Média tankönyv 8. osztály

Mozgókép- és médiaismeret 8. Tankönyv a tantárgyi ismeretek elsajátításához MS-2154
MS-2154

Tankönyv

8. évfolyam, 2. kiadás (2013. 03. 12.)
 
 
kód: MS-2154
ára: 1 240 Ft
méret: C5, 136 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Mi, mikor és miért kerül a képernyőre? Miből lesz hír és miből nem? Mikor mondanak igazat a médiában, és mikor tévesztik meg a közönséget? Ezekkel, vagyis a média működésének fontos törvényszerűségeivel foglalkozik a könyv, amelynek elemzéseit nem azért érdemes elolvasni, képanyagát megnézni, a feladatait megoldani, mert kötelező, hanem mert izgalmasak.
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó5
Médiakörnyezet7
A média funkciói és a nyilvánosság fogalma15
Szóbeliség és írásbeliség17
A nyilvános és a magán - az információk típusai18
A nyilvánosság19
A nyilvánosság és a média kapcsolata21
Nyilvánosság a nyomtatás korában21
Az új nyilvánosság, a tömegkommunikáció nyilvánossága25
A média nyelve28
Nyelv és kép28
Médianyelv, megértés34
Sok nyelv, sok nyelvjárás36
A mozgókép természete, hatáskeltő eszközei38
Fénnyel írni - a mozgókép mint új kifejezőeszköz39
Fotografikus kép, mozgáskép40
Reprodukálás és ábrázolás - a mozgókép kettős természete41
A mozgókép hatáskeltő eszközei42
Az ismétlés43
A közelkép44
Hossz, tempó45
A mozgókép kultúrtörténete46
A fotográfia47
Új kezdet - a fotográfia jelentősége49
Sorozatképek és képsorozatok - a fotótól a filmig50
A film mint találmány51
Az animáció52
A film mint a 20. század első felének legfontosabb tömegmédiuma53
A televízió56
Valóságon innen és túl - digitális kép és kultúra57
Elbeszélés a filmben60
Az elbeszélő és közönsége60
Történet és elbeszélő technikák61
Cselekmény, történet, elbeszélés62
Jelenet és beállítás - a filmszerkezet kisebb egységei63
Expozíció, bonyodalom, tetőpont, lezárás63
A montázs alapjai73
Montázs, montírozás és folyamatos cselekmény73
Flashback, flash forward és párhuzamos montázs74
Montázs és jelentés74
Montázselv - montázshatás75
A mozgóképek rendszerezése85
A művek rendszerezése86
Dokumentumfilmek és filmfikciók87
Dokumentumfilm és valóság89
Játékfilm és valóság91
Műfaji filmek - szerzői filmek93
A műfajfilm kiszolgál - a szerzői felzaklat95
A média társadalmi szerepe és működésmódja98
Szövegkörnyezet és információ99
Ki mesél? - a médiaszöveg az intézményé100
"Minthatörténetek" (médianarratívák)101
Tematizálás, napirend106
Közszolgálat és/vagy a haszon elve109
Sorozatszerűség (szerializáció)114
A sztereotípia116
Egyirányú kommunikáció120
A médiaipari selejt122
A tudatos megtévesztés, a manipuláció124
Összefoglalás126
Szakszójegyzék127
Idegen szavak kiejtése130
Függelék132

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil