Térgeometriai szerkesztőprogram
Az Euler3D térgeometriai szerkesztőprogram, a különböző térbeli alakzatok és felületek szemléltetésén túl, lehetőséget ad azok szerkesztésére is, magas szintű matematikai kontroll biztosítása mellett. (önátmetszések szűrése, síktörések vizsgálata, konkáv sokszögek háromszögekre való darabolása)

Térbeli koordinátarendszer

A program adatkezelésének legnagyobb egysége a projekt. A projektben lévő alakzatok csúcsaik, éleik és lapjaik megadásával definiálhatók. A csúcsok az őket meghatározó koordinátahármas (X, Y, Z) megadásával madhatók meg, az élek a kezdő- és végpontjukat meghatározó csúcsok kiválasztásával, a lapok pedig az őket meghatározó csúcsok felsorolásával. A koordinátaértékek megadása során a számértékek mellett használhatók a felhasználó által a projektbe felvett konstansok is, melyekre a megadott betűjelükkel (az angol ABC betűivel) lehet hivatkozni.

Egyéni megjelenítés

Az alakzatok vizsgálata során az áttekinthetőség megkönnyítése érdekében a csúcsokhoz, élekhez és lapokhoz külön fóliák rendelhetők, melyek tetszés szerint be- ill. kikapcsolhatók. A csúcsok, élek és lapok az alapértelmezett sorszámozás mellett címkékkel is jelölhetők, de a megfelelő megjelenítés érdekében ki is kapcsolhatók. A program perspektív és axonometrikus (ortogonális) vetítéssel ábrázolja a testeket. A realisztikus megjelenítéshez két fényforrás áll rendelkezésre, melyek rögzíthetők egy-egy adott pontba, vagy beállíthatók úgy, hogy kövessék a kamera mozgását.

Térbeli transzformációk

A síkra tükrözés, eltolás, tengely körüli elforgatás és a tengelyek menti nyújtás akár egymás után - a transzformációk szorzataként - is végrehajthatók. A paraméterek megfelelő beállításain keresztül olyan bonyolultabb transzformációk is végezhetők, mint pl. az alakzatok tetszőleges éle körüli elforgatás, vagy a lapsíkokra való tükrözés.

Transzformációkkal a poliéderek is gyorsabban elkészíthetők, hiszen nem kell minden egyes csúcsot koordinátánként megadni, hanem az első néhány csúcs megadása után ezeket tükrözve vagy eltolva, elforgatva, az új csúcsok koordinátáit a program számolja ki.

Beépített alkalmazások

A program lehetőséget ad az olyan forgásszimmetrikus alakzatok előállítására is, mint pl. a kúp és a gömb. Ezek mellett az alakzatok duálisának előállítására is lehetőség van a gömbre vonatkozó polaritás alkalmazásával. Animáció készítésével a bonyolultabb térbeli összefüggések (pl. tetraéder térfogatának levezetése) is érthetőbbek lesznek. A program egyik legnagyobb erénye a különböző matematikai szoftverekkel (Maple, Mathematica) való kapcsolattartás. Az elkészített alakzatok számos formátumba exportálhatók, néhány fájltípusból pedig lehetőség van az adatolvasásra is.