Erkölcstan tankönyv 5. osztály

Útravaló - Erkölcstan 5. tk. NAT2012-höz készült ötödik osztályos erkölcstan tankönyv MS-1788U
MS-1788U
5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 170x240 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
1 980 Ft
1 584 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A könyvben az ötödikes gyerekek lelki, értelmi fejlettségének megfelelő témákat és feldolgozási módokat találhatunk. Ezek segítségével a gyerekek megtapasztalhatják önmagukat és egymást, az elfogadást, az egymás iránti figyelmet, végső soron önmaguk és egymás szeretetét. A feladatok, játékok során megtapasztalják azt is, hogy mindannyian emberek vagyunk, hibázhatunk, tévedhetünk, de ezeket a botlásainkat helyre is hozhatjuk, és ebben egymás segítségére is lehetünk.
Kapcsolódó kiadványok
Útravaló - Erkölcstan 5. kézikönyv - A módszertani kiegészítések mellett teljes egészében tartalmazza a diákok tankönyvének anyagát MS-1775MS-17752 680 Ft
Útravaló - Erkölcstan 5. mf. - Munkafüzet a tankönyvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz MS-1789UMS-1789U1 480 Ft
Útravaló - Erkölcstan 1. - A beszélgetésekhez kérdéseket, játékokat, feladatokat tartalmazó, derűs hangulatú tankönyv Szűcs Édua rajzaival MS-1780UMS-1780U1 980 Ft
Útravaló - Erkölcstan 6. tk. - NAT2012-höz készült hatodik osztályos erkölcstan tankönyv MS-1790UMS-1790U1 980 Ft
Útravaló - Erkölcstan 6. - Munkafüzet a tankönyvvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz MS-1791UMS-1791U1 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Ötödikesek lettünk6
Évkezdő6
Névkártya8
Beilleszkedés10
I. Test és lélek12
1. Ki milyennek lát?12
2. A testünk14
3. Egész - ség16
4. Jól érzem magam18
5. Az önismeret20
6. Időbeosztás22
II. Kapcsolat, barátság, szeretet24
1. Kik a társaink?24
2. Te választasz!26
3. Kapcsolatok28
4. A barátság30
5. A szeretet32
III. Kortárs csoportok34
1. Kikhez tartozunk?34
2. Az együttműködés36
3. A konfliktus38
4. A kommunikáció40
5. Mindennapi szabályaink42
6. Közösségi szabályaink44
IV. Társadalmi együttélés46
1. Összetartozunk46
2. Együtt élünk48
3. Az ünnep50
4. Illik vagy nem illik52
5. Erkölcsi értékeink54
V. A technikai fejlődés56
1. Út az ismeretlenbe56
2. Kíváncsiság és megismerés58
3. Mekkora lábon élünk?60
4. Az ember és a technika62
5. Az ember felelőssége64
VI. A mindenség kutatása66
1. Mit csinálnak a művészek?66
2. A világ és az ember68
3. A vallás70
4. Az idő72
Ötödik osztály végén74
Évzáró74
Én magam és mi együtt76
A kiadvány bevezetője
Kedves Ötödikes Tanuló!
Új tantárgy új tankönyvét tartod a kezedben. Miért nem Erkölcstan lett a tankönyv címe? - kérdezhetnéd. Azért, mert az erkölcstan másképpen tanulandó tantárgy, mint például a matematika vagy a természetismeret. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az erkölcstan órákon egy kicsit másképp kell figyelni a tanárra, egymásra és önmagadra is. Tanulni is kell, de nincs benne kötelező tananyag, mert ezeken az órákon az egész világ válik a tanulás tárgyává. Felelni is kell, de nem az előző órán feladott leckét megtanulva, hanem mindenről, ami rólunk szól: önmagunkról, a társainkról, a közösségeinkről, a technikai fejlődésről hatásairól, a mindenséget kutató emberről. Hogyan lehet ennyi mindent megtanulni? Járj nyitott szemmel a világban, fedezz fel benne mindent, ami téged érdekel! Ám a legfontosabb és a legnehezebb tanulnivaló, hogy miközben a világot és önmagadat szemléled, maradj ember. Mit jelent embernek lenni? Látod, éppen erről szól az erkölcstan tantárgy, és ez a tankönyv. Hogy te mekkora batyut kötsz belőle magadnak, csak rajtad áll.