Oktatási prezentációs szoftver
A mozaBook sokoldalú illusztrációs, animációs és ötletes prezentációs lehetőségekkel színesíti a tanórák eszköztárát. A látványos interaktív elemek és a beépített készségfejlesztő, szemléltető és kísérletező alkalmazások felkeltik a tanulók érdeklődését, és segítik a tananyag könnyebb feldolgozását.
Egyszerű és intuitív - A tanárok visszajelzéseit folyamatosan figyelembe vettük a fejlesztéskor. Ezáltal a program könnyen használható, egyszerűen kezelhető lett, minden ott található ahol a felhasználó keresi.
Flexibilis - A mozaBook interaktív táblán és normál számítógépes környezetben egyaránt használható. A program kezelőfelülete intelligensen alkalmazkodik a megjelenítő eszköz méretéhez.
Többnyelvű - A mozaBook program, a beépített alkalmazások, oktatási videók, interaktív háromdimenziós modellek és azok narrációi jelenleg is számos nyelven elérhetők, és a nyelvi támogatás folyamatosan bővül.
Közösségi - A program füzetei és a feladatlapok megoszthatók iskolai vagy országos szinten is, lehetőséget teremtve a pedagógusok számára, hogy egymás füzeteit és feladatlapjait felhasználhassák a tanítási órákon.
Sokoldalú - A mozaBook képes PDF dokumentumokat megnyitni, melyeket néhány egyszerű lépésben digitális kiadványokká varázsolhat az interaktív tartalomgyűjtemény segítségével, így saját tankönyveit használhatja digitális, interaktív tankönyvként.
Lélegzetelállító - A mozaBookban is elérhető mozaLibrary tartalomgyűjtemény több mint 1000 interaktív 3D modellt, több száz oktatási videót és számos hanganyagot, feladatot tartalmaz, melyek felkeltik a tanulók érdeklődését a tananyag iránt.
mozaBook a tanórán és otthon
A tanárok füzeteket készíthetnek, vagy az általuk használt tankönyvekből interaktív digitális könyvet hozhatnak létre néhány egyszerű lépésben. A füzeteket, digitális könyveket képekkel, rajzokkal, oktatási videókkal, hanganyagokkal és interaktív 3D modellekkel egészíthetik ki, és a mozaBook beépített feladatszerkesztőjével létrehozott saját feladatsoraikat is könnyen beilleszthetik a kiadványokba. A tananyag gyakorlásához, elmélyítéséhez több mint 70 tematikus alkalmazás nyújt segítséget.

A program támogatja az érintőképernyős opciókat, kezelőfelülete a megjelenítő eszköz méretéhez igazítható, így egyaránt jól használható interaktív táblákon és egy notebookon is.

A mozaBook több változata is elérhető webáruházunkban diákok, tanárok számára, valamint tantermi használathoz is.
Saját digitális tankönyvek
Amennyiben a pedagógus rendelkezik az általa használt nyomtatott tankönyv elektronikus, PDF változatával, nincs más dolga mint megnyitni azt a mozaBookban. A program automatikusan felismeri a kiadványban a képi elemeket, de manuálisan is beállíthatók olyan oldalrészletek, melyeket az tanórán kinagyítva szeretne prezentálni. A kiadvány szövegét elemezve a mozaBook jelzi, hogy egy adott tananyaghoz milyen interaktív tartalmakat javasol beilleszteni, de a pedagógus önállóan is kereshet beillesztendő tartalmakat (3D modellek, oktatási videók, hanganyagok, képek) a mozaBook médiatárában, saját gépén vagy akár az interneten is, melyeket a tanórán a könyv margóján elhelyezett ikonról egy kattintással megnyithat és prezentálhat a diákoknak.
Interaktív 3D modellek
A mozaBook füzeteinek és a programban létrehozható digitális könyvek kiegészítéséhez több mint 1000 interaktív háromdimenziós modell áll rendelkezésre, amelyek a tananyaghoz kapcsolódnak, és élménnyé varázsolják a tanulást a diákok számára. Beutazhatják a világűrt, megismerhetik régi és mai eszközök működését, betekinthetnek az emberi test rejtelmeibe, és a kémia szabad szemmel láthatatlan világába. Bejárhatják a régmúlt településeit, építményeit, megismerhetik az emberek mindennapi élete, valamint felfedezhetik a természet rejtett titkait. A szabadon forgatható, méretezhető modellek többségében narrációk, beépített animációk és feladatok segítik a téma feldolgozását. A szerkezeti, metszeti nézetek feliratai több nyelven is elérhetőek, így a nyelvtanuláshoz is segítséget nyújtanak.
Globe színház (London)
Történelem
Fül, hallás folyamata
Biológia
Forrópontok
Földrajz
Még egyszerűbben és kényelmesebben ...
Integrált alkalmazások - A tematikus mozaTools alkalmazások a mozaBookban is hozzáférhetők. Számos készségfejlesztő, szemléltető és munkáltató alkalmazás mellett a kísérletező eszközök egy teljes szertárat is helyettesíthetnek.
Online házifeladat - A mozaLibrary interaktív elemeit felhasználva, a mozaBook beépített feladatszerkesztőjével a tanárok által könnyen létrehozható házi feladatokat a diákok otthon, online oldhatják meg.
Videósúgó - Új videósúgó funkció a mozaBookban és a beépített eszközökben! A videósúgó segítségével könnyen áttekinthetők a mozaBook és az eszközök által biztosított lehetőségek és elsajátítható a kezelésük is.
Saját webes fiók - A pedagógusok a mozaBookban készült füzeteiket feltölthetik mozaWeb fiókjukba. A feltöltött füzetek bármely számítógépen megnyithatók amelyen mozaBook fut. A füzetben végrehajtott módosítások automatikusan mentésre kerülnek a fiókba, így az otthoni és iskolai füzetek mindig szinkronban lesznek.
Feladatszerkesztő
A feladatszerkesztő segítségével a pedagógusok egyszerűen állíthatnak össze egyéni, látványos feladatsorokat. Számos, előre beépített feladattípus (egyszerű és többszörös választás, párosítás, láncpár, elrendezés térképen, táblázat kitöltés, halmazok, stb.) közül választhatnak, egy feladatsor több feladattípust is tartalmazhat, valamint a feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő is beállítható. Képeket, videókat és hangfájlokat is felhasználhatnak a feladatok elkészítéséhez, valamint számos beépített megjelenés közül választhatnak, amelyekkel még látványosabbá tehetik a feladatsorokat. Az elkészült feladatsorok beilleszthetők a mozaBook kiadványokba a megfelelő tananyaghoz, de házi feladatként is feladhatók, amelyet a diákok otthon, a mozaWeb online platform használatával oldhatnak meg.
mozaTools alkalmazások
A tananyag könnyebb feldolgozásához valamint a megszerzett ismeretek játékos elmélyítéséhez a programon belül több mint 70 tantárgyakhoz kapcsolódó tematikus alkalmazás áll rendelkezésre, melyek rendszeresen új funkciókkal bővülnek, és az elérhető eszközök és játékok száma is egyre gyarapszik. Az alsó tagozatos kisdiákok számára készített eszközök és játékok a készségfejlesztést helyezik előtérbe, míg a felsőbb évfolyamok számára a szemléltető és kísérletező eszközök nyújtanak egyedülálló segítséget, melyek esetenként egy teljes szertárat is helyettesíthetnek. Egyes eszközökben animált feladatok is találhatók, melyekkel a tanulás játékká válik. Az eszközök egyes szöveges és képi tartalmai átemelhetők a mozaBook tankönyvekbe és a programban készített füzetekbe, így felhasználhatók prezentációk készítéséhez.
Szorzótábla
Matematika
Kémiai elemek
Kémia
Elektro pad
Fizika
mozaBook médiatár
A mozaBook médiatára az interaktív oktatási anyagok kifogyhatatlan tárháza. Témakörök szerint kategorizálva válogathat a kiadónk által készített több ezer interaktív extra tartalom között, de kereshet vele képeket, videókat, hanganyagokat az interneten és a számítógépén is.
A médiatár elemei ikonként és képként is a könyvekbe, füzetekbe illeszthetők a megfelelő tananyaghoz, majd a tanórán a mozaBook beépített médialejátszóinak segítségével egyetlen kattintással megnyithatók.
Videók Saját gyártású oktatófilmek, fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket feldolgozó videók, természetfilmek, dokumentumfilmek, mesék, irodalmi művek, filmrészletek és sok más tananyaghoz kapcsolódó videó.
Szénerőművek
Természetismeret
Helyi idő és zóna idő
Természetismeret
Plitvicei tavak
Földrajz
Hanganyagok Kortárs és klasszikus zeneművek, zeneműrészletek, dalok, népdalok, mesék, irodalmi művek részletei.
Háromdimenziós modellek Saját gyártású háromdimenziós modellek amelyek szabadon forgathatók, nagyíthatók, többféle előre beállított nézőpontokból vizsgálhatók. A jelenetek magyarázó feliratokat tartalmaznak. A legtöbb modellben narráció és feladatok is találhatók.
Képek, rajzok, illusztrációk A médiatár több ezer képe és magyarázó ábrája, valamint a galériában tematikusan összegyűjtött rajzok, illusztrációk és piktogramok szabadon felhasználhatók füzetek, könyvek illusztrálásához, vagy a beépített feladatszerkesztővel létrehozott feladatsorokhoz.
Füzetek és interaktív feladatok A mozaBookban létrehozott füzeteket, valamint a feladatszerkesztővel készített feladatsorokat a pedagógusok megoszthatják egymással. A megosztott füzetek és feladatsorok a médiatárban tantárgy, évfolyam és kulcsszavak szerint is kereshetők.
Office dokumentumok, flash animációk A médiatár segítségével egyénileg létrehozott vagy az internetről letöltött word, excel és powerpoint állományok és interaktív flash animációk is beilleszthetők a mozaBook tankönyvekbe, füzetekbe.
Hogyan lehetne még könnyebb a munka?
Elrendezést segítő funkció - A füzetek illusztrálása során az elemek egymáshoz és az oldalhoz viszonyított helyzetét igazító, elrendező vonalakkal jelzi a program, nagy mértékben megkönnyítve ezzel a szabályos és esztétikus elrendezést.
Képszerkesztés - A mozaBook-ba illesztett képek szabadon módosíthatók a beépített képszerkesztő segítségével. Állítson a képek világosságán, színezetén, törölje ki a nem kívánt részeket, vagy vágja megfelelő méretűre őket, hogy még inkább az elképzelésének megfelelő füzeteket és prezentációkat hozhasson létre.
Vizuális rajzeszköz a kisdiákoknak - A továbbfejlesztett vizuális rajzeszköz intuitív kezelőfelülete a kisdiákok számára is játékosan könnyeddé teszi a rajzolást a táblán. A különböző tolltartók, egyedileg összeállított ceruzacsomagokat tartalmaznak, a kiválasztott prezentációs módnak megfelelően.
Esztétikus saját füzetek
A programban létrehozható füzetlapok számos beépített, stílusonként csoportosított háttérképpel illusztrálhatók. A háttérképek és a bekapcsolható vonalazás rögzítettek, így nem zavarják a prezentációt és a szerkesztést. A füzetekbe írhatunk, rajzolhatunk, képeket, videókat és 3D-modelleket illeszthetünk a médiatárából. A füzeteinket feltölthetjük mozaWeb fiókunkba így azokat minden olyan gépen hozzáférhetők lesznek amelyen mozaBook fut. A módosítások igény szerint automatikusan mentésre kerülnek a fiókunkba, így az otthoni és iskolai füzetek mindig szinkronban lesznek.
Animált prezentációk
A mozaBook beépített animációszerkesztőjével látványos, mozgalmas, animált prezentációk készíthetők a füzetekben. A prezentációk alapanyagaként felhasználhatók szövegek, egyénileg készített rajzok, a médiatárban elérhető képek, videók, háromdimenziós modellek vagy más interaktív tartalmakat is. Az elemek megjelenítése, eltűntetése beépített sémák szerint animálható, és a lejátszás során a felhasznált extra tartalmak is lejátszhatók.
Kreatív rajzeszköz
A beépített rajzfunkciók segítségével szabadon illusztrálhatók a tankönyvek és a füzetek, legyen szó egyszerű szövegkiemelésekről, szabadkézi rajzokról, feladatokról vagy bonyolult illusztrációkról. A vizuális rajzeszköz intuitív kezelőfelülete a kisdiákok számára is könnyeddé, játékossá teszi a rajzolást. A kapcsolati ábra eszközzel néhány kattintással professzionális gondolati térképek hozhatók létre.

Rendszerigény

  • Microsoft Windows 8, 8.1, 10
  • legalább 2GB memória
  • grafikus kártya a 3D-hez és a videók gyors működéséhez