Magyar nyelv szakiskola 9. osztály

Anyanyelv szakképzősöknek 9. Tankönyv az alapvető magyar nyelvi ismeretek elsajátításához MS-2189
MS-2189
9. évfolyam, 7. kiadás (2013. 07. 09.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2189
ára: 1 090 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 872 Ft (15 db felett)
méret: B5, 72 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet oldott stílusban, könnyen érthető magyarázatokkal, feladatokkal tárgyalja az évfolyam anyanyelvi ismereteit.

A legalapvetőbb nyelvi ismeretek mellett a kommunikációs és szövegalkotási készségek elsajátításához is nagy segítséget nyújt, amelyre az iskola mellett az élet számos területén is szükség van.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Miértek és hogyanok7
Miért és hogyan kell nyelvtant tanulni?7
Hogyan kell hatásosan kommunikálni?8
Miért fontos a helyesírás?9
Hogyan tudsz érvényesülni?10
Miért és hogyan olvasunk?11
Az általános iskolai ismeretek áttekintése13
A hangok és a betűk13
Helyesírásunk alapelvei16
A szó alakja, jelentése, szerkezete18
A magyar szófajok rendszere20
Mondatok, mondatfajták24
Mondatrészek, szószerkezetek26
Fogalmazási ismeretek28
Gyakorlati nyelvtan I. nyelvhelyesség31
A szóbeli kifejezés31
A kiejtés szerinti írásmód32
A szóelemző írásmód I.33
A szóelemző írásmód II.34
A hagyományos írásmód36
Az egyszerűsítő írásmód38
Az írásjelekről39
A kezdőbetűkről40
Az egybe-, a külön- és a kötőjeles írásról42
Gyakorlati nyelvtan II. szövegalkotás45
A szóválasztás45
A szövegszerkesztés46
Az emlékezetbe vésés és az előadás47
Szóbeli kommunikáció a magánéletben50
Írásbeli kommunikáció a magánéletben52
Kommunikáció az iskolában55
Kommunikáció a nyilvánosság előtt59
Tanév végi ismétlés63
Hangok - betűk, szóelemek, szavak63
Mondatok, szövegek65
Kislexikon66

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil