Tisztelt Intézményvezetők!

2015. február 20-tól március 20-ig nyújthatók be a TÁMOP 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázatok. Amennyiben az Önök intézménye indulni kíván a pályázaton, szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Mozaik Kiadó digitális tananyagait és akkreditált IKT-továbbképzéseit.

A pályázat kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül javasoljuk a C1.A.3. "az informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása" alpont "ii. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata", illetve ehhez kapcsolódóan a C1.E.3. pont "Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés", mint tevékenység választását.

A pályázat C1.A.3.ii. pontjához taneszközként és tartalomként a mozaBook prezentációs szoftverünket, digitális fóliáinkat és atlaszainkat, geometriai szerkesztőprogramjainkat, valamint a különféle digitális tankönyvcsomagjainkat ajánljuk. A pályázat C1.E.3. pontjához 4-féle, 30 órás akkreditált IKT-képzésünket javasoljuk.

Bővebben
* Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós szabályozás a Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendeletében, illetve annak módosításáról szóló 1042/2013/EU végrehajtási rendeletben található. A Mozaik Kiadó által szolgáltatott mozaBook, mozaMap szoftver- és tartalomhozzáférés a 282/2011/EU rendelet 7. cikk (2) a), c), valamint az I. melléklet 1. b), d), illetve 3. c) pontjai szerint elektronikus szolgáltatásnak tekinthetők.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil