Magyar nyelv kisiskolásoknak 3.
MS-2602

Tankönyv

3. évfolyam, 9. kiadás (2018. 07. 05.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2602
ára: 1 070 Ft
méret: A4, 96 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5041-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A népszerű tankönyv kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata vidám, színes illusztrációi nem csak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. Az egyes anyagrészek végén található feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, illetve az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatáshoz is lehetőséget biztosítanak. A harmadik osztályos munkafüzetben további feladatok széles tárháza található a tananyag alaposabb begyakorlásának elősegítésére.
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Csodálatos beszéd (Szalai Borbála)4
Miért tanuljuk a magyar nyelvet?5
Ismétlés7
Mit tanultunk második osztályban a nyelvről?7
Mit tanultunk második osztályban a mondatokról?9
Mit tanultunk második osztályban a szavakról?10
Mit tanultunk második osztályban a hangokról és a betűkről?11
A szöveg12
Szövegalkotás szóban12
Szövegalkotás írásban13
Mikor szöveg?14
Foglaljuk össze, mit tanultunk a nyelvről!16
A mondat17
A mondatfajták18
A kijelentő mondat18
A kérdő mondat19
A felkiáltó mondat21
Az óhajtó mondat22
A felszólító mondat23
Állítás - tagadás - tiltás26
A mondatfajták és a szavak helyesírása27
Foglaljuk össze, mit tanultunk a mondatokról!28
A szavak29
Mit jelentenek a szavak?29
Az összetett szavak31
A szófajok32
Hogyan csoportosítjuk a szavakat a harmadik osztályban?32
Mit neveznek meg a szófajok?33
A főnév34
A főnév fajtái: a köznév és a tulajdonnév36
A tulajdonnév fajtái: a személynevek38
A tulajdonnév fajtái: az állatnevek39
Foglaljuk össze, mit tanultunk eddig a főnévről!40
Az egyes és a többes számú főnév41
A ragos főnevek43
A -t ragos főnév44
A -ba, -be és a -ban, -ben ragos főnév46
A -ból, -ből; -tól, -től és a -ról, -ről ragos főnév47
Milyen ragokat kaphatnak még a főnevek?49
Az -ó, -ő a főnevek végén50
Az -u, -ü és az -ú, -ű a főnevek végén51
A j és az ly a főnevekben52
Az összetett főnév53
Foglaljuk össze, mit tanultunk a főnévről!54
Az ige55
Hogyan tehetjük színesebbé az írásunkat és a beszédünket?57
Mit fejezhet még ki az ige?58
Az igék helyesírása59
Hogyan lesz a szóból -ul, -ül és -ít toldalékos ige?60
A mássalhangzók az igékben61
A j és az ly az igékben62
Az ige ragozása és a személyes névmás63
Az ige ideje65
A jelen idejű ige66
A múlt idejű ige67
Mivel téveszthető össze a múlt idejű ige?69
Az ige jövő ideje71
Igeragozás az igeidőkben74
Az igekötős igék75
Miért használunk igekötőket?76
Foglaljuk össze, mit tanultunk az igéről!78
A melléknév79
Miért van szükség melléknevekre?81
Hogyan írjuk a mellékneveket?82
Foglaljuk össze, mit tanultunk a melléknévről!83
Rendszerezzünk!84
Mit tanultunk a szófajokról?84
Helyesírási emlékeztető85
Kislexikon93

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018