Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4.
MS-2508

Munkafüzet

4. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2508
ára: 1 080 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 864 Ft (15 db felett)
méret: A4, 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A több éve sikeres munkafüzet kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata illusztrációs célzatú képei, az összefoglaló-rendszerező táblázatok, esztétikailag is élményt nyújtanak, emellett támogatják a 4. osztályos anyanyelv tananyag elsajátítását. A kiadványban a már korábban megismert játékos feladatok mellett több project jellegű feladattal találkoznak a tanulók. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint a differenciált foglalkoztatásra is lehetőséget biztosít. Mivel a munkafüzet a 2-4. osztály anyagának szintetizálását is felvállalja, több komplexebb jellegű feladatot is tartalmaz.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Negyedik osztályosok!3
Sokat tud az én kezem (Szabó Lőrinc)4
Ismétlés5
Mit tanultunk a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Szótagolás és elválasztás10
A hangok és a betűk11
A szófajok12
Mit tanultunk harmadik osztályban a szófajokról?12
A főnév13
Az összetett főnév15
Az egyes és többes számú főnévek16
A ragos főnévek17
A -val, -vel ragos főnév19
A névutós főnév21
A névelős főnév23
A tulajdonnevek24
A földrajzi nevek25
Minek lehet még saját neve?27
A j és az ly a főnevekben29
Gyakoroljunk!30
Játsszunk!32
A melléknév34
A melléknév fokozása36
A melléknevek használata és helyesírása38
Gyakoroljunk!41
A számnév44
A számnevek helyesírása47
Gyakoroljunk!49
Játsszunk!51
Az ige52
Az igék helyesírása és az igekötős igék53
A személyes névmás és az igeragozás56
Az igék helyesírása59
Az igemódok60
A kijelentő módú ige60
A feltételes módú ige61
A feltételes módú ige ideje62
Igeragozás feltételes módban64
A feltételes módú igék használata65
A felszólító módú ige67
Az igekötős igék felszólító módja és az igeragozás69
Gyakoroljunk!71
Játsszunk!76
Szóalkotás78
Rendszerezzünk!79
Mit tanultunk a szófajokról?79
Gyakoroljunk!80
Nyelvi varázslat82
Játékok82
Találós kérdések, rejtvények84
Betűk pótlása szavakban, szószerkezetekben86
Mondatok, szövegek kiegészítése88
A mondat helyesírása, tagolása91
A helyesírás gyakorlása92
Tollbamondás93

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil