Alsós ének-zene sorozat
Az Ének-zene tankönyvsorozat az óvodában tanult dallamokra épül. Újszerűsége, hogy a magyar népzenei anyag és az európai népek dalai mellé könnyed, játékos műzenei dalok társulnak. A népi játékok eljátszása, a közös éneklés nyitottá teszi a gyerekeket a zenei élmények befogadására. A tankönyvekhez CD-k is kapcsolódnak a kötetek dalanyagával illetve egy javasolt zenehallgatási anyaggal.
Ének-zene 3. osztály Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1635V
MS-1635V
3. évfolyam, 5. kiadás (2022. 06. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 88 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 480 Ft
Kosárba

A kiadvány 32 oldalas mellékletet tartalmaz a NAT2020 által előírt dalokkal, illetve a szinkópa tananyagával.

A könyv Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul.

A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését, a felismerő kottaolvasás fejlesztését. A zenehallgatási szemelvényekkel kapcsolatos feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás és a formaérzék fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, amelyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

Prof. Szőnyi Erzsébet ajánlása: „A tanulóknak sok öröme lesz a könyv forgatásában, a dalok éneklésében, a játékok megvalósításában, a képek pedig – mint az 1. és 2. osztályban – növelik a gyermekek esztétikai érzékét, mai szóval élve: nyitnak a képzőművészet felé. A szemléltető anyag jól kiegészíti a megfelelő tananyagot, az ismeretek átadása játékos, szórakoztató módon történik. Külön érdeme a könyvnek, hogy a dalanyagot az első három évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér a korábbi dalokra, most már újabb zenei elemekkel gazdagítva a zenei megértés-megismerés folyamatát.”

Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 4. osztály - Munkatankönyv 4. osztályosoknak. A korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják MS-1645VMS-1645V1 680 Ft
Olvasókönyv 3. (NAT2020-as melléklettel) - Az Integrált tankönyvcsalád harmadik osztályos olvasókönyve, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1631MS-16312 380 Ft
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668MS-16681 580 Ft
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674MS-16741 580 Ft
Nyelvtan gyakorló 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1638UMS-1638U1 480 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1123MS-11231 380 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1124MS-11241 380 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24723 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Ének-zene 4. osztály Munkatankönyv 4. osztályosoknak. A korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják MS-1645V
MS-1645V
4. évfolyam, 5. kiadás (2022. 06. 27.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 128 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
Kosárba

A kiadvány 2023. májustól mellékletként tartalmazza a Kiskóta füzetet, valamint a NAT2020-ban újként megjelent előírt dalanyagot is (MS-2934U Dalgyűjtemény füzet).

Gyermekdalok, körjátékok, dalok állatokról, évszakokról, ünnepekről, párosító dalok, virágénekek, régi és új stílusú magyar népdalok, más népek dalai, kánonok segítik az éneklési kedv felkeltését, az éneklési kultúra fejlesztését.

A feladatok sorrendje megmutatja a módszertani lépéssorozatot, így a tankönyvben jól követhető egy-egy zenei, ritmikai elem tanításának algoritmusa. A gyakorlatok egyre összetettebbek, magukba építik az előzőleg tanult ismereteket. A zenehallgatási feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 4. kieg. - A NAT2020 által előírt, a könyvben nem szereplő dalok MS-2934UMS-2934U320 Ft
Ének-zene 3. osztály - Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1635VMS-1635V1 480 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24723 580 Ft
Nyelvtan gyakorló 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1650UMS-1650U1 480 Ft
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674MS-16741 580 Ft
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668MS-16681 580 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1125MS-11251 380 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1126MS-11261 380 Ft
Környezetünk titkai 4. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott negyedikes kötete MS-1432UMS-1432U1 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Ének-zene 4. kieg. A NAT2020 által előírt, a könyvben nem szereplő dalok MS-2934U
MS-2934U

Kiegészítő dalanyag (NAT2020)

4. évfolyam, (új kiadvány, várható megjelenés 2023. május)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 16 oldal
tanterv: NAT 2020
320 Ft
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
A kiadvány tartalmazza az MS-1645V Ének-zene 4. tankönyvből hiányzó, a NAT2020-ban szereplő dalok kottáit, szövegeit. A kiadványt csak a korábbi kiadású könyvtári könyvek mellé javasoljuk megvásárolni, a 2023/2024-es tanévi tankönyvrendeléskor megrendelt MS-1645V Ének-zene 4. könyvek tartalmazzák ezt a mellékletet is.
Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 4. osztály - Munkatankönyv 4. osztályosoknak. A korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják MS-1645VMS-1645V1 680 Ft
 
Ének-Zene 1. Vidám, gyerekbarát könyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival. (NAT2020-hoz is javasolt a letölthető kiegészítő kottákkal) MS-1618U
MS-1618U

Tankönyv

1. évfolyam, 8. kiadás (2022. 08. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x272 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 880 Ft
Kosárba

A könyv dalanyaga támaszkodik az óvodai dalkincsre. Minden oldalpár vidám, kedves rajzokkal illusztrált. A főbb anyagrészeket megkülönböztetett jelzés emeli ki a környezetéből, ami a kisgyermek vizualitására támaszkodva segíti a tudatalatti rögzítést.

A könyvben 25 mondókát találunk, melyek nemcsak tartalmilag kapcsolódnak egy-egy témához, hanem lehetőséget nyújtanak a ritmus változatos gyakorlására is.

A kiadványhoz kapcsolódik munkafüzet, kézikönyv, tanmenet, zenehallgatási anyag, digitális tananyag egyaránt.

Kiegészítő anyag a NAT2020-hoz: A tantervben újonnan megjelent dalok tanításához letölthető segédanyagot biztosítunk, melyek az alábbi dalokat tartalmazzák:

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok:

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj zöld ág; Egyenlőre, két kettőre; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; Én kis kertet kerteltem; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok játszani, játszani; Gyerünk, menjünk vendégségbe; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece pogácsa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Ti csak esztek, isztok; Túrót ettem, elejtettem; Tücsök koma, gyere ki; Zsipp, zsupp


Dalok alkalmakra, jeles napokra:

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van; Kirje, kirje; Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el; Esik eső karikára; Fűzzünk, fűzzünk; Már megjöttünk estére; Hová mégy te kis nyulacska?

Kapcsolódó kiadványok
Ének-Zene 1. mf. - Munkáltató feladatok a tankönyvi anyag gyakorlásához MS-1619UMS-1619U1 280 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24723 580 Ft
Ének-Zene 2. - Vidám, gyerekbarát ének-zene könyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1625UMS-1625U1 880 Ft
Ének-Zene 2. mf - Ének-zene munkafüzet második osztályosoknak MS-1626UMS-1626U1 280 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Ének-Zene 1. mf. Munkáltató feladatok a tankönyvi anyag gyakorlásához MS-1619U
MS-1619U
1. évfolyam, 8. kiadás (2022. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 40 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 280 Ft
Kosárba
A munkafüzet elősegíti azoknak a speciális képességeknek a fejlesztését, amelyek megalapozzák a zene iránti fogékonyságot, előkészítik a zenei írást, olvasást. Szervesen kapcsolódik a könyv anyagához, változatos formában ad lehetőséget a zenei elemek elmélyítésére. A tankönyv oldalain található jelzés megmutatja, hogy az óra anyagához melyik feladat megoldása javasolt a munkafüzetből.
Kapcsolódó kiadványok
Ének-Zene 1. - Vidám, gyerekbarát könyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival. (NAT2020-hoz is javasolt a letölthető kiegészítő kottákkal) MS-1618UMS-1618U1 880 Ft
 
Ének-Zene 2. Vidám, gyerekbarát ének-zene könyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1625U
MS-1625U

Tankönyv

2. évfolyam, 7. kiadás (2022. 08. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x272 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 880 Ft
Kosárba

A kiadványban 32 oldalas melléklet található a NAT2020-ban előírt plusz dalanyaggal.

A könyv dalanyagát szerepjátszó gyermekjátékok, mondókák, néphagyományaink dalai színesítik, amelyek témája az évszakok váltakozásához és a népszokásokhoz, valamint az ünnepeinkhez időrendben is igazodnak. A feladatok fokozatosan nehezednek, de minden esetben igazodnak a korosztály életkorához.

A tantervi követelményeknek minden szempontból megfelel. A tankönyv vidám illusztrációi életre keltik a dalokat.

A kiadványhoz kapcsolódik munkafüzet, digitális tanítói kézikönyv, tanmenet, zenehallgatási anyag, digitális tananyag.

Kapcsolódó kiadványok
Ének-Zene 2. mf - Ének-zene munkafüzet második osztályosoknak MS-1626UMS-1626U1 280 Ft
Ének-zene 3. osztály - Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1635VMS-1635V1 480 Ft
Ének-zene 4. osztály - Munkatankönyv 4. osztályosoknak. A korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják MS-1645VMS-1645V1 680 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24723 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
 
Ének-Zene 2. mf Ének-zene munkafüzet második osztályosoknak MS-1626U
MS-1626U
2. évfolyam, 6. kiadás (2020. 08. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 32 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 280 Ft
Kosárba
A munkafüzet szerkezete illeszkedik a tankönyv szerkezetéhez, feladatai didaktikai változatosságukkal is segítik az ismeretanyag elmélyítését, gyakorlását. A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését.
Kapcsolódó kiadványok
Ének-Zene 2. - Vidám, gyerekbarát ének-zene könyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1625UMS-1625U1 880 Ft