Művészeti album

Betű és rajz - művészeti album a könyvtervezésről Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművész műhelyvallomása (három nyelven) MS-4201
MS-4201
1. kiadás (1999. 10. 18.)
Mozaik Kiadó
szerző:
terjedelem: 208 oldal
7 480 Ft
3 740 Ft (50% kedvezménnyel)
Kosárba

A kötet az 1999. évi Frankfurti Könyvvásárra készült, háromnyelvű kiadvány. Valamennyi szöveg a magyar mellett angolul és németül is olvasható.

Banner Zoltán könyvajánlása

Deák Ferenc (1935, Kökös, Románia – 2013, Szeged) az abszolút zenei hallás kivételes természeti ajándékának megfelelő abszolút rajzi érzékkel született, vagyis az a grafikai világrend, ami benne adva van, tökéletesen egybevág a Világegyetem mélyében működő szerkezeti Renddel. De mind a modern zene, mind a modern képzőművészet története arra utal, hogy minél több, ezzel a Kozmogóniai Renddel ellentétes, tőle idegen, zavaró körülmény takarja el előlünk törvényeit, annál nehezebb felülemelkedni a káoszon, homályon, hangzavaron s érvényesíteni az abszolút látás kontrollját. Életműve: e homállyal vívott küzdelem és dialógus egyik lehetséges forgatókönyve.

Erdély virtuális (szellemi) fővárosában, Kolozsvárott, a művészeti akadémia elvégzése után különös szakmai és művelődéstörténeti kihívásnak kellett eleget tennie: a több évszázados tipográfiai kultúra hagyományai, s a második világháborút követően minden addiginál gazdagabban, autentikusabban felvirágzó erdélyi magyar írásművészet kettős elkötelezettségét felvállalva, számos kitűnő erdélyi grafikus tevékenységét bekapcsolva ERDÉLYI MAGYAR KÖNYVKÉNT megjeleníteni egy nemzetrész (a romániai magyar nemzetiség) szellemi önfenntartását.

Deák Ferenc aki mindent tud, amit a század legkiválóbb európai grafikusainak a keze tud a vonalról, a foltról, a kompozícióról, a sokszorosító technikákról, a mini- és a maximűfajokról (a díszítő `mütyürtől` az ex librisen és az illusztráción át a festett kazettás famennyezetig), s az emberi lélek és tudat arckifejezéseiről (a népmesei elbűvöltségtől a groteszk és intellektuális fintorokon át az Ember tragédiáinak elszemélytelenítő fájdalmáig) az elmúlt négy évtizedben könyvek százait tervezte saját kezével, s könyvek ezreinek a testet öltését vezényelte le a kézirattól a könyv-látványig a Kriterion Kiadó tipografikusi pulpitusán/pulpitusáról.

Ebben a folyamatban érlelődött az a sajátos memoár, a grafikus emlékirata, valóban Betű és Kép szerelmes története, amely ugyan `csupán` a tipografikai műterem asztalára enged rálátást, de ha alaposabban körülnézünk, kiderül: a művész valamennyi műfaja ezen a keverőasztalon lényegül át egy új minőséggé, ama bizonyos könyv-látvánnyá, s ugyanakkor ennek az új műformának az esztétikai megjelenéséből visszavezetnek a szálak a légies, a tárgyias, az elvont vagy a drámai vonalrajzhoz, a metszetlapok eleganciájához vagy a kisgrafikák emblematikusságához.

Amikor a szabadkézi rajz, a látványfestészet és a figuratív forma ennyire lappangva és áttételesen vesz csak részt a műalkotásban, mint most, a huszadik század utolsó pillanataiban, Deák Ferenc adottságai és ismeretei rendkívüli módon felértékelődnek egyrészt a tipografikusi nyelvi hagyomány folytonosságának a biztosításában, másrészt a könyvművészet távlatainak a vonatkozásában.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Beszélgetés rajzokról rajzokkal6
Könyvben könyvek terve8
1. Rácsszerkezet és csillogó fehér fények16
2. Egy grafika rejtett kompozíciói20
3. A könyvcím betűivel koronázott arckép26
4. ,,Testre szabott,, betűkompozíció30
5. A fájdalomra betűk tornyosulnak34
6. Rajzhoz illő betűk, betűkhöz illő rajz38
7. Rajz a betű hajlékában44
8. Kompozíciót övező szövegkoszorú50
9. A nagy téma űrbéli változatai56
10. Betűkből ácsolt kastély62
11. Vészjel betűoszlopon68
12. Füst száll a szomorú táj felett72
13. A kétségbeesés grafikai képe78
14. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el82
15. Sáros, rögös úton88
16. A tipográfia szigorú rendje94
17. Könyvek kapuja98
18. Címsorok a szövegkép szolgálatában104
19. Kép- és szövegmező118
20. Reklámbetűk ábrakísérettel122
21. A téma örök126
22. Leltár az eszköztárban134
23. Így születik az illusztráció138
24. A mozgást ki is kell fejezni!158
25. Forgatókönyv széljegyzetekkel164
26. Az előzék grafikai hangereje172
27. Betű felelős beosztásban178
28. Kapcsolt és ötvözött betűk birodalma182
29. Egy sorozatterv forrásánál190
30. Pegazus szárnyas szerepében194
31. A rajz és a betű térbe álmodja magát202