mozaLand verseny mozaMap mozaBook médiatár eszközök feladatok videók 3dk Euklides mozaPortál mozaNapló Euler3D IKT-képzések mozaWeb
mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
A mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
interaktív táblára készült programokkal, az otthoni
tanulást segítő online megoldásokkal és
iskolai adminisztrációs lehetőségekkel
támogatja a pedagógusok és
a diákok munkáját.

Ingyenes letöltések

Az intézmény számára elérhető ingyenes, digitális kiadványok az iskolai megrendelések
alapján érhetőek el. A digitális alapcsomagokat és az oktatási szoftverek próbaváltozatait honlapunk
regisztrált felhasználói kétszintű azonosítás után letölthetik.
mozaBook digitális tankönyvek interaktív táblára A mozaBook digitális tankönyvekben a nyomtatott
kiadványok szöveges és képi tartalmán túl számos
interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és játék
teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá
a tananyagot. A program táblafüggetlen, azaz bármely
interaktív táblán használható. A pedagógusok
munkáját a programba épített animációs, prezentációs
és illusztrációs lehetőségek segítik.
mozaWeb A web-tankönyvek érdekesebbé teszik az otthoni tanulást, könnyebben átláthatóvá, befogadhatóvá a tananyagot. A könyvek internetes használatra, főleg otthoni felhasználásra készültek, tartalmazzák a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát. Használatuk nem igényel külön programot, bármely böngészővel megnyithatók.
mozaNapló internetes, elektronikus osztálynapló A mozaNapló lehetővé teszi az iskola mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési és statisztikai feladatok számítógéppel történő elvégzését. Alkalmazásával feleslegessé válik a hagyományos papíralapú naplók vezetése és jelentősen csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit.
mozaMap digitális térképek interaktív táblára A mozaMap atlaszok digitális térképei kibővítik a földrajz- és történelemórák eszköztárát. A különböző tematikájú térképek és azok elemei egyénileg, tetszőlegesen összeállíthatók és használhatók, ami jelentősen megkönnyíti az órákra való felkészülést és az óravezetést. A mozaMap atlaszai tartalmazzák kiadónk földrajz és történelem atlaszainak teljes anyagát. A mozaMap atlaszok digitális térképei a mozaBook szoftverben nyithatók meg.
Euklides 2.5 síkgeometriai szerkesztőprogram Az Euklides síkgeometriai szerkesztőprogram segítségével egyszerűen, gyorsan és pontosan oldhatók meg különféle szerkesztési feladatok. Digitális geometriai szerkesztéskor a szerkesztés elemei mozgathatók, miközben a származási viszonyok megmaradnak. Így könnyen megtalálhatók és szemléltethetők a szerkesztések határhelyzetei.

mozaLand online tanulmányi játék és verseny Egy virtuális világ polgáraként játékos formában,
lelkes, tudásalapú közösségben mélyíthetők el
és gyakorolhatók be a matematika, az anyanyelv
és a természetismeret tárgyak területén megszerzett
ismeretek. A játék fejleszti az együttműködés,
a csapatban gondolkodás képességét,
de lehetőséget teremt a versengésre
és egyéni sikerek elérésére is.
mozaPortál honlapszolgáltatás tanintézményeknek Amennyiben intézményük nem rendelkezik saját
honlappal, vagy a meglévő oldalukkal elégedetlen,
figyelmébe ajánljuk mozaPortál szolgáltatásunkat.
A kiadónk által kidolgozott weboldal kifejezetten
iskolai környezetre kialakított, a gyakorlatban
jelenleg is működő struktúrával rendelkezik.
Menürendszere az iskola igényeinek megfelelően
szabadon alakítható és tetszőleges
tartalommal tölthető fel.
Euler3D térgeometriai szerkesztőprogram Az Euler3D térgeometriai szerkesztőprogram, a különböző térbeli alakzatok és felületek szemléltetésén túl, lehetőséget ad azok szerkesztésére is, magas szintű matematikai kontroll biztosítása mellett. Szűri az önátmetszéseket, vizsgálja a síktöréseket, a konkáv sokszögeket háromszögekre darabolja.
IKT-képzések nem akkreditált pedagógus-továbbképzések A Mozaik Kiadó által szervezett nem akkreditált pedagógus továbbképzések célja, hogy az érdeklődő kollégák elsajátítsák digitális taneszközeink használatát, szerkesztési lehetőségeit, és képesek legyenek a mozaBook, mozaWeb, mozaMap programokat és kiadónk egyéb alkalmazásait beépíteni a képességfejlesztés és az ismeretszerzés folyamatába.
online verseny internetes taunlmányi verseny Kiadónk minden évben meghirdeti nemzetközi internetes tanulmányi versenyét az általános és a középiskolás tanulók számára. A NAT szinte valamennyi műveltségi területén meghirdetett versenyünkön évente több ezren vesznek részt.
A pedagógusok jelzése alapján ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk az anyagilag hátrányos helyzetű általános iskolás diákoknak!