ALSÓS ÉNEK-ZENE SOROZAT
Az Ének-zene tankönyvsorozat az óvodában tanult dallamokra épül. Újszerűsége, hogy a magyar népzenei anyag és az európai népek dalai mellé könnyed, játékos műzenei dalok társulnak. A népi játékok eljátszása, a közös éneklés nyitottá teszi a gyerekeket a zenei élmények befogadására. A tankönyvekhez CD-k is kapcsolódnak a kötetek dalanyagával illetve egy javasolt zenehallgatási anyaggal.
Ének-zene 3. osztály Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják. MS-1635V
MS-1635V
3. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 23.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1635V
ára: 1 090 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 872 Ft (15 db felett)
méret: C5, 88 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2209-26/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A könyv Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul.

A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését, a felismerő kottaolvasás fejlesztését. A zenehallgatási szemelvényekkel kapcsolatos feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás és a formaérzék fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, amelyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

Prof. Szőnyi Erzsébet ajánlása: „A tanulóknak sok öröme lesz a könyv forgatásában, a dalok éneklésében, a játékok megvalósításában, a képek pedig – mint az 1. és 2. osztályban – növelik a gyermekek esztétikai érzékét, mai szóval élve: nyitnak a képzőművészet felé. A szemléltető anyag jól kiegészíti a megfelelő tananyagot, az ismeretek átadása játékos, szórakoztató módon történik. Külön érdeme a könyvnek, hogy a dalanyagot az első három évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér a korábbi dalokra, most már újabb zenei elemekkel gazdagítva a zenei megértés-megismerés folyamatát.”

 
Ének-zene 4. osztály Ének-zene munkatankönyv 4. osztályosoknak. Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják. MS-1645V
MS-1645V
4. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 18.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1645V
ára: 1 180 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 944 Ft (15 db felett)
méret: C5, 128 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2210-26/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Gyermekdalok, körjátékok, dalok állatokról, évszakokról, ünnepekről, párosító dalok, virágénekek, régi és új stílusú magyar népdalok, más népek dalai, kánonok segítik az éneklési kedv felkeltését, az éneklési kultúra fejlesztését.

A feladatok sorrendje megmutatja a módszertani lépéssorozatot, így a tankönyvben jól követhető egy-egy zenei, ritmikai elem tanításának algoritmusa. A gyakorlatok egyre összetettebbek, magukba építik az előzőleg tanult ismereteket. A zenehallgatási feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
Ének-Zene 1. Vidám, gyerekbarát tankönyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival MS-1618U
MS-1618U

Tankönyv

1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1618U
ára: 1 080 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 864 Ft (15 db felett)
méret: A4, 80 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A könyv dalanyaga támaszkodik az óvodai dalkincsre. Minden oldalpár vidám, kedves rajzokkal illusztrált. A főbb anyagrészeket megkülönböztetett jelzés emeli ki a környezetéből, ami a kisgyermek vizualitására támaszkodva segíti a tudatalatti rögzítést. A könyvben 25 mondókát találunk, melyek nemcsak tartalmilag kapcsolódnak egy-egy témához, hanem lehetőséget nyújtanak a ritmus változatos gyakorlására is.
A kiadványhoz kapcsolódik munkafüzet, kézikönyv, tanmenet, zenehallgatási anyag, digitális tananyag egyaránt.
 
Ének-Zene 1. mf. Munkáltató feladatok a tankönyvi anyag gyakorlásához MS-1619U
MS-1619U
1. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-1619U
ára: 920 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 736 Ft (15 db felett)
méret: C5, 40 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A munkafüzet elősegíti azoknak a speciális képességeknek a fejlesztését, amelyek megalapozzák a zene iránti fogékonyságot, előkészítik a zenei írást, olvasást. Szervesen kapcsolódik a könyv anyagához, változatos formában ad lehetőséget a zenei elemek elmélyítésére. A tankönyv oldalain található jelzés megmutatja, hogy az óra anyagához melyik feladat megoldása javasolt a munkafüzetből.
 
Ének-zene 1. tanítói kézikönyv Kézikönyv az ének-zene tanításához MS-1681
MS-1681
1. évfolyam, 1. kiadás (2013. 03. 21.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1681
ára: 1 980 Ft
méret: A4, 82 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:

Könyv a könyvben: A kézikönyvben a tankönyvi oldalpárt „körbeveszik” a módszertani javaslatok, megoldások leírásai. Készségfejlesztő feladatok, beéneklési gyakorlatok, fogalommagyarázatok, játékleírások, improvizációs gyakorlatok és a zenehallgatáshoz kapcsolódó kérdések, ismertetők, amelyek megkönnyítik a felkészülést a pedagógus számára.

Az összhangot a tankönyv, a munkafüzet és a kézikönyv között egyértelmű utalások teszik áttekinthetővé.

 
Ének-Zene 2. Vidám, gyerekbarát ének-zene tankönyv Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész illusztrációival MS-1625U
MS-1625U

Tankönyv

2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1625U
ára: 1 080 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 864 Ft (15 db felett)
méret: A4, 80 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A könyv dalanyagát szerepjátszó gyermekjátékok, mondókák, néphagyományaink dalai színesítik, amelyek témája az évszakok váltakozásához és a népszokásokhoz, valamint az ünnepeinkhez időrendben is igazodnak. A feladatok fokozatosan nehezednek, de minden esetben igazodnak a korosztály életkorához.
A tantervi követelményeknek minden szempontból megfelel. A tankönyv vidám illusztrációi életre keltik a dalokat.
A kiadványhoz kapcsolódik munkafüzet, kézikönyv, tanmenet, zenehallgatási anyag, digitális tananyag.
 
Ének-Zene 2. mf Ének-zene munkafüzet második osztályosoknak MS-1626U
MS-1626U
2. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-1626U
ára: 920 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 736 Ft (15 db felett)
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A munkafüzet szerkezete illeszkedik a tankönyv szerkezetéhez, feladatai didaktikai változatosságukkal is segítik az ismeretanyag elmélyítését, gyakorlását. A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil