A MozaSlide a biológia és történelem tantárgyak transzparenssorozatainak digitális változata. A programok teljes egészében tartalmazzák a nyomtatott fóliák teljes kép és szöveganyagát.
A program táblafüggetlen, azaz bármely interaktív táblán használható.
A témakörök fóliái egyenként egymásra he-
lyezhetők, minőségromlás nélkül nagyítha-
tók
, a magyarázó feliratok külön-külön is megjeleníthetők. A fóliacsoportokhoz feladat-
lap, ellenőrző kérdések, szemléltetési útmutató és célmeghatározás is tartozik.