Irodalom feladagyűjtemény

Irodalom fgy. III. - A XIX.sz. irodalma  MS-3229
MS-3229
11. évfolyam, 4. kiadás (2005. 05. 17.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 200 oldal
2 980 Ft
2 384 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Irodalmi feladatgyűjteményeink kiváló segédeszközök minden középiskolás diák számára, de különösen hasznos az érettségire, felvételire készülőknek. Az anyagfeldolgozás alapja: jól megfogalmazott kérdésekre adott rövid, szakszerű válaszok, amelyek – feltételezve egy lehetséges tanár-diák dialógust – az önálló, eredményes felkészülést segítik elő. Az irodalmi ismeretekhez történelmi és művészettörténeti tudnivalók is kapcsolódnak.
Kapcsolódó kiadványok
Irodalom fgy. IV. - A XX. sz. irodalma -  MS-3230MS-32302 980 Ft
Íróarcok a múltból  -  MS-3250MS-32501 980 Ft
Tartalomjegyzék
Az Olvasóhoz5
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMA (PLESKÓ ILONA)6
A kor jellemző vonásai. Írói törekvések6
Arany János9
I. Verses nagyepikai művek14
Az elveszett alkotmány14
Toldi15
Toldi estéje18
Toldi szerelme21
Csaba-trilógia24
II. Verses kisepikai művek.27
Balladák27
A walesi bárdok30
Szondi két apródja33
Az örök zsidó36
Tengerihántás37
III. A lírikus költő42
A) Az 1850-es évek költészete42
Letészem a lantot42
Kertben44
B) A ,,kapcsos könyv ,,46
Őszikék46
Epilógus47
Mindvégig48
Jókai Mór50
Pályaképe, életműve50
Az arany ember59
Madách Imre (SOMI ÉVA)68
Életútja68
Az ember tragédiája70
A Tragédia szerkezete73
Vajda János78
Pályakép78
Nádas tavon81
Húsz év múlva84
Kemény Zsigmond86
Életműve86
Özvegy és leánya88
Mikszáth Kálmán95
Életműve95
Írói indulása. Elbeszélések98
Az a fekete folt99
Beszterce ostroma102
Felhasznált és ajánlott szakirodalom109
A XIX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL (SOMI ÉVA)111
Általános kép111
A regény120
Honoré de Balzac124
Goriot apó127
Gustave Flaubert130
Bovaryné131
Charles Dickens134
Copperfield Dávid135
William Makepeace Thackeray138
Hiúság vására139
Nyikolaj Vasziljevics Gogol142
A köpönyeg144
Lev Nyikolajevics Tolsztoj146
Ivan Iljics halála147
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij151
Bűn és bűnhődés153
A dráma megújulása160
Henrik Ibsen161
Solness építőmester163
Anton Pavlovics Csehov165
A csinovnyik halála167
Ványa bácsi169
A XIX. század második felének költészetéből174
Walt Whitman175
Hallom Amerika dalát175
Téli mozdony176
Charles Baudelaire177
Kapcsolatok180
Az albatrosz181
Paul Verlaine182
Költészettan183
Őszi chanson184
Arthur Rimbaud184
Kóborlásaim185
A magánhangzók szonettje186
A részeg hajó187
Stéphane Mallarmé188
Sóhaj189
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap ...189
Rainer Maria Rilke191
A párduc192
Archaikus Apolló-torzó193
Duinói elégiák195
Felhasznált és ajánlott szakirodalom196