Fogalmazás lépésről lépésre II.
MS-2520

Feladatgyűjtemény 4-5. o.

4-5. évfolyam, 10. kiadás (2007. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2520
ára: 920 Ft
méret: A4, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A munkafüzetek lépésről lépésre tanítják meg a legfontosabb fogalmazási ismereteket a 11-12 éves korosztály számára. Az érdekes feladatsorok játszva késztetik a diákokat a tartalmi, szerkezeti, stilisztikai, műfaji ismeretek elsajátítására. A feladatok fokozatosan nehezednek az egyszerűbb mondatszerkesztéstől a bonyolultabb szövegalkotásig. A sok kedves rajz igyekszik ötletet adni és kedvet ébreszteni a munkához. Fogalmazási készségük fejlődését a diákok is lemérhetik a munkafüzetek végén található önellenőrzési szempontok segítségével. A szerzők remélik, hogy a szépirodalmi példaszövegek és a gyakori könyvajánlások felkeltik a gyerekek olvasási kedvét.
Tartalomjegyzék
Előszó3
Az elbeszélés 
I. Ismételjünk4
II. A párbeszéd13
A leírás27
A jellemzés50
A levél64
Publicisztikai műfajok 
I A hír75
II. A hirdetés82
III. A riport87
Egyéb műfajok 
I. A meghívó97
II. A könyvismertetés102

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018