online verseny
Kiadónk minden évben meghirdeti a nemzetközi
internetes tanulmányi versenyét az általános és a
középiskolás tanulók számára. A NAT szinte
valamennyi műveltségi területén meghirdetett
versenyünkön évente több ezren vesznek részt.
A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése. A kérdéssorok egy-egy témakört új megközelítésben dolgoznak fel, lehetőséget kínálva a megszerzett kompetenciák alkalmazására. A feladatok nehézsége az átlagos és a jó képességű diákok tudásához igazodik. Az internetes feladatsorok megoldásához a tanulók bármilyen segítséget igénybe vehetnek.

Bónusz feladatsorok

A verseny 5+1 fordulóból áll. A feladatsorok 6 vagy 12
kérdést tartalmaznak, ahol négy lehetséges válaszból kell
bejelölni egy helyes megoldást. A megoldásokat fordu-
lónként értékeljük, és közöljük a helyes megoldásokat
a szükséges magyarázatokkal együtt.

Ha a tanulók azt a versenyfeladatsort, amire beneveztek,
megfelelő szinten oldják meg, akkor az adott fordulóban
lehetőséget kapnak egy szabadon választott további tantárgy
feladatsorának kitöltésére.

Minden tantárgy összes évfolyamához biztosítunk egy-egy
mintafeladatsort, amellyel felmér-
hető, hogy melyik versenyre érdemes jelentkezni.

Országos döntő

Az általános iskolások versenye során minden tantárgy összes évfolyamából a legjobb eredményt elérő diákok bekerülnek az országos döntőbe. A döntő feladatsorát az ország több városában írhatják meg a tanulók, így nem kell messzire utazniuk.

Az általános iskolások közül tantárgyanként az első 4 helyezett, a középiskolásnál pedig az első 3 helyezett tanuló ünnepélyes eredményhirdetés keretében veheti át jutalmát Szegeden, április közepén. Az eredményhirdetésre az első helyezett tanulók tanárait is várjuk, hogy munkájukat az oklevél mellett könyvjutalommal ismerhessük el.

Jelentkezés a versenyre

Kiadónk internetes tanulmányi versenyére a tanulókat
pedagógusok is benevezhetik. A tanári nevezéshez először
a pedagógusnak kell regisztrálnia a verseny honlapján,
ha a korábbi években még nem nevezett tanulót.
A regisztrációt követően a pedagógusok a benevezett
tanítványaik egész éves munkáját nyomon követhetik,
és láthatják a fordulókban kitűzött feladatsorokat is.

A pedagógusok jelzése alapján ingyenes részvételi
lehetőséget biztosítunk versenyünkön az anyagilag
hátrányos helyzetű általános iskolás diákoknak!