Állampolgári ismeretek középiskolásoknak
MS-2663

Tankönyv

12. évfolyam, 6. kiadás (2017. 04. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2663
ára: 2 180 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 744 Ft (15 db felett)
méret: B5, 264 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A tankönyv a bennünket körülvevő világról szól, kiemelve az alkotmányos értékeket, ezek történetét, jelenét, európai és magyar kontextusait. Mindezt olyan híreken, könyveken, honlapokon, filmeken keresztül mutatja meg, melyeket a diák maga is ismerhet. Sok feladatot, feldolgozási módszert kínál az elméletinek tűnő témákhoz is. Egy kerekasztal-beszélgetés vagy sajtótájékoztató rendezése, oknyomozó riport vagy szakértői tanulmány elkészítése közben a fiatalok játszva gyakorolják a „demokrácia-játékot.”
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Alapfogalmak8
1. Az alkotmányosság klasszikus alapelvei10
2. A magyar alkotmány22
3. Az állami szuverenitás34
4. Az állampolgárság43
5. Az állam felségjelvényei és más nemzeti jelképei51
6. A közvetlen demokrácia. A népszavazás56
7. A képviseleti demokrácia. A választási rendszer66
8. Szabályok a mindennapokban. A jog sajátosságai73
9. Jogforrások Magyarországon77
10. A nemzetközi jog és az Európai Unió joga85
Alapjogok92
11. Az alapjogok általános kérdései94
12. A személyi szabadságjogok104
13. A lelkiismereti és vallásszabadság. Az egyházak113
14. Az egyesülési és a gyülekezési szabadság120
15. A véleménynyilvánítás szabadsága128
16. Az információs jogok135
17. A hátrányos megkülönböztetés tilalma141
18. A nemzeti kisebbségek jogai149
19. A család és a gyermekek jogai158
20. A gazdasági, szociális és kulturális jogok168
Az államszervezet alkotmányos alapjai174
21. Kormányzati rendszerek, kormányformák176
22. A törvényhozó hatalom, az Országgyűlés182
23. A köztársasági elnök192
24. A kormány és a közigazgatás197
25. A közpénzügyek206
26. A helyi önkormányzatok212
27. A bírói hatalom. Az igazságszolgáltatás219
28. Az Alkotmánybíróság és az ombudsman230
Magyarország nemzetközi kapcsolatai238
29. Az Egyesült Nemzetek Szervezete240
30. Az Európa Tanács246
31. A NATO251
32. Az EBESZ252
33. Az Európai Unió254

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil