Nyelvtan tankönyv 3. osztály

Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2602
MS-2602

Tankönyv

3. évfolyam, 9. kiadás (2018. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x284 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A népszerű kiadvány változatos feladatokkal, könnyen érthető magyarázatokkal segíti az anyanyelvi ismeretek elsajátítását az iskolában és otthon egyaránt. A tankönyv vidám, színes illusztrációi nemcsak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. A könyv mellett használható munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.
Kapcsolódó kiadványok
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522MS-15221 780 Ft
Anyanyelvünk 3. -  MS-1305MS-13051 580 Ft
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1508MS-15081 240 Ft
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1509MS-15091 240 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Csodálatos beszéd (Szalai Borbála)4
Miért tanuljuk a magyar nyelvet?5
Ismétlés7
Mit tanultunk második osztályban a nyelvről?7
Mit tanultunk második osztályban a mondatokról?9
Mit tanultunk második osztályban a szavakról?10
Mit tanultunk második osztályban a hangokról és a betűkről?11
A szöveg12
Szövegalkotás szóban12
Szövegalkotás írásban13
Mikor szöveg?14
Foglaljuk össze, mit tanultunk a nyelvről!16
A mondat17
A mondatfajták18
A kijelentő mondat18
A kérdő mondat19
A felkiáltó mondat21
Az óhajtó mondat22
A felszólító mondat23
Állítás - tagadás - tiltás26
A mondatfajták és a szavak helyesírása27
Foglaljuk össze, mit tanultunk a mondatokról!28
A szavak29
Mit jelentenek a szavak?29
Az összetett szavak31
A szófajok32
Hogyan csoportosítjuk a szavakat a harmadik osztályban?32
Mit neveznek meg a szófajok?33
A főnév34
A főnév fajtái: a köznév és a tulajdonnév36
A tulajdonnév fajtái: a személynevek38
A tulajdonnév fajtái: az állatnevek39
Foglaljuk össze, mit tanultunk eddig a főnévről!40
Az egyes és a többes számú főnév41
A ragos főnevek43
A -t ragos főnév44
A -ba, -be és a -ban, -ben ragos főnév46
A -ból, -ből; -tól, -től és a -ról, -ről ragos főnév47
Milyen ragokat kaphatnak még a főnevek?49
Az -ó, -ő a főnevek végén50
Az -u, -ü és az -ú, -ű a főnevek végén51
A j és az ly a főnevekben52
Az összetett főnév53
Foglaljuk össze, mit tanultunk a főnévről!54
Az ige55
Hogyan tehetjük színesebbé az írásunkat és a beszédünket?57
Mit fejezhet még ki az ige?58
Az igék helyesírása59
Hogyan lesz a szóból -ul, -ül és -ít toldalékos ige?60
A mássalhangzók az igékben61
A j és az ly az igékben62
Az ige ragozása és a személyes névmás63
Az ige ideje65
A jelen idejű ige66
A múlt idejű ige67
Mivel téveszthető össze a múlt idejű ige?69
Az ige jövő ideje71
Igeragozás az igeidőkben74
Az igekötős igék75
Miért használunk igekötőket?76
Foglaljuk össze, mit tanultunk az igéről!78
A melléknév79
Miért van szükség melléknevekre?81
Hogyan írjuk a mellékneveket?82
Foglaljuk össze, mit tanultunk a melléknévről!83
Rendszerezzünk!84
Mit tanultunk a szófajokról?84
Helyesírási emlékeztető85
Kislexikon93
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
A 3. osztályosoknak készült tankönyv ízelítőt nyújt a magyar nyelv nyelvtani rendszeréből, és megismertet fontos helyesírási törvényszerűségekkel. Mindezt érdekes példákon keresztül tárja elétek. A szépirodalmi idézetek között sok szép verset olvashattok. Ha kedvetek van, meg is tanulhatjátok ezeket. A többi irodalmi példa is nagyszerű könyvek elolvasását kínálja. Egy-egy anyagrész után feladatokat is találtok. A Kisiskolások magyar nyelvi gyakorlókönyvében lévő érdekes feladatok segítenek a tanultak elmélyítésében. Ezeket önállóan, párban vagy csoportos munkában is elvégezhetitek. A nyelvtan tanulásához fontos szavak, kifejezések magyarázatát összegyűjtve megtaláljátok a tankönyv végén található kislexikonban. Ha szeretnétek többet tudni a magyar nyelvről, a tankönyv elején erről is olvashattok.