Környezetismeret tankönyv 3. osztály - NAT2020

Környezetünk titkai 3. (NAT2020) A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott kötete MS-1431U
MS-1431U
3. évfolyam, 3. kiadás (2024. 05. 16.)
Mozaik Kiadó
méret: 212x297 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2020
1 980 Ft
1 584 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott harmadikos kötete.

A környezetismeret tantárgyra előírt témák és tevékenységek feldolgozásához készült kiadványunk célja, hogy megalapozza a felső tagozatos természettudományos tantárgyak ismeretanyagát.

A kiadvány témakörökre lebontva tartalmazza a 3. osztályban heti 1 órás órakeretében elvégezhető tananyagot.

A kiadványban a szerzők a már jól megszokott, magas szakmai színvonalon és sokszínű módszertani repertoárral dolgozzák fel az anyagokról, az élőlényekről, az idő múlásáról, a Föld mozgásáról, felszínéről, a térképekről szóló tanulnivalókat. A tanulók időjárási megfigyeléseket végezhetnek, vizsgálódhatnak, kísérletezhetnek, tanulmányi sétán vehetnek részt.

A munkatankönyvhöz tanmenet is kapcsolódik, amely elkülöníti az új ismeretek feldolgozására és a helyi felhasználásra szánt órákat, javaslatot tesz az ismétlő, rendszerző, gyakorló órákra is. Megjeleníti tanítási órákra bontva a legfontosabb fejlesztési feladatokat és ismereteket (fogalmak, folyamatok, összefüggések), de közülük csak a leglényegesebbeket emeli ki.

Kapcsolódó kiadványok
Képes környezetünk atlasza 3-6.o. - Látványos, gazdagon illusztrált atlasz a tudatos térképolvasás megalapozásához MS-4103VMS-4103V2 040 Ft
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668MS-16681 780 Ft
Sokszínű matematika 3. - I. félév - Matematika munkatankönyv harmadik osztályosoknak. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1731MS-17311 740 Ft
Számolófüzet 3. - Matematika gyakorló munkafüzet harmadik osztályosoknak. Bőséges feladatmennyiséget tartalmaz a gyakorláshoz MS-1733MS-17331 640 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1123MS-11231 580 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1124MS-11241 580 Ft
Nyelvtan 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány (egy kötetben) MS-1632UMS-1632U1 840 Ft
Nyelvtan gyakorló 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1638UMS-1638U1 680 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Megfigyelés, mérés6
Az anyagok érzékelhető tulajdonságai6
Mérhető tulajdonságok I.8
Mérhető tulajdonságok II.10
Víz, levegő, talaj12
Séta a kertben14
Zöldellő növények16
Árnyas kertek lakói18
Állatok a házban és a ház körül20
Barátaink, az állatok (projekt)22
Összefoglalás24
Az élettelen környezet kölcsönhatásai28
Mozgások28
Halmazállapotok30
Halmazállapot-változások I.32
Halmazállapot-változások II.34
A víz a természetben36
A tűz két arca38
Összefoglalás41
Tájékozódás az időben44
Az idő mérése44
Az idő számítása és a Föld mozgásai46
Testünk és életünk ritmusai48
Ritmusok a természetben51
Az emberi életszakaszok54
Az élőlények élete a születéstől az elmúlásig56
Összefoglalás58
Tájékozódás a térben62
A tájékozódás alapjai62
Környezetünk ábrázolása64
Tájékozódás a térképen64
A domborzat, a vizek és ábrázolásuk a térképen66
A felszínt formáló erők68
Összefoglalás70
Időjárási megfigyelések72
A fa évszakonkénti változása73
A bab életének megfigyelése74
Év végi összefoglalás75
Szómagyarázat78