Ének-zene 3. osztály
MS-1635V
3. évfolyam, 1. kiadás (2018. 07. 23.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1635V
ára: 1 090 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 872 Ft (15 db felett)
méret: C5, 88 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2209-26/2017
Kosárba
 
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A könyv Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul.

A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését, a felismerő kottaolvasás fejlesztését. A zenehallgatási szemelvényekkel kapcsolatos feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás és a formaérzék fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, amelyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Dalok47
A, a, a, a farsangi napokban47
A kapuba a szekér9
A malomnak nincsen köve15
Árkot ugrott a szúnyog5
Dicsőség mennyben az Istennek33
Egy boszorka van61
Egyszer egy királyfi7
Elmentem a piacra21
Emlékezzünk szent Balázsra43
Erdő szélén áll a tábor77
Esik az eső, ázik a heveder53
Ettem szőlőt, most érik17
Én elmentem a vásárba41
Én vagyok a petri gulyás25
Fut a kicsi kordé29
Hatan vannak a mi ludaink35
Hajlik a fűzfa75
Házasodik a motolla11
Hej Jancsika, Jancsika55
Hej, tulipán, tulipán63
Hogy a csibe?37
Hopp, Juliska26
Itt ül egy kis kosárba51
Kakukk, kakukk65
Két szál pünkösdrózsa71
Kinn a holdsütésen31
Kis kertemben uborka57
Kocsi szekér, kocsi szán27
Lányok ülnek a toronyba23
Megfogtam egy szúnyogot69
Megismerni a kanászt13
Most viszik, most viszik59
Nád a házam teteje45
Pásztorok, keljünk fel32
Sárga csikó73
Serkenj fel, kegyes nép67
Szélről legeljetek39
Ugyan édes komámasszony49
Volt nekem egy kecském19
Kiegészítő dalanyag78
Dalgyűjtemény86
Zenei ismeretek8
A motívum8
Az alsó szó hang10
Ritmusértékek16
Az önálló nyolcad és szünete18
A négyes ütem ismétlése26
Az egész hang és szünete28
Ritmusértékek31
A felső dó hang38
A népdalokról54
Kórusok, hangszerek,82
zenei együttesek82
Összefoglalás84
Népszokások, ünnepek17
A szüret17
Betlehemezés32
Balázsjárás42
Farsang46
Március 15.53
Húsvét62
Anyák napja66
Pünkösd70
Játékleírások23
Lányok ülnek a toronyba23
Hatan vannak a mi ludaink35
Hogy a csibe hogy?37
Én elmentem a vásárba41
Most viszik, most viszik59
Sárga csikó75
János úr készül79

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil