Nyelvtan gyakorló 3.
MS-1638
3. évfolyam, 9. kiadás (2018. 08. 09.)
 
 
kód: MS-1638
ára: 980 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 784 Ft (15 db felett)
méret: C5, 80 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Nyelvtan gyakorló 3.

 • A nyelvtani ismeretek minél mélyebb bevésődére nyújt gyakorlóanyagot.
 • Nyelvi játékokkal, érdekes feladatokkal próbálja megszerettetni a kisdiákokkal a nyelvtant.
 • Szélesíti a kisdiákok látókörét.
 • Fejleszti a gondolkodási képességeket.
 • Pontos munkavégzésre nevel.
 • - Kapcsolatot teremt a magyar nyelvtan és a hétköznapi élet között.
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Szavak, mondatok4
  A kijelentő mondat8
  A kérdő mondat12
  A felszólító mondat16
  A felkiáltó mondat20
  Az óhajtó mondat22
  A főnév24
  A köznév és a tulajdonnév28
  A tulajdonnevek fajtái34
  Toldalékos főnevek36
  Rokon értelmű és ellentétes jelentésű főnevek40
  A névelők44
  A névutók46
  A melléknév50
  Az ige56
  Rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék62
  Az ige ragozása66
  Az igeidők68
  Az igekötős igék74

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil