Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3.
MS-1522

Munkafüzet

3. évfolyam, 14. kiadás (2018. 06. 29.)
 
 
kód: MS-1522
ára: 995 Ft
méret: A4, 108 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5054-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Az anyanyelvi oktatás fontos területe a helyesírási készségek kialakítása és fejlesztése. A gyakorlókönyvek bőséges feladatot kínálnak ezen a téren. Az állatokról szóló vidám mesék, versek, ismeretterjesztő szövegek, találós kérdések olvasásra serkentik a kisdiákokat. Az íráskészséget fejleszti a helyesírási gyakorlatok mellett a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás. A sok rajzos feladat megmozgatja a gyerekek fantáziáját, és kis "pihenőt" nyújt a nyelvtani gyakorlatok között.
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Ismétlés4
A mondatfajták11
A felkiáltó mondat11
A felszólító mondat13
Az óhajtó mondat15
A szófajok18
A főnév19
A főnév fajtái20
A köznév és a tulajdonnév20
Milyen toldalékot kap a főnév?27
Az egyes és többes számú főnév27
A ragos főnevek28
A -t ragos főnév28
A -ban, -ben, -ba, -be ragos főnév30
A -ból, -ből, -tól, től, -ról, -ről ragos főnév31
A főnév helyesírása33
Hosszú magánhangzók a főnevekben33
Az -ó, -ő a főnevek végén34
Az -u, -ú, -ü, -ű a főnevek végén35
A hosszú mássalhangzók a főnevekben38
A j és az ly a főnevekben40
A kiejtéstől eltérő írásmód a főnevekben43
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű főnevek44
Az összetett főnév45
A névelő48
A névutó50
Második félév52
A melléknév52
A magánhangzók a melléknevekben55
A mássalhangzók a melléknevekben58
A melléknév toldalékai60
A melléknév fokozása62
Az ige jelentése65
A cselekvést kifejező igék66
A történést kifejező igék67
A létezést kifejező igék68
Az ige helyesírása69
A magánhangzók az igékben69
A mássalhangzók az igékben71
A mássalhangzó eltérő kiejtése az igékben75
Mikor írunk j-t, mikor ly-t az igékben?76
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék79
A személyes névmás81
Az ige ragozása82
Az ige ideje86
A jelen idejű ige86
A múlt idejű ige87
Az ige jövő ideje89
Az igekötős ige92
Az igekötő az ige előtt áll92
Az igekötő az ige után áll94
Az igekötő és az ige között más szó van95
Gyakorlás98
Helyesírási szójegyzék105
A találós kérdések megfejtése106

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018