Erdélyi János74
*Vadászkolinda. Román népballada. A Cantata Profana szövegéből. Gyűjtötte, fordította, zenéjét szerezte Bartók Béla. (Az EMB Zeneműkiadó engedélyével)75
A medve bőre. Kolozsvári Grandpierre Emil anekdotaföldolgozása77
A házi kenyér. Dr. Kriston Vízi József77
A kenyér becsülete. Kósa László-Szemerkényi Ágnes Apáról fiúra c. könyvéből78
A Kenyérvár. Földrajzi név eredetének magyarázata. Tömörkény István írásából79
*Lisztet pénzen vettem. Magyar népköltés. Arany László és Gyulai Pál gyűjtéséből80
Ég a keze alatt a munka. O. Nagy Gábor szólásmagyarázata80
A Tisza. Magyar monda. Benedek Elek földolgozása nyomán82
Góbéságok. Népi tréfák82
A vállalkozó kedvű82
Jancsi83
Sértés83
Mondanék valamit...83
Hidas játék. Magyar népi gyermekjáték84
Várkörjárás. Magyar népi gyermekjáték85
Szeretnek, mert én is szeretek87
Az igazi szeretet. Erich Fromm A szeretet művészete c. könyvéből. Várady Szabolcs fordítása nyomán88
*Hogyan vártalak? Beney Zsuzsa88
*Mikor a gyermek... Gárdonyi Géza89
Kosztolányi Dezső levele édesanyjának89
Mindennapi kenyerünk. Móra Ferenc elbeszéléséből90
*Kalács, keddi kalács. Áprily Lajos verséből92
Közmondások92
Ági és én. Radnóti Miklós Ikrek hava c. önéletrajzi írásából93
*Nyári éj. Nagy Bandó András94
Tükörponty. Kosztolányi Dezső elbeszélése95
*A rádió. Szabó Lőrinc97
Adj egy harapást! Németh István elbeszéléséből98
Mandula élete és halála. Németh István elbeszéléséből99
*Kukoricapattogatás. Fehér Ferenc101
*Régi tél. Illyés Gyula102
*Téli vágta. Utassy József103
A vágta. Marafkó László Kulcs a borszíjon c. könyvének azonos c. fejezetéből104
*Van hozzá közöd? Ingrid Sjöstrand. Tótfalusi István fordítása106
*Betlehemi királyok. József Attila107
Te leszel az angyal. Sütő András Gyermekkorom tükörcserepei c. könyvének Ha én tudtam volna, hogy te vagy a Mária! c. írásából108
Karácsonyi lecke. Ifj. Fekete István elbeszéléséből110
*Betlehemes ének. Juhász Gyula113
Az irodalom kincsesháza115
A költő. Gárdonyi Géza nyomán116
Kosztolányi Dezső levele Weöres Sándornak116
*Az első vers. Szabó Lőrinc117
Mese a lányról, aki maga volt a tűz. Gáli József117
Pilleruha. Tordon Ákos121
*Mese. Juhász Gyula123
*Az eb és a szamár. Kányádi Sándor124
Szólások és közmondások124
A farkas és a kutya. Lev Tolsztoj. Áprily Lajos fordítása125
*A mezei nyúl. Szepesi Attila125
Az igazságtevő nyúl. Lázár Ervin126
Bűntárgyalás. Gárdonyi Géza elbeszéléséből129
*Ha volna apukám. Ingrid Sjöstrand. Tótfalusi István fordítása133
*Mama. József Attila133
Csoszogi, az öreg suszter. József Attila nyomán134
Hozzá nem jönnek soha. Márton Klára Tessék engem elrabolni c. könyvéből138
Hóban. Lázár Ervin elbeszéléséből140
A hógolyó. Egy harmadik osztályos olasz fiú naplójából. Edmondo de Amicis Szív c. könyvéből. Székely Éva fordítása nyomán143
Látogatóban a sebesültnél. Egy harmadik osztályos olasz fiú naplójából. Edmondo de Amicis Szív c. könyvéből. Székely Éva fordítása nyomán144
Hősök és híres emberek a XVI-XVIII. században147
*A szabadság. Csokonai Vitéz Mihály verséből148
A mohácsi csata. Jókai Mór nyomán148
A félhold árnyékában. Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regénye nyomán149
A szultán kívánsága149
Látogatás a szultánnál152
Oda Buda!153
*Amott kerekedik. A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre154
Az áruló jutalma. Mikszáth Kálmán nyomán155
Szólások156
Holdfogyatkozás. Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regénye nyomán156
Készülődés156
Az utolsó erőfeszítés157
Az egri vár védőinek diadala159
*Altató. A Magyar népdalok c. gyűjteményből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre160
Buda visszavívása. Jókai Mór nyomán160
Török népek találós kérdései. Mándoki László fordítása161
Kuruc dalok, vitézi énekek162
A kis kuruc. Hegedüs Géza162
Hátravan még a feketeleves! Magyar monda. Jókai Mór nyomán166
Zrínyi Ilona. Jókai Mór. A magyar nemzet története c. könyve nyomán166
II. Rákóczi Ferenc. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna168
*Rongyos a házam teteje. Magyar népköltés169
Zászlóbontás. Herczeg Ferenc Pro libertate! c. könyvéből169
A zaboszsák. Herczeg Ferenc Pro libertate! c. könyvéből170
*Megjártam a hadak útját. A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre171
A bujdosó Rákóczi. Móra Ferenc nyomán171
*Mikes. Lévay József verséből172
Rákóczi harangja. Krúdy Gyula elbeszéléséből172
*Erdő mellett estvéledtem. A Magyar népdalok c. gyűjteményéből. Szerkesztette Ortutay Gyula. Válogatta Katona Imre174
Királyasszony macskái. Móra Ferenc nyomán175
A salzburgi csodagyerek története. Péterffy Ida Kis történetek nagy zeneszerzőkről c. könyvéből178
A hetedik gyermek178
Első út a nagyvilágba179
A Búcsúszimfónia. Magyar monda.T. Aszódi Éva mondaföldolgozása180
*Tarka madár. Faludi Ferenc181
Hősök és híres emberek a XIX-XX. században183
"Bölcsőjét kereste a magyarnak..." Szilágyi Ferenc184
Felajánlom egyévi jövedelmem. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna186
"Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!" Írók, költők gondolatai a magyar nyelvről188
A kevély Kereki. Móra Ferenc189
Petőfi Sándor naplójából192
*Nemzeti dal. Petőfi Sándor194
Közmondás194
Kossuth toborzója. Jókai Mór195
Petőfi a csatatéren. Illyés Gyula Tűz vagyok c. könyvéből196
*Csatában. Petőfi Sándor198
A világosi fegyverletétel. Mednyánszky Cézár visszaemlékezése199
A bujdosás. Vajda János visszaemlékezése199
*Himnusz. Kölcsey Ferenc202
A nemes tett. Eötvös Károly nyomán203
Szólás és közmondások204
A magyar nép kincse. Székely Júlia Elindultam szép hazámból c. könyvéből206
Halványuló emlékek. Kittenberger Kálmán A Kilimandzsárótól Nagymarosig c. könyvéből207
*Költöző madár. Áprily Lajos209
Homokvár. Kosztolányi Dezső209
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.210
Ducsay Sándor 1956 c. irodalmi forgatókönyvéből210
*Tank-parádé. Képes Géza verséből214
Történelmi időket élünk. Fekete Gyula Későszülött történelem c. írása nyomán215
Nobel Alfréd végrendelete216
Magyar származású Nobel-díjasok217
Oláh György. A magyar származású Nobel-díjas tudóssal készített, a Magyar Nemzetben megjelent interjúból. Riporter: Molnár Csaba218
A tudomány világa. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna219
A napenergia219
A lézer220
A számítógép és a világháló (internet)220
A jövő autói és üzemanyagai. Hernádi Géza222
Három kóbor űrlovag. Stanisl´aw Lem. Murányi Beatrix fordítását rövidítette Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna224
Édes hazám229
*Utak, tájak. Bárdosi Németh János230
Hegyek között. Varga Domokos230
A Pénz-pataki-cseppkőbarlang fölfedezése. Jakucs László231
Az ígéretes víznyelő231
Óriási barlangrendszer233
A Mátra. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna234
*Erdei út. Áprily Lajos237
*A somfa-csonk. Áprily Lajos238
A Balaton színei. Ágh István Üres bölcsőnk járása c. könyvéből238
Séta a Kis-Balatonon. Schmidt Egon239
*Balaton-parton. Nagy László241
Ballag a vén Duna. Varga Domokos nyomán242
Találós kérdések242
*Szárnyashajó. Hárs Ernő243
*Sötét homlokú vihar. Csoóri Sándor243
Buda és Pest. Varga Domokos244
Az Országház. Varga Domokos nyomán245
A Parlament kőoroszlánjai. Kosztolányi Dezső246
*A Tisza. Petőfi Sándor247
*Perc. József Attila249
Fedezzük fel a világot! Papp Csaba250
Nagyváros a Tisza partján. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna251
Szeged. Juhász Gyula252
*Városok. Szepesi Attila253
Holnapután és az után. Kuczka Péter254
A találós kérdések megfejtése256
Értelmező kisszótár257