Nyelvtan 2. - I. félév
MS-1622

Munkatankönyv

2. évfolyam, 14. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-1622
ára: 840 Ft
méret: C5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • A hangkapcsolatok helyes ejtésének, a betűkapcsolatok helyes leírásának gyakorlása teszi ki a tananyag jelentős hányadát.
 • A szavak jelentésének vizsgálata a tudatos nyelvhasználatot alapozza meg.
 • Az indukciós szövegek igényesek, pontosan megfelelnek a meghatározott nyelvi céloknak.
 • Tartalomjegyzék
  Hangok, betűk4
  A betűrend5
  Magánhangzók, mássalhangzók8
  A magánhangzók időtartama11
  O, ó a szavak végén14
  O, ó a szavakban16
  Ő a szavak végén18
  Ö, ő a szavakban20
  U, ú a szavak végén22
  U, ú a szavakban24
  Ü, ű a szó végén26
  Ü, ű a szavakban28
  I, í a szavakban30
  Gyakoroljunk!32
  A mássalhangzók időtartama35
  Azonos hangot jelölő betűk: j, ly40
  Mit tanultunk a hangokról, betűkről?44
  A szó jelentése46
  Az egyszerű szavak49
  Az összetett szavak52
  Ellentétes jelentésű szavak55
  Rokon értelmű szavak58
  Szótagolás61
  A szótagolás szabályai66
  Elválasztás71
  Mit tanultunk a szavakról?74
  Helyesírási szójegyzék76
  Szómagyarázatok79

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018