Olvasás, fogalmazás munkafüzet 3. osztály

Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1508
MS-1508

Munkafüzet

3. évfolyam, 19. kiadás (2019. 08. 12.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 240 Ft
992 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1509MS-15091 240 Ft
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522MS-15221 780 Ft
Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2602MS-26021 780 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Szövegértelmezés3
Jó tanácsok3
A könyvek és a világháló használata4
Égig érő mesefa5
Az oroszlán és az egér6
A macska és az egér7
A tündér8
Ludas Matyi9
A király kenyere10
Az már nem igaz!11
Mátyás király meg az öregember12
Gergő juhász kanala13
A szépséges nyírfa14
? Jámbor medve15
Összefoglalás: a mesék16
Mese vagy valóság?17
? Ének az elemekről18
Hogyan alakult ki a Föld?18
Pompeji utolsó napja19
A források keletkezése21
A sziklából lett kavics22
Párácska23
A víz körforgása24
Van-e elég víz a Földön?25
A levegő óceánja: a légkör26
Barát vagy ellenség?28
? A tűz kialszik29
Az aranyparázs30
Meteorológusok31
Az időjárás31
Összefoglalás: az élettelen természet33
Szeretet tojáshéjban34
Nagy ebéd volt nálunk34
? Az egyszeri-kétszeri fánk35
Kenyérmadár36
A tölgyfa tetején37
? Kirándulás esőben38
Hiszen éppen az a klassz!39
A szánkó41
Levél a kollégiumba42
János és Imola43
Összefoglalás: a család44
Beszéd- és olvasásgyakorlás45
Jó tanácsok (Minden gyakorlólap 1. feladatának célja az értelmet tükröző, helyes szövegtagolás, amely magában foglalja a beszédlégzés, a hangsúlyozás, az artikuláció, a beszédritmus és a hanglejtés megfelelő alkalmazását is. A 2. feladat szavainak, szószerkezeteinek piramis formájú elrendezése a szem látószögének tágítását szolgálja.)45
1. Szólásmondások tagolása. A hangok időtartamának helyes ejtése. Szószerkezetek folyamatos olvasása46
2. Szólásmondások tagolása. A hangok időtartamának és a dj hangkapcsolatoknak helyes ejtése. A folyamatos olvasás gyakorlása sorváltáskor47
3. Szólásmondások tagolása. A hosszú magánhangzók és a dj, nj, tj, lj, nyj hangkapcsolatok helyes ejtése. Mondatfajták hanglejtésének gyakorlása48
4. Szólásmondások tagolása. Szöveg- és mondatfonetikai eszközök alkalmazása a közlési célnak megfelelően. Szószerkezetek és összetett szavak olvasása. Mondatfajták megszólaltatása49
5. Szólásmondások tagolása. Szöveg- és mondatfonetikai eszközök alkalmazása a közlési célnak megfelelően. A hangok időtartamának és a ts hangkapcsolatnak helyes ejtése. Összetett szavak olvasása. Mondatok tagolása szavakra. A beszéd hangzósságának fejlesztése.50
6. A vers áthajló sorainak megszakítás nélküli olvasása. Mesék bevezető fordulatainak helyes tagolása, a beszédlégzés fejlesztése. Ellentétes jelentésű szópárok olvasása, ezek mondatba helyezése51
7. Verstagolás. Szószerkezetek folyamatos olvasása. Nyelvi játék52
8. Áthajló sorok folyamatos olvasása. A hosszú hangok helyes ejtése, azonos tövű szavak olvasása. Bővülő szószerkezetek helyes tagolása. Folyamatos olvasás sorváltáskor.53
9. Verstagolás. A dj, nj, tj, ts hangkapcsolatok helyes ejtése Szószerkezetek folyamatos olvasása mondatokban is54
10. Verstagolás. Az x betűs szavak olvasása. Összetett mondatok helyesen tagolt olvasása55
11. Verstagolás. A néma olvasás fejlesztése azonos szavak, szószerkezetek ismételt olvastatásával Egy gondolat többféle megfogalmazása56
12. Szólásmondások tagolása. A néma olvasás fejlesztése azonos szavak, szószerkezetek ismételt olvastatásával. A vessző szerepe a tagolásban és a szövegjelentésben. A szövegjelentés módosítása azonos nyelvi anyag változó tagolásával57
13. A helyes tagolás és az artikuláció hatása a jelentésre. A párbeszéd lejegyzése és megszólaltatása. A vessző szerepe az értelem szerinti tagolásban58
14. A helyes tagolás és az artikuláció hatása a jelentésre. Párbeszéd olvasása. A vessző és a pontosvessző szerepe a tagolásban és a szövegjelentésben59
15. Közmondások értelemnek megfelelő tagolása és hangsúlyozása. Összetett szavak olvasása. Szavak jelentésének kikövetkeztetése szövegkörnyezetből. Bővülő mondatok helyes tagolása.60
Beszédtornák - nyelvedzők: a folyamatos gyakorlás anyaga61
Szövegalkotás63
Élményeink, gondolataink, érzéseink közlése63
A szöveg65
Rövid üzenetek69
A hír és a tudósítás70
A szöveg címe73
Az anyaggyűjtés módjai74
A párbeszéd75
Az elbeszélés76
A fogalmazás tagolása78
Fölmérések83
Év eleji fölmérés hangos olvasással: Harminc kalap, harminc majom83
Év eleji fölmérés önálló olvasással: A méhecske meg a galamb84
Szótárok86
Szólások, közmondások magyarázata86
Rokon értelmű szavak, kifejezések89
Ellentétes jelentésű szópárok92
Hangutánzó szók92