Nyelvtan gyakorló feladatok 4. osztály

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. Negyedikes gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2508
MS-2508

Munkafüzet

4. évfolyam, 12. kiadás (2020. 09. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A NAT2020 szertinti oktatához az átdolgozott MS-2508U kiadványt javasoljuk.

A több éve sikeres munkafüzet kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata illusztrációs célzatú képei, az összefoglaló-rendszerező táblázatok, esztétikailag is élményt nyújtanak, emellett támogatják a 4. osztályos anyanyelv tananyag elsajátítását. A kiadványban a már korábban megismert játékos feladatok mellett több project jellegű feladattal találkoznak a tanulók. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint a differenciált foglalkoztatásra is lehetőséget biztosít. Mivel a munkafüzet a 2-4. osztály anyagának szintetizálását is felvállalja, több komplexebb jellegű feladatot is tartalmaz.

Kapcsolódó kiadványok
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523MS-15231 780 Ft
Kitárulkozó világ - Olvasókönyv negyedik osztályosoknak, az a NAT2012-höz is ajánlott MS-1400KMS-1400K2 280 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Negyedik osztályosok!3
Sokat tud az én kezem (Szabó Lőrinc)4
Ismétlés5
Mit tanultunk a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Szótagolás és elválasztás10
A hangok és a betűk11
A szófajok12
Mit tanultunk harmadik osztályban a szófajokról?12
A főnév13
Az összetett főnév15
Az egyes és többes számú főnévek16
A ragos főnévek17
A -val, -vel ragos főnév19
A névutós főnév21
A névelős főnév23
A tulajdonnevek24
A földrajzi nevek25
Minek lehet még saját neve?27
A j és az ly a főnevekben29
Gyakoroljunk!30
Játsszunk!32
A melléknév34
A melléknév fokozása36
A melléknevek használata és helyesírása38
Gyakoroljunk!41
A számnév44
A számnevek helyesírása47
Gyakoroljunk!49
Játsszunk!51
Az ige52
Az igék helyesírása és az igekötős igék53
A személyes névmás és az igeragozás56
Az igék helyesírása59
Az igemódok60
A kijelentő módú ige60
A feltételes módú ige61
A feltételes módú ige ideje62
Igeragozás feltételes módban64
A feltételes módú igék használata65
A felszólító módú ige67
Az igekötős igék felszólító módja és az igeragozás69
Gyakoroljunk!71
Játsszunk!76
Szóalkotás78
Rendszerezzünk!79
Mit tanultunk a szófajokról?79
Gyakoroljunk!80
Nyelvi varázslat82
Játékok82
Találós kérdések, rejtvények84
Betűk pótlása szavakban, szószerkezetekben86
Mondatok, szövegek kiegészítése88
A mondat helyesírása, tagolása91
A helyesírás gyakorlása92
Tollbamondás93
A kiadvány bevezetője
Kedves Negyedik Osztályosok!
Lassan megismeritek a magyar nyelv törvényszerűségeit. Megtanuljátok, megértitek, miért kell szépen, helyesen beszélni, írni magyarul. Kodály Zoltán ezt vallotta: ?A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.? A munkafüzet a mindennapi tanuláshoz nyújt segítséget. Találkozhattok a szófajokhoz, fogalmazási ismeretekhez kapcsolódó gyakorlatokkal. Remélem, a nyelvtani, helyesírási feladatokkal kapcsolatos játékokkal és rejtvényekkel sikerül jó hangulatot teremtenem, ezután magatok is szívesen próbálkoztok hasonló feladványok készítésével. A munkafüzetben sok verset, mondókát és szépirodalmi részletet találtok. Ezekről beszélgethettek, gyakorolhatjátok a felolvasást, szövegértést, és rajzolhattok hozzájuk képeket is. Ha a részletek, versek olvasása után kedvet kaptok az olvasáshoz, keressétek a könyveket a könyvtárakban! A feladatokat nem csupán önállóan, hanem akár páros vagy csoportmunkában is megoldhatjátok. Erre a tanítótok is adhat utasítást. A -gal jelölt feladatok megoldása nehezebb, ne adjátok fel, törjétek rajta a fejeteket! Az ellenőrzéshez használhatjátok A magyar helyesírás szabályai című könyvet is! Forgassátok a Képes diákszótárt, búvárkodhattok a Magyar értelmező kéziszótárban, O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvében is a könyvtárban! Mindig pontosan olvassátok el az utasításokat, kérdezzetek, ha valamit nem értettetek meg, azután lássatok munkához! Dolgozzatok örömmel, lelkesedéssel!