mozaLand verseny mozaMap mozaBook médiatár eszközök feladatok videók 3dk Euklides mozaPortál mozaNapló Euler3D IKT-képzések mozaWeb
mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
A mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
interaktív táblára készült programokkal, az otthoni
tanulást segítő online megoldásokkal és
iskolai adminisztrációs lehetőségekkel
támogatja a pedagógusok és
a diákok munkáját.

Ingyenes letöltések

Az intézmény számára elérhető ingyenes, digitális kiadványok az iskolai megrendelések
alapján érhetőek el. A digitális alapcsomagokat és az oktatási szoftverek próbaváltozatait honlapunk
regisztrált felhasználói kétszintű azonosítás után letölthetik.
mozaBook digitális tankönyvek interaktív táblára A mozaBook digitális tankönyvekben a nyomtatott
kiadványok szöveges és képi tartalmán túl számos
interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és játék
teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá
a tananyagot. A program táblafüggetlen, azaz bármely
interaktív táblán használható. A pedagógusok
munkáját a programba épített animációs, prezentációs
és illusztrációs lehetőségek segítik.
mozaWeb A web-tankönyvek érdekesebbé teszik az otthoni tanulást, könnyebben átláthatóvá, befogadhatóvá a tananyagot. A könyvek internetes használatra, főleg otthoni felhasználásra készültek, tartalmazzák a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát. Használatuk nem igényel külön programot, bármely böngészővel megnyithatók.
mozaNapló internetes, elektronikus osztálynapló A mozaNapló lehetővé teszi az iskola mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési és statisztikai feladatok számítógéppel történő elvégzését. Alkalmazásával feleslegessé válik a hagyományos papíralapú naplók vezetése és jelentősen csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit.
mozaMap digitális térképek interaktív táblára A mozaMap interaktív térképprogram digitális atlaszai kibővítik a földrajz- és történelemórák neszköztárát. A különböző tematikájú térképek és azok elemei egyénileg, tetszőlegesen összeállíthatók, ami jelentősen megkönnyíti az órákra való felkészülést és az óravezetést. A digitális atlaszok tartalmazzák kiadónk földrajz és történelem atlaszainak teljes anyagát.
Euklides 2.5 síkgeometriai szerkesztőprogram Az Euklides síkgeometriai szerkesztőprogram segítségével egyszerűen, gyorsan és pontosan oldhatók meg különféle szerkesztési feladatok. Digitális geometriai szerkesztéskor a szerkesztés elemei mozgathatók, miközben a származási viszonyok megmaradnak. Így könnyen megtalálhatók és szemléltethetők a szerkesztések határhelyzetei.

mozaLand online tanulmányi játék és verseny Egy virtuális világ polgáraként játékos formában,
lelkes, tudásalapú közösségben mélyíthetők el
és gyakorolhatók be a matematika, az anyanyelv
és a természetismeret tárgyak területén megszerzett
ismeretek. A játék fejleszti az együttműködés,
a csapatban gondolkodás képességét,
de lehetőséget teremt a versengésre
és egyéni sikerek elérésére is.
mozaPortál honlapszolgáltatás tanintézményeknek Amennyiben intézményük nem rendelkezik saját
honlappal, vagy a meglévő oldalukkal elégedetlen,
figyelmébe ajánljuk mozaPortál szolgáltatásunkat.
A kiadónk által kidolgozott weboldal kifejezetten
iskolai környezetre kialakított, a gyakorlatban
jelenleg is működő struktúrával rendelkezik.
Menürendszere az iskola igényeinek megfelelően
szabadon alakítható és tetszőleges
tartalommal tölthető fel.
Euler3D térgeometriai szerkesztőprogram Az Euler3D térgeometriai szerkesztőprogram, a különböző térbeli alakzatok és felületek szemléltetésén túl, lehetőséget ad azok szerkesztésére is, magas szintű matematikai kontroll biztosítása mellett. Szűri az önátmetszéseket, vizsgálja a síktöréseket, a konkáv sokszögeket háromszögekre darabolja.
IKT-képzések nem akkreditált pedagógus-továbbképzések A Mozaik Kiadó által szervezett nem akkreditált pedagógus továbbképzések célja, hogy az érdeklődő kollégák elsajátítsák digitális taneszközeink használatát, szerkesztési lehetőségeit, és képesek legyenek a mozaBook, mozaWeb, mozaMap programokat és kiadónk egyéb alkalmazásait beépíteni a képességfejlesztés és az ismeretszerzés folyamatába.
online verseny internetes taunlmányi verseny Kiadónk minden évben meghirdeti nemzetközi internetes tanulmányi versenyét az általános és a középiskolás tanulók számára. A NAT szinte valamennyi műveltségi területén meghirdetett versenyünkön évente több ezren vesznek részt.
A pedagógusok jelzése alapján ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk az anyagilag hátrányos helyzetű általános iskolás diákoknak!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil