Írjunk szépen, helyesen Sünivel 2.
MS-1521U

Munkafüzet

2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-1521U
ára: 980 Ft
akciós ár: 784 Ft (20% kedvezménnyel)
méret: A4, 76 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/5668-14/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Az anyanyelvi oktatás fontos területe a helyesírási készségek kialakítása és fejlesztése. A gyakorlókönyvek bőséges feladatot kínálnak ezen a téren. Az állatokról szóló vidám mesék, versek, ismeretterjesztő szövegek, találós kérdések olvasásra serkentik a kisdiákokat. Az íráskészséget fejleszti a helyesírási gyakorlatok mellett a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás. A sok rajzos feladat megmozgatja a gyerekek fantáziáját, és kis "pihenőt" nyújt a nyelvtani gyakorlatok között.
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Mondat, szó, hang és betű4
A hangok és a betűk6
Az ábécé betűi6
A betűrend8
A magánhangzók hosszúsága10
Mikor i és mikor í?10
Mikor o és mikor ó?12
Mikor ö és mikor ő?14
Mikor u és mikor ú?16
Mikor ü és mikor ű?18
A mássalhangzók hosszúsága20
Hosszú egyjegyű mássalhangzók20
Hosszú kétjegyű mássalhangzók24
Hosszan ejtjük, röviden írjuk27
Egy hang, két betű28
Mikor használunk j betűt?28
Mikor használunk ly betűt?30
Melyik szót írjuk nagy kezdőbetűvel?35
Második félév36
A szavak jelentése36
Az egyszerű szavak36
Az összetett szavak37
Rokon értelmű szavak38
Ellentétes jelentésű szavak40
Szótagolás, elválasztás42
Elválasztás két vagy több magánhangzó között42
Két magánhangzó között egy mássalhangzó44
Elválasztás két mássalhangzó között46
Elválasztás három mássalhangzó között48
Hosszú kétjegyű mássalhangzók elválasztása50
A szavak csoportosítása. Toldalékolás51
Milyen?51
Mit csinál?53
Mit?55
Miről? Mitől?56
A szavak szerkezete. A mássalhangzók találkozása57
Az l és a j kapcsolódása57
A d és a j kapcsolódása59
A t és a j kapcsolódása60
A t és az s kapcsolódása62
Az n és a j kapcsolódása64
A mondatfajták66
A kijelentő és a kérdő mondat66
A szöveg69
Gyakorlás70
Helyesírási szójegyzék74
A találós kérdések megfejtése74

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018