SOKSZÍNŰ ANYANYELV / INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD
Tankönyvcsaládunk köteteiben megvalósul a tantárgyak közötti integráció. Az Ábécés olvasókönyvben adott olvasmányhoz a megfelelő technika, rajz, környezetismeret, ének-zenei anyag, esetenként drámajáték kapcsolódik.
1. OSZTÁLY
Az olvasástanítás módszere: hangoztató-elemző-összetevő (hangok, szótagok). A szövegek feldolgozását az Olvasás munkafüzet feladatlapjai, az írásgyakorlást mindkét félévben Írásvázolók és Írásfüzetek segítik. A betűtanítás sorrendjét a hangzók gyakorisága határozta meg, ezáltal minél előbb értelmes szavakat, rövid mondatokat alkothatunk.
ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1.
MS-1611U

Tankönyv

1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 06. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1611U
ára: 1 440 Ft
méret: B5, 296 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4174-18/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • A könyv a mindennapi élethelyzetek felidézésével fejleszti a kommunikációs és a beszédkészséget.
 • A helyes hangképzést fotók, az artikuláció kialakítását hangutánzásra késztető rajzok segítik.
 • Egyidejűleg tanítja a kis és nagy nyomtatott betűforma olvasását, a kisbetűk írását.
 •  
  Olvasás munkafüzet 1.
  MS-1614U
  1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
   
   
  kód: MS-1614U
  ára: 995 Ft
  méret: C5, 96 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4175-14/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
 • Az olvasókönyv néhány szemelvényéhez, szépirodalmi és ismeret-terjesztő írásaihoz kapcsolódó feladatokat tartalmaz.
 • A szövegtípusok között helyet kaptak közmondások, versek, mesék, szólások is.
 •  
  Írásfüzet 1. - I. füzet
  MS-1612U
  1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 06. 19.)
   
   
  kód: MS-1612U
  ára: 615 Ft
  méret: A5, 64 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4183-14/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
   
  Írásfüzet 1. - II. füzet
  MS-1613U
  1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 06. 19.)
   
   
  kód: MS-1613U
  ára: 615 Ft
  méret: A5, 64 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4184-14/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
   
  Betűvető 1.
  MS-1617V

  Anyanyelvi fejlesztőfüzet - olvasás, írás, szövegértés

  1. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 18.)
   
   
  kód: MS-1617V
  ára: 1 080 Ft
  akciós ár: 864 Ft (20% kedvezménnyel)
  méret: C5, 64 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/2108-28/2017
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  A munkafüzet a betűtanulás időszakában változatos gyakorlási lehetőségeket kínál, és lépésről lépésre viszi közelebb a gyerekeket a betűk birodalmához. Az írás és az olvasás gyakorlása mellett érdekes feladatokkal, rejtvényekkel is találkozhatnak. A tananyaghoz kapcsolódóan hangfelismerés, betűfelismerés, másolás, szó- és mondatértelmezés követi egymást. Később, mikor egyre több betűt ismernek, már rövid szövegek értelmezését is könnyen meg tudják oldani. Van benne hely és feladat arra is, hogy saját rajzaikkal is díszíthetik a kiadványt.
   
  Írásvázoló - kisbetűk
  MS-1651U
  1. évfolyam, 4. kiadás (2017. 06. 27.)
   
   
  kód: MS-1651U
  ára: 690 Ft
  akciós ár: 552 Ft (20% kedvezménnyel)
  méret: C5, 64 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4177-13/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
   
  Írásvázoló - nagybetűk
  MS-1652U
  1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 06. 27.)
   
   
  kód: MS-1652U
  ára: 690 Ft
  akciós ár: 552 Ft (20% kedvezménnyel)
  méret: C5, 40 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4178-13/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
   
  Írás gyakorló 1.
  MS-1661U
  1. évfolyam, 3. kiadás (2017. 07. 11.)
   
   
  kód: MS-1661U
  ára: 820 Ft
  akciós ár: 656 Ft (20% kedvezménnyel)
  méret: C5, 56 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4056-14/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
 • Nagybetűk helyes alakításának, kapcsolásának gyakorlása, a biztos írás kialakítása.
 • Másolás írott és nyomtatott alakról, tollbamondási változatok, emlékezet utáni írás.
 • Szó- és mondatjegyzék a helyesírási készség fejlesztésére, rejtvények, találós kérdések, játékos feladatok is szerepelnek benne.
 •  
  Írás gyakorló 1.
  MS-1661V
  1. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 18.)
   
   
  kód: MS-1661V
  ára: 880 Ft
  méret: C5, 56 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/2111-27/2017
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
 • Nagybetűk helyes alakításának, kapcsolásának gyakorlása, a biztos írás kialakítása.
 • Másolás írott és nyomtatott alakról, tollbamondási változatok, emlékezet utáni írás.
 • Szó- és mondatjegyzék a helyesírási készség fejlesztésére, rejtvények, találós kérdések, játékos feladatok is szerepelnek benne.
 •  
  Szövegértés gyakorló 1.
  MS-1662U
  1. évfolyam, 8. kiadás (2018. 07. 23.)
   
   
  kód: MS-1662U
  ára: 820 Ft
  akciós ár: 656 Ft (20% kedvezménnyel)
  méret: C5, 56 oldal
  tanterv: NAT2012
  OM engedélyszám: TKV/4053-15/2013
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
 • Egyszerű szövegek olvasásához, a szövegértés műveleteinek elsajátításához kínál feladatsorokat.
 • A gyerekek mindennapjaihoz kapcsolódó, változatos szövegek eleinte szótagolva jelennek meg, a szövegméret végig segíti az olvasást.
 • Differenciált munkavégzésre, valamint önálló feladatmegoldásra egyaránt jól használható.
 •  
  Betűtábla-készlet
  MS-1620U

  Sokszínű anyanyelv tk. családhoz

  1. évfolyam, 4. kiadás (2013. 07. 01.)
   
   
  kód: MS-1620U
  ára: 4 200 Ft
  méret: A4, 44 oldal
  tanterv: NAT2012
  egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  A sokszínű anyanyelv sorozat ábécés olvasókönyvéhez készült A4-es méretű betűtáblák.
 • Pasztellszínű alapon láthatók a hívóképek - a magánhangzók zöld, a mássalhangzók drapp háttéren.
 • Ízléses dísze lesz az osztályteremnek.
 •  
  2. OSZTÁLY
  A szövegekhez kapcsolódó dramatikus és kommunikációs gyakorlatok a személyiségfejlesztést szolgálják. A könyv szövegtípusai változatosak: az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő és szépirodalmi alkotások, versek, népdalok, népmesék, találós kérdések találhatók benne.
  Olvasókönyv 2.
  MS-1621U

  Sokszínű anyanyelv

  2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 19.)
  Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
   
   
  kód: MS-1621U
  ára: 1 580 Ft
  méret: B5, 280 oldal
  tanterv: NAT2012
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
 • Tematikája az évszakok változásai, a néphagyományok, szokások. A természeti változásokról szóló írásokat állatokról, növényekről szóló olvasmányok követik. A kötetet játékleírások színesítik.
 • A szövegértő olvasást a szöveg alatt megjelenő szó- és kifejezésmagyarázatok segítik.
 •  
  Olvasás munkafüzet 2.
  MS-1624U

  Sokszínű anyanyelv

  2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 23.)
   
   
  kód: MS-1624U
  ára: 995 Ft
  méret: C5, 96 oldal
  tanterv: NAT2012
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
 • Adott olvasmány tartalmához kapcsolódó jelfelismerő, jel- és hibakereső, a szemmozgást segítő feladatok találhatók a munkafüzetben, amelyekkel jól fejleszthető az olvasástechnika.
 •  
  3. OSZTÁLY
  A harmadikos olvasókönyv 200-nál is több szemelvénye változatos szövegműfajokon keresztül mutatja be a természeti értékeket és az emberi kapcsolatok sokszínűségét.
  Olvasókönyv 3.
  MS-1631
  3. évfolyam, 13. kiadás (2018. 06. 19.)
  Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
   
   
  kód: MS-1631
  ára: 1 440 Ft
  méret: B5, 224 oldal
  tanterv: NAT2007
  OM engedélyszám: TKV/5037-6/2013
  egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
  Kosárba
   
  doc Integrált tankönyvcsalád 3. o. NAT2012, heti 6 óra
  doc Integrált tankönyvcsalád 3. o. NAT2012, heti 7 óra
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
 • A klasszikus irodalmi szemelvények mellett elismert kortárs szerzők művei is szerepelnek.
 • A szövegértés fejlesztését támogatja az olvasmányok nem túl hosszú terjedelme.
 • A történelmi olvasmányok szövegezése jól érthető, és valamelyekhez 3D animáció is tartozik.
 • A szemelvények feldolgozását nagyméretű térkép teszi áttekinthetővé.
 •  
  Olvasás munkafüzet 3.
  MS-1634
  3. évfolyam, 13. kiadás (2018. 07. 23.)
   
   
  kód: MS-1634
  ára: 1 030 Ft
  méret: C5, 84 oldal
  tanterv: NAT2007
  OM engedélyszám: TKV/5047-11/2013
  egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
   
  4. OSZTÁLY
  A negyedikes olvasókönyv sokkal több annál, mint gondolnánk. Szemelvényei amellett, hogy irodalmi és kultúrtörténeti csemegék, mindig a jóra nevelnek. Nemcsak a gyerekek, hanem a szüleik számára is ajánljuk, mert belőle sok ötletet meríthetnek családi beszélgetésekhez, kirándulásokhoz.
  A klasszikus és kortárs szerzők művei mellett megjelennek neves szaktekintélyek – Lukácsy András, Meszlényi László, Mérő László, Schmidt Egon, Szakcsi Lakatos Béla, Vas István Zoltán, Vitray Tamás – célzottan e könyvhöz készült írásai.
  Olvasókönyv 4.
  MS-1641
  4. évfolyam, 11. kiadás (2018. 06. 19.)
  Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
   
   
  kód: MS-1641
  ára: 1 480 Ft
  méret: B5, 264 oldal
  tanterv: NAT2007
  OM engedélyszám: TKV/5014-6/2013
  egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
  Kosárba
   
  doc Integrált tankönyvcsalád 4. o. NAT2012 (6 óra/hét)
  doc Integrált tankönyvcsalád 4. o. NAT2012 (7 óra/hét)
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
 • A kultúrtörténeti érdekességek bemutatása hozzájárul a gyermekek látókörének és műveltségének szélesítéséhez.
 • A képanyag segíti a szövegértést, az összefüggések felismerését, a tanulói fantázia kibontakozását.
 • Az olvasókönyv jól használható az intelligens tanulás, az értékorientáció fejlesztésére.
 •  
  Olvasás munkafüzet 4.
  MS-1644
  4. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 19.)
   
   
  kód: MS-1644
  ára: 1 050 Ft
  méret: C5, 84 oldal
  tanterv: NAT2007
  OM engedélyszám: TKV/5016-6/2013
  egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
  Kosárba
   
  Kapcsolódó kiadványok
  interaktív táblára
  Alapváltozat:
  Extra tartalom:
  web-tankönyv
  Alapváltozat:
  elérhető
  Akciós csomagban:
 • A szövegekhez kapcsolódó feladatok fejlesztik a tanulók gondolkodását, személyiségét.
 •  

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018