Ének tankönyv 3. osztály

Ének-zene 3. osztály Ének-zene munkatankönyv 3. osztályosoknak, NAT2012-höz, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják. MS-1635V
MS-1635V
3. évfolyam, 4. kiadás (2021. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 88 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2209-26/2017
1 300 Ft
1 040 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.

A könyv Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul.

A megfigyeléseken és tapasztalásokon alapuló feladatok élvezetessé, játékossá teszik a zenei ismeretek elsajátítását, gyakorlását, elősegítik a pozitív zenei élmények megszerzését, a felismerő kottaolvasás fejlesztését. A zenehallgatási szemelvényekkel kapcsolatos feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás és a formaérzék fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, amelyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.

A kötet szerepel a tankönyvjegyzéken.

Prof. Szőnyi Erzsébet ajánlása: „A tanulóknak sok öröme lesz a könyv forgatásában, a dalok éneklésében, a játékok megvalósításában, a képek pedig – mint az 1. és 2. osztályban – növelik a gyermekek esztétikai érzékét, mai szóval élve: nyitnak a képzőművészet felé. A szemléltető anyag jól kiegészíti a megfelelő tananyagot, az ismeretek átadása játékos, szórakoztató módon történik. Külön érdeme a könyvnek, hogy a dalanyagot az első három évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér a korábbi dalokra, most már újabb zenei elemekkel gazdagítva a zenei megértés-megismerés folyamatát.”

Kapcsolódó kiadványok
Ének-zene 4. osztály - Ének-zene munkatankönyv 4. osztályosoknak. NAT2012 kerettantervhez, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják. MS-1645VMS-1645V1 410 Ft
Pianoforte II. - Zongorakíséretek 1–4. -  MS-2472MS-24723 290 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Dalok47
A, a, a, a farsangi napokban47
A kapuba a szekér9
A malomnak nincsen köve15
Árkot ugrott a szúnyog5
Dicsőség mennyben az Istennek33
Egy boszorka van61
Egyszer egy királyfi7
Elmentem a piacra21
Emlékezzünk szent Balázsra43
Erdő szélén áll a tábor77
Esik az eső, ázik a heveder53
Ettem szőlőt, most érik17
Én elmentem a vásárba41
Én vagyok a petri gulyás25
Fut a kicsi kordé29
Hatan vannak a mi ludaink35
Hajlik a fűzfa75
Házasodik a motolla11
Hej Jancsika, Jancsika55
Hej, tulipán, tulipán63
Hogy a csibe?37
Hopp, Juliska26
Itt ül egy kis kosárba51
Kakukk, kakukk65
Két szál pünkösdrózsa71
Kinn a holdsütésen31
Kis kertemben uborka57
Kocsi szekér, kocsi szán27
Lányok ülnek a toronyba23
Megfogtam egy szúnyogot69
Megismerni a kanászt13
Most viszik, most viszik59
Nád a házam teteje45
Pásztorok, keljünk fel32
Sárga csikó73
Serkenj fel, kegyes nép67
Szélről legeljetek39
Ugyan édes komámasszony49
Volt nekem egy kecském19
Kiegészítő dalanyag78
Dalgyűjtemény86
Zenei ismeretek8
A motívum8
Az alsó szó hang10
Ritmusértékek16
Az önálló nyolcad és szünete18
A négyes ütem ismétlése26
Az egész hang és szünete28
Ritmusértékek31
A felső dó hang38
A népdalokról54
Kórusok, hangszerek,82
zenei együttesek82
Összefoglalás84
Népszokások, ünnepek17
A szüret17
Betlehemezés32
Balázsjárás42
Farsang46
Március 15.53
Húsvét62
Anyák napja66
Pünkösd70
Játékleírások23
Lányok ülnek a toronyba23
Hatan vannak a mi ludaink35
Hogy a csibe hogy?37
Én elmentem a vásárba41
Most viszik, most viszik59
Sárga csikó75
János úr készül79
A kiadvány bevezetője
Kedves Felvételiző!
A következő tanévben nagy változás következik be az életedben: középiskolás leszel. Addig azonban még egy nagy feladat vár rád februárban. A központi írásbeli vizsgán számot kell adnod anyanyelvi felkészültségedről. Kiadványunk segítséget nyújt számodra, hogy a felvételi feladatsor valamennyi feladattípusával és az elvárt tudásanyaggal megismerkedj. Így még idejében fel tudod mérni, mit kell újraismételned és gyakorolnod. A középiskolai felvételi komoly erőpróba ugyan, de nem tartogat semmi váratlan meglepetést. Azokat az ismereteket és készségeket kell alkalmaznod, amelyeket a korábbi években elsajátítottál. A kiadvány az Emlékeztető című fejezettel kezdődik. Ha szeretnél sikeresen felkészülni és bátran nekifogni a feladatsorok megoldásának, a legjobban akkor jársz el, ha először ennek a fejezetnek a feladatait oldod meg. Amellett, hogy átismétled és felidézed a felsős tananyagot, olyan tanácsokkal is találkozol, amelyek megkönnyítik munkádat, és felhívjuk a figyelmedet a leggyakrabban elkövetett hibákra is. Az ismétlés után vágj bele a Gyakorló feladatsorok című fejezetbe! Öt feladatsor áll a rendelkezésedre, amelyen még segítséggel haladhatsz végig. A tanácsok segítik a feladatok helyes értelmezését.

A következő fejezet a Minta feladatsorok címet kapta, és olyan feladatsorokat tartalmaz, amelyekkel vizsgaközeli szituációban érezheted magad. Ez már valódi kihívás. A feladatsorok leképezik a korábbi évek vizsgafeladatait, vedd komolyan a megoldásokat! A feladatsorok tíz különböző feladattípusból állnak, a következő témaköröket érintik: - ötletességet, leleményességet és kreativitást igénylő, rejtvényes feladatok; - közmondások, szólások; - hangalak és jelentés kapcsolata; - helyesírás: helyesírási alapelvek, tulajdonnevek helyesírása; - összetett szavak és szószerkezetek; - mondattani ismeretek; - a képszerűség és a zeneiség eszközei az irodalmi művekben; - kommunikáció és nyelvhelyesség; - a 9. feladat mindig szövegértés; - a 10. pedig szövegalkotás. Ezek az ismeretek egy feladaton belül szinte mindig komplex módon, nem egymástól elválasztva jelennek meg. Ne hagyd ki egyik feladatot sem, törekedj az összes megoldására! Fordíts különös gondot a kiadvány végén található Táblázatok és Megoldások című fejezetekre is. Mindkettő az önellenőrzésben és az ismeretek rendezésében lesz segítségedre.