Nyelvtan gyakorló 3.
MS-1638
3. évfolyam, 9. kiadás (2018. 08. 09.)
 
 
kód: MS-1638
ára: 980 Ft
akciós ár: 784 Ft (20% kedvezménnyel)
méret: C5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • Bőséges feladatanyagot kínál a mondatfajták, a szófajok gyakorlásához.
 • Tartalomjegyzék
  Szavak, mondatok4
  A kijelentő mondat8
  A kérdő mondat12
  A felszólító mondat16
  A felkiáltó mondat20
  Az óhajtó mondat22
  A főnév24
  A köznév és a tulajdonnév28
  A tulajdonnevek fajtái34
  Toldalékos főnevek36
  Rokon értelmű és ellentétes jelentésű főnevek40
  A névelők44
  A névutók46
  A melléknév50
  Az ige56
  Rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék62
  Az ige ragozása66
  Az igeidők68
  Az igekötős igék74

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018