Anyanyelv szakképzősöknek 9.
MS-2589

Munkafüzet

9. évfolyam, 8. kiadás (2013. 07. 08.)
 
 
kód: MS-2589
ára: 995 Ft
méret: A4, 64 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
Miértek és hogyanok3
Miért és hogyan kell nyelvtant tanulni?3
Hogyan kell hatásosan kommunikálni?4
Miért fontos a rendezett és helyes írás?5
Hogyan szolgálja a kifejezőkészség érdekeid érvényesítését?6
Miért és hogyan olvasunk?8
Az általános iskolai ismeretek áttekintése10
A hang és a betű10
Helyesírásunk alapjai12
A szó alakja, jelentése, szerkezete14
A magyar szófajok rendszere16
Mondatok, mondatfajták18
Mondatrészek, szószerkezetek20
Fogalmazási ismeretek22
Gyakorlati nyelvtan: nyelvhelyesség24
A szóbeli kifejezés24
A kiejtés szerinti írásmód26
A szóelemző írásmód I.28
A szóelemző írásmód II.30
A hagyományos írásmód32
Az egyszerűsítő írásmód34
Az írásjelekről36
A kezdőbetűkről38
Az egybe-, a külön- és a kötőjeles írásról40
Gyakorlati nyelvtan: szövegalkotás42
A szóválasztás42
A szövegszerkesztés43
Az emlékezetbe vésés és az előadás46
Szóbeli kommunikáció a magánéletben48
Írásbeli kommunikáció a magánéletben50
Kommunikáció az iskolában52
Kommunikáció a nyilvánosság előtt54
Tanév végi ismétlés56
Hangok (betűk), szóelemek, szavak56
Mondatok, szövegek59

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018