Anyanyelv felsősöknek 6.
MS-2186U

Tankönyv

6. évfolyam, 15. kiadás (2018. 06. 27.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2186U
ára: 1 140 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 912 Ft (15 db felett)
méret: B5, 144 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. A kerettantervi követelmények változása ellenére tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS6
Nyelv és kommunikáció 7
Hangtan és helyesírás8
A szó szerkezete és jelentése10
Mondatok, mondatfajták11
Szöveg és szövegértés12
SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS14
Szóbeli szövegek I.15
Szóbeli szövegek II.17
Beszédhelyzet, kommunikációs helyzet18
Beszédhelyzet, kommunikációs helyzet18
Kommunikációs gyakorlatok21
Írott szövegek értelmezése22
A szövegértést zavaró körülmények26
Az átfutástól a szöveg birtokba vételéig30
Amíg az ötletből szöveg lesz33
Rövidebb digitális szövegek35
BEVEZETÉS A JELEK VILÁGÁBA38
Jel és jelentés39
A nyelvi jel41
Szókincsünk rétegződése43
A beszélt nyelvi metafora46
AZ ALAPSZÓFAJOK48
A szófajok49
A szófajok49
A főnév50
A főnév helyes használata54
A melléknév59
A melléknév helyes használata61
A számnév64
A számnév helyes használata65
A névmás68
A személyes névmás69
A visszaható névmás72
A kölcsönös névmás74
A mutató névmás75
A kérdő névmás77
A vonatkozó névmás78
A határozatlan és az általános névmás81
A határozószó83
A névszók és a határozószók (Részösszefoglalás)86
Az ige89
Igemódok, igeidők92
Az általános és a határozott ragozás96
Az ige helyes használata99
A főnévi igenév103
A melléknévi igenév104
A határozói igenév106
Az igék és az igenevek (Részösszefoglalás)108
A VISZONYSZÓK110
A névelő111
A névutó113
Az igekötő114
A segédige116
A kötőszó117
A MONDATSZÓK120
A módosítószó121
A kapcsolatjelölő mondatszó122
Az indulatszó124
A viszonyszók és a mondatszók (Részösszefoglalás)125
TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS126
Jelek, nyelvi jelek, szókincs127
Szófajaink rendszere128
Helyesírás és nyelvhelyesség130
Szövegértés, szövegalkotás131
Függelék133
Kislexikon138

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil