Ének tankönyv 3. osztály

Ének-zene 3. osztály Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1635V
MS-1635V
3. évfolyam, 5. kiadás (2022. 06. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 88 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
1 344 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány 32 oldalas mellékletet tartalmaz a NAT2020 által előírt dalokkal, illetve a szinkópa tananyagával.

A könyv Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul.

A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését, a felismerő kottaolvasás fejlesztését. A zenehallgatási szemelvényekkel kapcsolatos feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás és a formaérzék fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, amelyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

Prof. Szőnyi Erzsébet ajánlása: „A tanulóknak sok öröme lesz a könyv forgatásában, a dalok éneklésében, a játékok megvalósításában, a képek pedig – mint az 1. és 2. osztályban – növelik a gyermekek esztétikai érzékét, mai szóval élve: nyitnak a képzőművészet felé. A szemléltető anyag jól kiegészíti a megfelelő tananyagot, az ismeretek átadása játékos, szórakoztató módon történik. Külön érdeme a könyvnek, hogy a dalanyagot az első három évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér a korábbi dalokra, most már újabb zenei elemekkel gazdagítva a zenei megértés-megismerés folyamatát.”

Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 4. osztály - Munkatankönyv 4. osztályosoknak. A korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják MS-1645VMS-1645V1 940 Ft
Olvasókönyv 3. (NAT2020-as melléklettel) - Az Integrált tankönyvcsalád harmadik osztályos olvasókönyve, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1631MS-16312 880 Ft
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668MS-16681 780 Ft
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674MS-16741 780 Ft
Nyelvtan gyakorló 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1638UMS-1638U1 680 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1123MS-11231 580 Ft
DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1124MS-11241 580 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24722 926 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Dalok47
A, a, a, a farsangi napokban47
A kapuba a szekér9
A malomnak nincsen köve15
Árkot ugrott a szúnyog5
Dicsőség mennyben az Istennek33
Egy boszorka van61
Egyszer egy királyfi7
Elmentem a piacra21
Emlékezzünk szent Balázsra43
Erdő szélén áll a tábor77
Esik az eső, ázik a heveder53
Ettem szőlőt, most érik17
Én elmentem a vásárba41
Én vagyok a petri gulyás25
Fut a kicsi kordé29
Hatan vannak a mi ludaink35
Hajlik a fűzfa75
Házasodik a motolla11
Hej Jancsika, Jancsika55
Hej, tulipán, tulipán63
Hogy a csibe?37
Hopp, Juliska26
Itt ül egy kis kosárba51
Kakukk, kakukk65
Két szál pünkösdrózsa71
Kinn a holdsütésen31
Kis kertemben uborka57
Kocsi szekér, kocsi szán27
Lányok ülnek a toronyba23
Megfogtam egy szúnyogot69
Megismerni a kanászt13
Most viszik, most viszik59
Nád a házam teteje45
Pásztorok, keljünk fel32
Sárga csikó73
Serkenj fel, kegyes nép67
Szélről legeljetek39
Ugyan édes komámasszony49
Volt nekem egy kecském19
Kiegészítő dalanyag78
Dalgyűjtemény86
Zenei ismeretek8
A motívum8
Az alsó szó hang10
Ritmusértékek16
Az önálló nyolcad és szünete18
A négyes ütem ismétlése26
Az egész hang és szünete28
Ritmusértékek31
A felső dó hang38
A népdalokról54
Kórusok, hangszerek,82
zenei együttesek82
Összefoglalás84
Népszokások, ünnepek17
A szüret17
Betlehemezés32
Balázsjárás42
Farsang46
Március 15.53
Húsvét62
Anyák napja66
Pünkösd70
Játékleírások23
Lányok ülnek a toronyba23
Hatan vannak a mi ludaink35
Hogy a csibe hogy?37
Én elmentem a vásárba41
Most viszik, most viszik59
Sárga csikó75
János úr készül79