Szövegtanoda 4.
MS-1532

Fogalmazás feladatgyűjtemény

4. évfolyam, 5. kiadás (2006. 03. 22.)
 
 
kód: MS-1532
ára: 990 Ft
méret: A4, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A fogalmazás feladatgyűjtemény kapcsolódik a tankönyvlistán szereplő Fogalmazás lépésről lépésre című könyvekhez, de azok nélkül is jól használható a tanulók kifejezőkészségének, fogalmazási készségének fejlesztésére, szókincsük gyarapítására.
Az írásbeli szövegalkotás elôkészítése és megalapozása a beszédfejlesztéssel kezdôdik, amely azonban az írásbeli feladatok belépése után is folytatódik, s a kétféle kifejezési forma fejlesztése párhuzamosan történik.
A munkafüzetek gazdag szóanyagot kínálnak, a diákoknak változatos és sokféle kontextusban kell használniuk a szinonimákat. A feladatok igazodnak a gyerekek érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz, és differenciált osztálymunkára is alkalmat adnak. Az egymásra épülő feladatok fokozatosan nehezednek és egyre nagyobb önállóságot igényelnek.
A szövegalkotás tanítása mellett más feladatokat is megvalósítanak a szerzôk: rendszeres a lexikonhasználatra vonatkozó feladat, az irodalmi szövegek után könyvajánlás is szerepel.
Tartalomjegyzék
Terefere4
A mondat11
A szöveg22
Az elbeszélő fogalmazás29
A párbeszéd36
A mese42
A leírás50
Az állatleírás55
Növényleírás62
A tárgyleírás65
A tájleírás72
A személyleírás78
A jellemzés83
Az újságírás műfajai: hír, hirdetés, tudósítás, riport90
A levél101
Összegző110

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018