Nyelvtan tankönyv 9. osztály

Anyanyelv szakképzősöknek 9. Munkafüzet az alapvető magyar nyelvi ismeretek elsajátításához MS-2589
MS-2589

Munkafüzet

9. évfolyam, 8. kiadás (2013. 07. 08.)
 
 
kód: MS-2589
ára: 995 Ft
méret: A4, 64 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet oldott stílusban, könnyen érthető magyarázatokkal, feladatokkal tárgyalja az évfolyam anyanyelvi ismereteit.

A legalapvetőbb nyelvi ismeretek mellett a kommunikációs és szövegalkotási készségek elsajátításához is nagy segítséget nyújt, amelyre az iskola mellett az élet számos területén is szükség van.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Miértek és hogyanok3
Miért és hogyan kell nyelvtant tanulni?3
Hogyan kell hatásosan kommunikálni?4
Miért fontos a rendezett és helyes írás?5
Hogyan szolgálja a kifejezőkészség érdekeid érvényesítését?6
Miért és hogyan olvasunk?8
Az általános iskolai ismeretek áttekintése10
A hang és a betű10
Helyesírásunk alapjai12
A szó alakja, jelentése, szerkezete14
A magyar szófajok rendszere16
Mondatok, mondatfajták18
Mondatrészek, szószerkezetek20
Fogalmazási ismeretek22
Gyakorlati nyelvtan: nyelvhelyesség24
A szóbeli kifejezés24
A kiejtés szerinti írásmód26
A szóelemző írásmód I.28
A szóelemző írásmód II.30
A hagyományos írásmód32
Az egyszerűsítő írásmód34
Az írásjelekről36
A kezdőbetűkről38
Az egybe-, a külön- és a kötőjeles írásról40
Gyakorlati nyelvtan: szövegalkotás42
A szóválasztás42
A szövegszerkesztés43
Az emlékezetbe vésés és az előadás46
Szóbeli kommunikáció a magánéletben48
Írásbeli kommunikáció a magánéletben50
Kommunikáció az iskolában52
Kommunikáció a nyilvánosság előtt54
Tanév végi ismétlés56
Hangok (betűk), szóelemek, szavak56
Mondatok, szövegek59

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil