Nyelvtan tankönyv 11. osztály

Magyar nyelv 11. 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal MS-2372
MS-2372

Tankönyv

11. évfolyam, 7. kiadás (2017. 07. 18.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 140 oldal
1 690 Ft
1 352 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.

A kiadvány a NAT2007 kerettanterv alapján készült.

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Kapcsolódó kiadványok
MS-3160U2 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A stílusrétegek7
A nyelvi stílus8
A stílus kifejezőereje16
A társalgási stílus24
A tudományos és ismeretterjesztő stílus32
A publicisztikai stílus39
A hivatalos és a szónoki stílus47
Összefoglalás56
A nyelvi szintek stilisztikája57
A hétköznapi és a művészi kommunikáció58
A szöveg vizuális elrendezése67
Zeneiség a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben76
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.88
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.97
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.104
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.113
A mondatok és a szöveg a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban123
Útmutató az elemzéshez136
Összefoglalás138
Függelék139
Új szakszavak jegyzéke139
Forrásjegyzék139
Képjegyzék139
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A sorozat 11. évfolyamos kötete a nyelvi stílus témakörét járja körül. A stilisztikai ismeretek elsajátítása nem csupán iskolai tanulmányaitokhoz szükséges, hanem nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy hatékonyan érvényesüljetek a hétköznapokban az egyéniségeteknek és az adott beszédhelyzetnek megfelelő stílus kiválasztásával. A tankönyv első fejezete elmélyíti és árnyalja eddigi ismereteiteket a hétköznapi helyzetekben használt szövegtípusokról. Bemutatja, hogyan kell formába önteni egy üzenetet például a tanítási órán vagy egy hivatallal folytatott párbeszédben ahhoz, hogy megfelelő hatást érjetek el vele. A leckék kiegészülnek gyakorlati tanácsokkal is, amelyek segítséget nyújthatnak egyéni stílusotok kialakításához. A tankönyv második fejezetében arról lesz szó, hogy az egyes nyelvi elemek - a legkisebbtől a legösszetettebbig - milyen többletjelentést kaphatnak a szövegekben, és hogyan használhatók fel a hatékony kommunikációhoz. Ebben a fejezetben a hétköznapi kommunikációról a művészi kommunikációra kerül a hangsúly, a köznapi példákkal párhuzamosan ismerhetitek meg a szépirodalmi stílus jellegzetességeit. A kötetben szereplő stilisztikai ismeretek ugyanakkor segítséget nyújthatnak az irodalomórákon is a műalkotások értelmezéséhez, elemzéséhez.

A könyv két fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már megszerzett ismereteiteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együtt működésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja, az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében. Remélem, a nyelvtanórák amellett , hogy sok hasznos ismerettel gyarapítják tudásotokat, szórakoztatóak és érdekesek is lesznek számotokra!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil