Történelem tankönyv 8. osztály

Történelem 8. A rendkívüli illusztrációk által is lebilincselően izgalmas tankönyv a 20. század történetéről. (NAT2007) MS-2658
MS-2658

A huszadik század története

8. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 200 oldal
1 560 Ft
Kosárba

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A kötet a 20. század történetét tárja a gyerekek elé.
Kapcsolódó kiadványok
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115MS-41151 200 Ft
Történelem 8. AB. - A NAT2007-es MS-2658 Történelem 8. tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794MS-2794430 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő6
Földünk a két világháború között8
Európa az első világháború után10
A politikai "oldalak" (Olvasmány)13
A Párizs környéki békék14
A békekötések után17
Gandhi, a "nagy lélek" (Olvasmány)20
A sztálini Szovjetunió21
Élet a gulágon (Olvasmány)24
A nagy gazdasági válság26
A Harmadik Birodalom29
A berlini olimpia (Olvasmány)32
Úton az újabb háború felé33
Összefoglalás37
Hazánk a két világháború között38
Az őszirózsás forradalom40
A "vörös gróf" és a "geszti bolond" (Olvasmány)43
A Tanácsköztársaság44
Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása47
Admirális fehér lovon (Olvasmány)49
A trianoni béke51
"Nem, nem, soha!" (Olvasmány)54
A rendszer megszilárdulása56
Határviták Trianon után (Olvasmány)59
Válság és kiútkeresés60
A Harmadik Birodalom árnyékában62
Társadalom és kultúra64
Cserkészek, leventék (Olvasmány)66
A hétköznapi élet68
Összefoglalás71
A második világháború72
A villámháborúk időszaka74
A hátország élete (Olvasmány)77
Fordulat a háború menetében79
A háború fegyverei (Olvasmány)82
A semlegességtől a doni katasztrófáig84
Az antifasiszta koalíció győzelme87
Az atombomba története (Olvasmány)90
Az európai zsidóság tragédiája92
Hazánk német megszállása és a nyilas uralom96
A háborús bűnösök (Olvasmány)99
Összefoglalás101
A kétpólusú világ102
A kétpólusú világ kialakulása104
A hidegháború kibontakozása107
A világűr kutatásának hőskora (Olvasmány)110
Az Európán kívüli világ112
A terrorizmus (Olvasmány)115
Enyhülés és szembenállás116
Harc az emberi jogokért (Olvasmány)119
A hidegháború vége120
Az európai egységfolyamat123
Világgazdasági változások126
Társadalmi változások129
A "dühöngő ifjúság" (Olvasmány)132
Napjaink kihívásai133
Összefoglalás135
Magyarország a szovjet táborban136
Újrakezdés a háború után138
Magyarország szovjetizálása141
Az Államvédelmi Osztály (Olvasmány)144
A Rákosi-diktatúra145
Az "új szakasz" és kudarca148
A magyar sport aranykora (Olvasmány)150
Az 1956-os forradalom152
Egy felkelő naplójából (Olvasmány)156
Megtorlás és konszolidáció158
A határ, ami elválaszt... (Olvasmány)160
Kádár reformjai és rendszerének válsága162
Lakóhelyünk, családunk története (Forrásgyűjtés és -elemzés)164
Társadalom és kultúra. A mindennapi élet165
A Kárpát-medence magyarsága (Olvasmány)169
A magyar rendszerváltás171
Összefoglalás174
Állampolgári ismeretek174
Az állam és az alkotmány176
A politikai rendszer178
A magyar államszervezet180
Választási rendszerünk182
Az önkormányzatok184
Emberi és állampolgári jogok186
Összefoglalás188
Függelék189
A kiadvány bevezetője
Magyarország diáksága a mai napon kezébe veszi történelemkönyvét, hogy az újkor végének és a jelenkor elejének történelmével megismerkedjen. Tanulmányozzuk, hogyan alakultak ki a 19. század második felében Európában a nemzetállamok, miközben még fennmaradtak a gyarmatosító birodalmak is. A 20. század első felében két világháború, gazdasági és politikai válságok, diktatúrák sokasága okozott emberi tragédiákat. A gyerekeket a tudatlanságtól és a mind bonyolultabbá váló világunkban való teljes eltévedéstől csak közelmúltunk alapos megismerése mentheti meg! Ez késztet minket arra, hogy ezeket az eseményeket részletesen tanulmányozzuk. A történelmi események tanulmányozása mellett ismerjük meg a korszakban élt emberek életének mindennapjait, a szédítő gazdasági és technikai fejlődést is. Ma már természetes dolog, hogy utazáskor autóba ülünk, és ha besötétedik, felkapcsoljuk a villanyvilágítást. Pedig a 19. század közepén az emberek még nem tehették meg ezeket. Lássuk, hogyan állt talpra a magyarság 1849 után, az elvesztett szabadságharcot követően. A 20. század első felében katasztrófák sorozata sújtotta hazánkat is. Az első világháborús vereség után az ország területe harmadára csökkent. Az elvesztett területek visszaszerzésének vágya egyenesen vezetett a második világháborús részvételünkhöz, és ezzel egy még súlyosabb megrázkódtatáshoz. A könyv szerzői felismerték azt, hogy mennyi nehézséggel és áldozattal kell megküzdenie a diákságnak, ha elindul ezen a bátor és nagyszerű felfedező úton. Ezért a könyvet igyekeztek úgy megírni, hogy minél kevesebb verejtéket kelljen áldozni a tananyag elsajátításakor.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil