Magyar nyelv tankönyv 5. osztály

Anyanyelv felsősöknek 5. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2185U
MS-2185U

Tankönyv

5. évfolyam, 14. kiadás (2017. 06. 23.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 104 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 080 Ft
Kosárba
Díjak
A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. A NAT2012 kerettantervi követelményeinek figyelembevételével készült. A NAT2020-hoz ajánlott.
Kapcsolódó kiadványok
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott. MS-2381UMS-2381U980 Ft
Anyanyelv felsősöknek 5. - Munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2585UMS-2585U995 Ft
Anyanyelv felsősöknek 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2785UMS-2785U301 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Beköszöntő5
Miért és hogyan kell a nyelvtant tanulni?6
Tanév eleji ismétlés8
Hangtani ismeretek9
Szótani ismeretek10
Mondattani ismeretek11
Fogalmazási ismeretek12
Nyelv, anyanyelv, beszéd, írás14
A szép magyar beszéd16
Kommunikáció, nyelvi viselkedés18
Ismerkedj meg a szövegekkel!20
A nyomtatott szöveg21
Az elektronikus szöveg24
Tájékozódás, információkeresés28
Magán- és mássalhangzók30
Hogyan keletkeznek a hangok?31
Magánhangzóink32
Mássalhangzóink34
A magánhangzók egymásra hatása. A hangrend és az illeszkedés36
A mássalhangzók egymásra hatása I. A részleges hasonulás38
A mássalhangzók egymásra hatása II. A teljes hasonulás40
A mássalhangzók egymásra hatása III. Az összeolvadás44
A mássalhangzók egymásra hatása IV. A rövidülés46
A mássalhangzók egymásra hatása V. A kiesés47
Helyesírásunk alapelvei48
A hang és a betű49
Az ábécé és a betűrend50
A szótagolás és az elválasztás51
A magyar helyesírás alapelvei I. A kiejtés elve52
A magyar helyesírás alapelvei II. A szóelemzés elve54
A magyar helyesírás alapelvei III. A hagyomány elve56
A magyar helyesírás alapelvei IV. Az egyszerűsítés elve58
Összefoglalás. Szövegértés, hangtan, helyesírás60
A szavak szerkezete és jelentése64
A szó szerkezete I. A szavak osztályozása65
A szó szerkezete II. Az összetett szó részei66
A szó szerkezete III. A toldalék fajtái68
A szó szerkezete IV. További ismeretek a toldalékokról70
A szó alakja és jelentése I. A hangalak és a jelentés kapcsolata72
A szó alakja és jelentése II. Egyjelentésű és többjelentésű szavak74
A szó alakja és jelentése III. Azonos alakú szavak76
A szó alakja és jelentése IV. Hasonló hangzású szavak78
A szó alakja és jelentése V. Rokon értelmű szavak79
A szó alakja és jelentése VI. Ellentétes jelentésű szavak80
A szó alakja és jelentése VII. Hangutánzó és hangulatfestő szavak81
Állandósult szókapcsolatok82
Összefoglalás. Szótani ismeretek84
Tanév végi ismétlés86
Az ismétlés lépései87
Hangjaink és betűink88
Helyesírásunk89
Szavaink90
Mondataink92
Szövegértés93
Nyelv és kommunikáció94
Függelék95
Kislexikon98
A kiadvány bevezetője
Örömmel üdvözöllek abból az alkalomból, hogy felső tagozatos lettél! Ez igazán nagyszerű, bizonyára titokban már régen vártál rá. Akkor is jóleső érzés, ha a változások szinte egyszerre zúdulnak rád. Több tanárod van, osztályfőnököddel ritkábban találkozol, mint a harmadik-negyedikes tanító néniddel. Önállóbban kell döntened, s egyre több dologért vállalnod a felelősséget. Mindezzel együtt persze nagyon sok élményben részesülsz, amelyek közül az első az, hogy a nagyobb méretű cipőd immár a nagyobbakhoz való tartozásodat is jelenti. Az idén hetente két anyanyelvi órád lesz. Taneszközeid a következők: tankönyv, munkafüzet és tudásszintmérő feladatlap, amelyet az iskolában tárolnak. Ha még nincs meg otthoni könyvtáradban A magyar helyesírás szabályai című könyv 11. kiadása, akkor próbáld meg mielőbb beszerezni! Igen gyakran kell majd használnod az elkövetkezendő évek folyamán!

Most pedig vedd a kezedbe a tankönyvedet! Nézd meg a címét, keresd meg a kiadó és a szerző nevét, a megjelenés helyét és időpontját! Ezek az adatok éppúgy hozzátartoznak valamennyi könyvhöz, mint az emberekhez a nevük, a születési idejük, helyük, illetve a lakcímük. Könyved különböző témákkal foglalkozik. Tekintsd át a tartalomjegyzéket! A címek és a korábban tanultak alapján próbáld egy-két mondatban összefoglalni, mi mindenről fogtok az idén tanulni! A gyors és eredményes használat érdekében még az új ismeretek elsajátítása előtt felhívom a figyelmedet két fontos dologra. Mindenekelőtt az utasításokra: GYAKORI KÉRDÉSEK, EMLÉKEZTETŐ, AMIT EDDIG TANULTUNK, ÚJ KÉRDÉS, TOVÁBBI KÉRDÉS, TANULNIVALÓ, NEM ÁRT TUDNI, FIGYELEMKELTŐ, NYELVI CSODABOGARAK, OKOSKODÓ, LÉGY KREATÍV! Ezek azzal könnyítik meg a dolgodat, hogy állandóan ismétlődnek, tehát mindig tudhatod előre, mit kell tenned. Vedd őket komolyan! Az általános eligazodást a tartalomjegyzék, a fogalmak gyors kikeresését, pontosítását a kislexikon segíti. Egy ötödikesnek nem jelenthet gondot ezek használata. A munkafüzet általában a tankönyv beosztását követi, kivéve a tanév eleji ismétlést. A benne található gyakorlatokat részben a tanórán, részben otthon kell majd megoldani, de csak a szóbeli lecke feldolgozása után. Légy alapos, pontos, akkor a siker sem várat magára sokáig!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil