INFORMATIKA TANKÖNYVCSALÁD
Informatika tankönyveink a számítástechnikával, illetve a könyvtárhasználattal kapcsolatos minden olyan ismeretet tartalmaznak, amely napjainkban az alapműveltséghez és a tájékozottsághoz nélkülözhetetlen. Az informatika oktatásában tapasztalható igen különböző igényekhez igazodva kiadónk több választási lehetőséget kínál a középiskolákban oktatók, tanulók számára. A megújult Informatika középiskolásoknak című könyv a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült. A tankönyvcsalád korszerűsítése elsősorban a munkafüzetek megújításában látható. A tanítási órák menetébe jobban beilleszthető és motiváló feladatokat tartalmaznak. Ezek mellett olyan érdeklődést felkeltő feladatokat találtunk ki, amelyek projekt- és csoportmunkára is alkalmasak. A hálózati lehetőségeket kihasználva a forrásokat is elérhetővé tettük a www.informatika.hu honlapon. A tankönyvcsaládhoz tartozó munkafüzetek projekt- és csoportmunkára alkalmas feladatokkal bővültek.
Informatika 5.
MS-2145U
5. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 12.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2145U
ára: 1 160 Ft
méret: B5, 96 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6125-17/2013
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
 
Informatika munkafüzet 5.o.
MS-2845U
5. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 28.)
 
 
kód: MS-2845U
ára: 580 Ft
méret: B5, 36 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6126-13/2013
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
 
Informatika 6.
MS-2146U
6. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2146U
ára: 1 210 Ft
méret: B5, 128 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6123-19/2013
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
 
Informatika 6.
MS-2846U

Munkafüzet

6. évfolyam, 10. kiadás (2018. 07. 06.)
 
 
kód: MS-2846U
ára: 695 Ft
méret: B5, 40 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6124-12/2013
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
 
Informatika 7.
MS-2147

Számítástechnika és könyvtárhasználat

7. évfolyam, 20. kiadás (2018. 06. 26.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2147
ára: 1 210 Ft
méret: B5, 120 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5363-10/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Informatika 7. o. (37 órás)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kerettanterv követelményeinek megfelelően átdolgozott és a könyvtárhasználati ismereteket is tartalmazó Informatia 7. tankönyv az informatika alapfoglamait a játék világán keresztül mutatja be. Újdonság a hálózat és a szövegszerkesztés megjelenése, amit a weblapkészítéssel is összekapcsol az anyag. Az internet használatát nem leíró, direkt utasításokkal, hanem gyakorlatiasan, pl. hálózati keresési feladatokon keresztül sajátítja el. A tananyag így motiváló, a gyerekek számára is érdekes és más tantárgyakban is jól használható. A tankönyv anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják.
 
Informatika 7.
MS-2847

Munkafüzet - Számítástechnika és könyvtárhasználat

7. évfolyam, 19. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2847
ára: 570 Ft
méret: B5, 32 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5364-5/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
 
Informatika 8.
MS-2148

Számítástechnika, könyvtárhasználat

8. évfolyam, 20. kiadás (2018. 06. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2148
ára: 1 210 Ft
méret: B5, 104 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5365-5/2013
Kosárba
 
doc Informatika 8. o. (37 órás)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A 8-os könyvben a programkészítés, a hálózati és a legismertebb irodai alkalmazások alapismeretei találhatók.
 
Informatika 8.
MS-2848

Munkafüzet - Számítástechnika, könyvtárhasználat

8. évfolyam, 17. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2848
ára: 570 Ft
méret: B5, 32 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5366-5/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
 
 
Informatika 9.
MS-2149

Tankönyv - Számítástechnika

9. évfolyam, 8. kiadás (2006. 06. 21.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2149
ára: 1 640 Ft
méret: B5, 144 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
Díjak
A 9. osztályos kötet a az Internetes ismeretekkel kezdődik, hiszen a számítógéphasználat gyakorlata az `elméletibb` ismeretek elsajátításának igényét is felkelti, így a szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek szükségletként épülhetnek be a tanulni való tananyagba. A szerző saját oktatási gyakorlatában alaposan kicsiszolt anyagot foglalt tankönyvbe. A tárgyalt anyag logikusan felépülő, a tanítási órákon feldolgozható, felesleges részletektől mentes, ugyanakkor a tankönyvben leírt (és a kötelező tananyagtól jól elkülönülő) kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják. A könyvben taglalt ismeretek egyaránt megfelelnek a szakmai hitelesség és a tanulók életkori sajátosságaiból adódó igényének is.
 
Informatika 10.
MS-2150

Tankönyv - Számítástechnika, könyvtárhasználat

10. évfolyam, 5. kiadás (2007. 06. 21.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2150
ára: 1 840 Ft
méret: B5, 128 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Informatika tankönyveink minden olyan, a számítástechnikával kapcsolatos ismeretet tartalmaznak, amely napjainkban az alapműveltséghez és tájékozottsághoz nélkülözhetetlen. A Számítástechnika 9. és 10. osztályos könyvek anyaga a számítástechnikai ismereteket igénylő munkakörök betöltéséhez illetve az érettségi-felvételi vizsgákra való felkészüléshez is kellő alapot biztosít. A tankönyvcsalád a szokásos tankönyveken és munkafüzeteken túl példatárat, összefoglaló feladatgyűjteményt és kézikönyvet is tartalmaz. Új középiskolás kötetei már a kerettantervnek megfelelően átdolgozva jelennek meg. Az Informatika középiskolásoknak a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült. A tankönyvek fő célja, hogy a diákok eszköz szinten tudják kezelni a számítógépet és a legfontosabb alkalmazásokat. A szerző tudatosan törekedett arra, hogy a gyorsan változó hardver- és szoftver környezetben ne kötődjön egyik termékhez sem, hanem olyan, konvertálható ismeretekkel vértezze fel a programok használóit, amely bármelyik alkalmazás esetén biztonságot adhat. A tankönyvek anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják. A tárgyalt ismeretek logikusan épülnek fel, a könyvben taglalt ismeretek egyaránt megfelelnek a szakmai hitelesség és a tanulók életkori sajátosságaiból adódó igényének is.
 
Informatika 10.
MS-2850

Munkafüzet - Számítástechnika, könyvtárhasználat

10. évfolyam, 4. kiadás (2005. 06. 20.)
 
 
kód: MS-2850
ára: 570 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Díjak
 
Informatika 9-12.
MS-2226

Tankönyv - Számítástechnika példatár

9-12. évfolyam, 3. kiadás (2004. 07. 27.)
 
 
kód: MS-2226
ára: 990 Ft
méret: B5, 80 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az Informatika - Számítástechnika 9-12. példatár anyaga az alapvizsga és az érettségi követelményrendszeréhez egyaránt igazodik, így mindkét vizsgatípusra való felkészüléshez alkalmazható. A fejezetek elején található anyagrész az alapszintű képzéshez nyújt gyakorlási lehetőséget, a fejezetek végére egyre nehezedő, összetettebb, a közép vagy emelt szintű képzést segítő feladattípusok találhatók. A szerző tudatosan törekedett arra, hogy a gyorsan változó hardver- és szoftver környezetben ne kötődjön egyik termékhez sem, hanem általánosan használható, lényeges számítástechnikai ismereteket kérjen számon, ezáltal biztosítva, hogy a példatár az általános igényeket elégítse ki, és így hosszabb ideig érvényben maradhasson.
 
Informatika középiskolásoknak
MS-2151

Számítástechnika, könyvtárhasználat

9-10. évfolyam, 9. kiadás (2011. 03. 24.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2151
ára: 1 900 Ft
méret: B5, 208 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5367-5/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Az Informatika középiskolásoknak a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült.
 
Informatika középiskolásoknak
MS-2851

Munkafüzet - Számítástechn., könyvtárhasználat

9-10. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2851
ára: 720 Ft
méret: B5, 64 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5368-5/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018